Leraar basisonderwijs kinderen

Onderzoeken van morele vraagstukken

In het onderwijs sta je regelmatig voor morele vraagstukken; wat is het juiste om te doen? Hoe maken we keuzes in de klas, in het team, in de organisatie? En wat doen we als normen en waarden botsen, als we het niet eens lijken over wat een juiste beslissing is? In deze training leer je hoe je in een aantal stappen complexe morele vraagstukken met elkaar kunt onderzoeken en hoe dit onderzoek leidt tot een gedeeld moreel oordeel.

De teamtraining beslaat twee dagdelen die op locatie worden verzorgd. In het eerste deel onderzoeken we met elkaar het morele beginsel dat ten grondslag ligt aan ieder moreel kompas. Ook bespreken we de drie pijlers van de school als morele gemeenschap.

In het tweede deel leert het team om in heldere stappen een moreel vraagstuk te onderzoeken. In zo’n onderzoek worden de verschillende meningen en mogelijke oplossingen even ‘on hold’ gezet om eerst systematisch met elkaar naar de situatie te kijken. Fenomenologisch onderzoek leidt tot het wegen van alle aspecten van de situatie, wat leidt tot een eenduidige beslissing.

Deze teamtraining is praktisch en geeft handvatten waardoor het team hier ook in andere situaties mee kan werken. Het is een training die door Governance & Integrity Nederland is ontwikkeld voor mensen in overheidsdienst voor wie ‘het goede doen’ een belangrijk onderdeel van hun taak is.

Doelgroep
De opleiding is bedoeld voor onderwijsteams in het po, vo, mbo of hbo.

Praktische informatie

  • (Kosten) € 1.200,- (max. 10 deelnemers) , € 1.800,- (max. 20 deelnemers)
  • (Duur/bijeenkomsten) 2 dagdelen, in overleg
  • (Studie-investering) 14 uur 
  • (locatie) Op locatie

Meer informatie? Neem contact op: 071-51 88 726, posthbo.educatie@hsleiden.nl

Data en inschrijven

Wil jij met je team deenemen? Stuur ons je contactgegevens dan nemen we contact met je op om het af te stemmen.