Leraar basisonderwijs cultuurklas

Post-hbo opleiding Cultuurbegeleider

Verbeter het cultuuronderwijs op jouw school!

Ben je een interne cultuurcoördinator (ICC'er) en heb je behoefte aan meer inhoudelijke kennis op het gebied van cultuuronderwijs? Zou je zelf goed cultuuronderwijs willen verzorgen op jouw school of juist je collega’s hierbij begeleiden? Wil je leren hoe je een leerlijn kunt ontwikkelen voor jouw school? In dat geval is deze post-hbo registeropleiding Cultuurbegeleider iets voor jou! 

Doelgroep

De opleiding is bedoeld voor leraren die werkzaam zijn in het primair onderwijs en die de cursus ICC met succes hebben afgerond.

Voor leraren die de Verdieping ICC met succes hebben afgerond gelden een aantal vrijstellingen in de post-hbo opleiding Cultuurbegeleider. 

Inhoud

Tijdens de opleiding zijn de theoretische onderdelen sterk gekoppeld aan de praktijk op jouw eigen school. Je schrijft een meesterproef en legt een portfolio aan waarmee je aantoont wat je hebt geleerd en hebt toegepast.

Na afloop van deze opleiding heb je uitgebreide inhoudelijke kennis op het gebied van cultuuronderwijs verworven. Je krijgt inzicht in bestaande leerlijnen en krijgt inzicht op welke gronden je een leerlijn kunst kunt ontwikkelen.
Daarnaast kun je zelf cultuuronderwijs verzorgen en heb je geleerd je collega’s op school hierin te begeleiden. De opleiding bestaat uit vijf modules en een meesterproef. 

Programma

Module 1: Inhoud en samenhang cultuuronderwijs
Met onderwerpen als: actualiteiten, begrippen en theorieën van cultuureducatie, ontwikkeling van creativiteit en reflectievaardigheden, verbindingen tussen Kunstzinnige Oriëntatie en andere leergebieden, kwaliteit van cultuuronderwijs en beoordeling van aanbod.

Module 2: Beleid, omgeving en randvoorwaarden
Met onderwerpen als: de financieringsstructuur van cultuureducatie, het bereiken van veranderingen in jouw school aan de hand van verandermanagement waardoor je tools krijgt om daadwerkelijk veranderingen in jouw school door te voeren, hoe bereik je wat je wilt en hoe werk je hierin samen, intern en extern?

Module 3: Inhoudelijke kennis van kunst-, erfgoed- en media-educatie
Met onderwerpen als: culturele ontwikkeling van kinderen en de bijdrage van dans, muziek, literatuur, drama, beelden, audiovisueel, media-educatie en erfgoed-educatie.

Module 4: Ontwikkelen van leerlijnen
Met onderwerpen als: culturele ontwikkelingsfases van leerlingen, ontwikkelen van leerlijnen cultuureducatie en beoordelen van opbrengsten van cultuureducatie.

Module 5: Implementatie en coaching van collega’s
Met onderwerpen als: draagvlak, taakverdeling en implementatie van cultuureducatie, begeleiding en coaching van collega’s op het gebied van cultuureducatie.

Meesterproef
Met onderwerpen als: onderzoeksvaardigheden, onderzoekstypen en –methodieken, begeleiding in opzet en uitvoering van praktijkonderzoek in de school.

Studiebelasting en duur van de opleiding

Studiebelasting: ca. 360 uur (12 EC)
Duur: de opleiding duurt in totaal 1,5 jaar

Het eerste jaar bestaat uit 13 woensdagen van 14.00 – 18.00 uur.
In het laatste half jaar zijn er geen colleges, maar werk je aan je eindpresentatie en meesterproef. Hierbij is er een aantal dagen gereserveerd voor coaching, begeleiding en intervisie.

Voor leraren die de Verdieping ICC met succes hebben afgerond gelden vrijstellingen.

Data en inschrijven

Woensdagmiddagen van 14.00 – 18.00 uur. De opleiding start in september 2017.

Als je eerder wil starten met de opleiding dan kan dat. De Verdieping ICC (start in februari 2017) is onderdeel van deze opleiding. Wanneer je de verdiepingstraining succesvol afrondt, geeft dat vrijstelling in deze post-hbo opleiding Cultuurbegeleider.

 

Diploma

Na het succesvol afronden van de registeropleiding Cultuurbegeleider, ontvang je een officieel erkend diploma en word je opgenomen in het Abituriëntenregister van de Stichting Post HBO Nederland (SPHBO).

Kosten

€ 2.450,- (incl. koffie/ thee, lunch en registratiekosten CPION, exclusief literatuur ca. € 150,-)

Registerleraar.nl

Deze opleiding is gevalideerd door het beroepsregister voor leraren, registerleraar.nl.