Hogeschool Leiden

Vakspecialist Muziek

 • Opleiding / post-hbo
 • Muziek
 • Start februari 2023
 • Duur 1 jaar
 • Nederlandstalig
 • Certificaat

In het kort

Ben jij leraar in het basisonderwijs en breng je graag kinderen in contact met muziek, kunst, verschillende instrumenten, culturen en voorstellingen? Met jou als Vakspecialist Muziek in huis kan een school veel beter inspelen op de behoeften van kinderen, de mogelijkheden van het team en de wensen van ouders naar meer en beter muziekonderwijs. Na de post-hbo opleiding Vakspecialist Muziek kun jij de muzieklessen van groep 1 t/m 8 op jouw basisschool gaan verzorgen.

Hogeschool Leiden
Hogeschool Leiden

Voor wie is deze post-hbo opleiding bedoeld?

De opleiding Vakspecialist Muziek richt zich op leraren van het basisonderwijs die affiniteit hebben met muziek en als aanvulling op hun Pabo-studie zich extra willen bekwamen in het vakgebied muziek. In het programma worden kennis en vaardigheden geïntegreerd in wat je als deelnemer al kan en weet. Daarom is het belangrijk dat je over een aantal startcompetenties beschikt. Meer hierover vind je onder Programma.

Centrum onderwijs & innovatie Leiden

Als leraar ben je nooit uitgeleerd. Centrum onderwijs & innovatie Leiden biedt een uitgebreid aanbod voor professionals in het onderwijs, waaronder post-hbo opleidingen, cursussen, workshops en masterclasses. Het expertteam werkt daarbij nauw samen met onze partners uit het werkveld. Zo kunnen we optimaal inspelen op de actuele ontwikkelingen in het onderwijs. Nieuwsgierig? Bekijk ons actuele opleidingsaanbod.

Wat je leert

Als Vakspecialist Muziek kun je na de opleiding als bevoegd leraar basisonderwijs binnen de school het muziekonderwijs op hoger niveau tillen. Je stelt je eigen Persoonlijke Ontwikkelings Plan samen, zodat je de competenties kunt ontwikkelen die aansluiten bij jouw niveau, ambities en wat er nodig is in de school waar je werkt. Als je de opleiding succesvol hebt afgerond ontvang je een certificaat Vakspecialist Muziek van Hogeschool Leiden. 

Tijdens de opleiding ontwikkel je kennis en vaardigheden in verschillende gebieden.

- Zingen: je kunt de kwaliteit van het zingen verhogen door kinderen liederen te laten zingen met aandacht voor expressie, zuiverheid, adem, resonans en articulatie. Je kunt onderbouwde keuzes maken betreffende het repertoire en de wijze van aanleren.
- Luisteren: je kunt kinderen helpen grip te krijgen op de complexiteit van muziek, door ze vanuit verschillende invalshoeken naar muziek te laten luisteren. Je laat kinderen kennis maken met diverse muzikale stijlen.
- Spelen: je kunt groepen kinderen instrumentale speelstukken laten ontwerpen en uitvoeren met aandacht voor klank, vorm en betekenis. Je bent in staat om zelf eenvoudige liedbewerkingen te maken, bijv. voor een schoolkoor of schoolorkest.
- Vastleggen: je kunt groepen kinderen muziek laten uitvoeren, ontwerpen en beluisteren met behulp van grafische en traditionele notatie. Je hebt zicht op de leerlijnen hiervan.
- Bewegen: je kunt, geïnspireerd door de klank-, vorm- en betekenis aspecten van muziek, kinderen begeleiden in het zich expressief uiten d.m.v. beweging. Je bent je bewust van de wijze waarop je met beweging, kinderen helpt muziek te doorgronden.

Vergelijkbare opleidingen

Jezelf verder ontwikkelen binnen jouw vakgebied? Vanuit Centrum onderwijs & innovatie Leiden bieden we diverse cursussen, masterclasses, workshops en andere opleidingstrajecten aan. Denk bijvoorbeeld aan Vakbekwaamheid Bewegingsonderwijs of Specialisatie Jonge kind

Benieuwd naar ons actuele aanbod? Bekijk het nascholingsoverzicht.

