Leraar basisonderwijs lezen

Post-hbo opleiding Ons onderWIJS2032 (CPION-gecertificeerd)

Wil je je voorbereiden op het onderwijs van de toekomst? Wil je je verdiepen in nieuwe visies op leren in de 21ste eeuw en wat jouw invloed als leraar daarop is? Wil je een bijdrage leveren aan een goed werkend team en een lerende schoolorganisatie? Dan is deze door CPION gecertificeerde post-hbo opleiding iets voor jou!

Doelgroep

Deze post-hbo opleiding richt zich op de 'senior' leerkracht; een leerkracht die al geruime tijd leservaring heeft, zijn/ haar plek in de school heeft en zich verder wil verdiepen in zijn/ haar vakmanschap: het vormgeven van onderwijs in de 21ste eeuw.

Niet door het kiezen van een vakspecialisme, maar door te excelleren in het leerkracht zijn. Hierdoor kan de leraar een toegevoegde waarde bieden voor de ontwikkeling van leerlingen, van teamleden, van de school en andere scholen binnen het bestuur.

Doelen

  • Visie ontwikkelen op onderwijs in de 21ste eeuw en vertalen naar jouw onderwijspraktijk;
  • Inzicht krijgen in hoe kinderen in de 21ste eeuw leren, wat dat betekent voor jouw handelen als leerkracht en hier concrete stappen in zetten;
  • Ervaring opdoen met leren in leergemeenschappen en dit doorvertalen naar praktische toepassing in jouw eigen school;
  • Vaardigheden opdoen om collega’s te coachen en te motiveren om hen mee te nemen in jouw verworven inzichten.

Inhoud

De opleiding is opgebouwd uit drie hoofdlijnen:

1. Maatschappelijke ontwikkelingen & onderwijs

Welke ontwikkelingen zijn gaande in de maatschappij en welk beroep wordt er van daaruit gedaan op het onderwijs?

2. Pedagogiek & didactiek

Welke pedagogische en didactische principes zijn belangrijk in het onderwijs in de 21ste eeuw? Op welke manier kun je een pedagogische en didactische leeromgeving vormgeven waarin  leerlingen 21ste eeuwse vaardigheden leren?

3. Team- & schoolontwikkeling:

Welke samenhangende dynamieken zijn van invloed op de ontwikkeling van het team en de school? Hoe kun je jouw team meenemen in het onderwijs in de 21ste eeuw?

Werkwijze

De opleiding begint met een intakegesprek samen met je directeur. De school gaat de meerwaarde van jouw opleiding ook ervaren. Je wordt gedurende de opleiding begeleid door een coach en tijdens de bijeenkomsten ontmoet je experts die je actuele inzichten geven rondom verschillende thema’s, zoals ondernemerschap, human dynamics, systeemdynamiek, passend onderwijs en ouderbetrokkenheid. Daarnaast werk je toe naar een eigen meesterstuk en eindpresentatie. Met medecursisten ga je deel uitmaken van een professionele leergemeenschap.

Duur en locatie

De opleiding duurt een studiejaar en vindt plaats op Hogeschool Leiden.

Studiebelasting

De totale studiebelasting bedraagt circa 280 uur (10 EC). Dit bestaat uit circa:
120 uur contacttijd en
160 uur zelfstudie, leergemeenschappen, portfolio en praktijkopdrachten

Data en inschrijving

Meld je hier aan!

Rooster 2016-2017, woensdagen van 9.00 - 17.00 uur:

15-02-2017
08-03-2017
15-03-2017
10-05-2017
17-05-2017 
24-05-2017
31-05-2017
07-06-2017
de rest van het rooster volgt binnenkort.

Diploma

Na het succesvol afronden van deze opleiding ontvang je een erkend diploma van Stichting Post hbo Nederland (CPION) en word je opgenomen in het Abituriëntenregister.

Registerleraar

Deze opleiding is gevalideerd door het beroepsregister voor leraren, registerleraar.nl.

Kosten

€ 2.395,- (incl. koffie/ thee, lunch en registratiekosten CPION, excl. literatuur)