Leraar basisonderwijs lezen

Post-hbo opleiding Ons onderWIJS2032

Wil je je voorbereiden op het onderwijs van de toekomst? Wil je je verdiepen in nieuwe visies op leren in de 21ste eeuw en wat jouw invloed als leraar daarop is? Wil je een bijdrage leveren aan een goed werkend team en een lerende schoolorganisatie? Dan is deze door CPION gecertificeerde post-hbo opleiding iets voor jou!

Doelgroep

Deze post-hbo opleiding richt zich op de 'senior' leerkracht; een leerkracht die al geruime tijd leservaring heeft en zich verder wil verdiepen in zijn/ haar vakmanschap: het vormgeven van onderwijs in de 21ste eeuw. Niet door het kiezen van een vakspecialisme, maar door te excelleren in het leerkracht zijn. Hierdoor kan de leraar een stimulans zijn m.b.t. de ontwikkeling van leerlingen, van teamleden, van de school en andere scholen binnen het bestuur.

Doelen

•Visie ontwikkelen op onderwijs in de 21ste eeuw en vertalen naar jouw onderwijspraktijk.
•Inzicht krijgen in hoe kinderen in de 21ste eeuw leren, wat dat betekent voor jouw handelen als leerkracht en hier concrete stappen in zetten.
•Ervaring opdoen met leren in leergemeenschappen en dit vertalen naar praktische toepassing in jouw eigen school.
•In de eigen onderwijspraktijk kennisconstructie in de toekomst organiseren en realiseren.

Inhoud

De opleiding is opgebouwd uit drie hoofdlijnen:

1. Maatschappelijke ontwikkelingen & onderwijs
Welke ontwikkelingen zijn gaande in de maatschappij en welk beroep wordt er van daaruit gedaan op het onderwijs?

2. Pedagogiek & didactiek
Welke pedagogische en didactische principes zijn belangrijk in het onderwijs in de 21ste eeuw? Op welke manier kun je een pedagogische en didactische leeromgeving vormgeven waarin leerlingen 21ste eeuwse vaardigheden leren?

3. Team- & schoolontwikkeling:
Welke samenhangende dynamieken zijn van invloed op de ontwikkeling van het team en de school? Hoe kun je jouw team meenemen in het onderwijs in de 21ste eeuw?

Werkwijze

De opleiding begint met een intakegesprek samen met je directeur. De school gaat de meerwaarde van jouw opleiding ook ervaren. Je wordt gedurende de opleiding begeleid door een coach. Tijdens de bijeenkomsten ontmoet je experts die je actuele inzichten geven rondom verschillende thema’s, zoals ondernemerschap, human dynamics, systeemdynamiek, onderzoekend en ontwerpend leren, oplossingsgericht werken en ICT. Ook geef je vorm aan drie concrete onderwijsinnovaties in je eigen onderwijspraktijk.

Duur en locatie

De opleiding duurt een studiejaar en vindt plaats op Hogeschool Leiden.

Studie-investering

De totale studie-investering bedraagt circa 280 uur (10 EC). Dit bestaat uit circa:
120 uur contacttijd en
160 uur zelfstudie, leergemeenschappen, portfolio en praktijkopdrachten

Data en inschrijving

Deze opleiding zal in schooljaar 2020-2021 weer van start gaan.

Heb je interesse om deel te nemen? Stuur ons je contactgegevens dan houden we je op de hoogte van de nieuwe startdatum en hoe je jezelf kunt aanmelden.

Diploma

Na het succesvol afronden van deze opleiding ontvang je een erkend diploma van Stichting Post hbo Nederland (CPION) en word je opgenomen in het Abituriëntenregister.

Registerleraar

Deze opleiding is gevalideerd door het beroepsregister voor leraren, registerleraar.nl.

Kosten

€ 2.350,- (incl. koffie/ thee, lunch, een herkansingsmogelijkheid en registratiekosten CPION, excl. literatuur)