KNOP Presentaties 4e jaars

Praktijkgericht Onderzoek Fysiotherapie (POF)

Wie helpt me met mijn praktijkvraag? Hoe ondersteun ik studenten bij het oplossen van mijn praktijkvraag? Hoe word ik opdrachtgever voor studenten binnen een POF?

Derde en vierdejaars studenten fysiotherapie voeren in opdracht van een externe opdrachtgever een praktijkgericht onderzoek uit. Bij dit onderzoek komt de vraag direct uit de beroepspraktijk en moet het onderzoek bijdragen aan het oplossen van een praktijkprobleem. Inbreng vanuit en samenwerking met het werkveld is noodzakelijk om te borgen dat het praktijkgericht onderzoek relevante problemen oplost. In deze cursus maakt u kennis met het praktijkgericht onderzoek zoals dat door studenten fysiotherapie wordt uitgevoerd en hoe u daar in kunt participeren en als begeleider kunt optreden.

Doel

Na actieve deelname aan deze cursus beschikt u over actuele kennis en vaardigheden.

U kunt:

  • een praktijkprobleem vertalen in een wetenschappelijk onderzoeksdoel;
  • een haalbare onderzoeksopzet kiezen om een praktijkprobleem op te lossen;
  • een coachende rol vervullen in de begeleiding van de groep uitvoerende studenten;
  • borgen dat de resultaten van het onderzoek leiden tot het oplossen van een praktijkprobleem.

Voor wie?

De fysiotherapeut die als externe opdrachtgever wil fungeren bij het praktijkgericht onderzoek fysiotherapie; óf studenten begeleidt (of wil begeleiden) binnen het praktijkgericht onderzoek fysiotherapie.

Bekijk het programma en praktische informatie

Competenties

Voornamelijk de competenties samenwerken; kennis delen en wetenschap beoefenen; en maatschappelijk handelen worden in deze cursus aangesproken en verder ontwikkeld.

Beginvereisten

De fysiotherapeut is werkzaam binnen een organisatie waar praktijkgericht onderzoek kan worden uitgevoerd. Er is géén specifieke kennis van onderzoeksmethodologie vereist om te starten met deze cursus.

Beoordeling en certificaat

Op basis van deelname en 100% aanwezigheid. Er wordt geen toets afgenomen. Bij 100% aanwezigheid ontvangt u na afloop van de cursus een certificaat als bewijs van deelname.

Accreditatie

Het KNGF heeft de cursus Praktijkgericht Onderzoek Fysiotherapie geaccrediteerd voor 26 accreditatiepunten voor het Kwaliteitsdeel van het Centraal Kwaliteitsregister.

Stichting Keurmerk Fysiotherapie heeft de cursus geaccrediteerd voor 26 Kwaliteitsuren.

Waar vindt de cursus plaats?