Programma

De post-hbo opleiding Vakspecialist Muziek leidt leraren uit de basisschool op tot vakspecialist muziek, zowel in de eigen school als bovenschools. Zingen, spelen en leiding geven aan musiceren staan centraal. Er worden basale muziektheorielessen gegeven en ook is er aandacht voor instrumentaal samenspel. Tijdens de bijeenkomsten wordt gewerkt met actueel methodisch materiaal.

De opleiding bestaat uit ca. 15 bijeenkomsten waarin het samenspel tussen de deelnemers een belangrijk onderdeel is. Er worden verschillende werkvormen ingezet:

 • gezamenlijk musiceren
 • theorie, slagtechniek, zangtechniek en didactiek
 • practicum in de vorm van oefensessies
 • workshops waarin je ook voor elkaar presenteert
 • voortgangsgesprekken op basis van het portfolio 
 • persoonlijke coaching
 • lessen van gastdocenten

Persoonlijk Ontwikkelings Plan
Tijdens de opleiding werk je aan jouw eigen Persoonlijke Ontwikkelings Plan (POP). In overleg met de studiebegeleider bespreek je steeds het traject dat je gaat volgen. Op deze manier kun je aansluiten op jouw niveau en nieuwe uitdagingen aangaan die passen bij je huidige ontwikkeling en bij de situatie van de school waar je werkzaam bent.

In het POP leg je vast welke competenties je al bezit. Je kiest voor opdrachten die jou uitdagen voor het ontwikkelen van nieuwe competenties. Tijdens de opleiding evalueer je jouw individuele studietraject met je begeleider en de andere deelnemers.

Als deelnemer werk je aan de ontwikkeling van je competenties. Hierbij komt muziektheorie en ook didactiek aan de orde. Naast de vaste bijeenkomsten investeer je onder andere in zelfstudie, intervisie, het uitvoeren van praktijkopdrachten en overleg met teamleden. Je werkt aan opdrachten die bijdragen aan een muzikale rijke leeromgeving van de basisschool. Denk daarbij aan het instuderen van een musical, het leiding geven aan een schoolkoor of instrumentale speelgroep.

Keuzeopdracht
In het programma krijg je een keuzeopdracht over het organiseren van een schoolconcert op school. Je werkt hiervoor samen met kunstzinnige instellingen zoals schouwburgen, muziekscholen, muziekgezelschappen, de plaatselijke harmonie/fanfare of een band. Als vakspecialist muziek ben je hierin de verbindende factor.

Portfolio
De opleiding wordt afgesloten met een muzikale presentatie en een portfolio. In dit portfolio zijn onder andere verslagen van de lessen, projecten, werkstukken van kinderen, beeld- en geluidsverslagen en liedbewerkingen opgenomen. Met je portfolio bewijs je dat je in alle competentiegebieden op het niveau van de vakspecialist functioneert.

Eindpresentatie

Ter afsluiting van de opleiding geef je een presentatie van ongeveer 30 minuten. Je kiest hiervoor jouw eigen vorm, waarmee je bewijst dat je competent bent als vakspecialist muziek. 

Doorgroeicompetenties
De opleiding is competentiegericht opgezet. De benodigde competenties voor de Vakspecialist Muziek zijn de afgelopen jaren in samenwerking met de SLO ontwikkeld. Ze sluiten goed aan bij de huidige methodiek van het vak muziek aan de pabo waarin het competentiegericht opleiden rondom zingen, spelen, luisteren, vastleggen en bewegen ook centraal staat.

De post-hbo opleiding Vakspecialist Muziek gaat uit van de doorgroeicompetenties. Dat wil zeggen dat nieuwe kennis en vaardigheden worden geïntegreerd in wat de deelnemer al kan en weet, maar waarbij er wel vanuit wordt gegaan dat de deelnemer beschikt over zogenaamde ‘startcompetenties’.

Startcompetenties:

 • Je zingt regelmatig (dagelijks) met je klas en merkt dat je je leerlingen daarmee enthousiasmeert
 • Je kent zangrepertoire wat aansluit bij de leeftijd van je leerlingen, maar ook van andere leeftijdsgroepen
 • Je kan zuiver zingen, op de juiste toonhoogte, je hebt daar ook gehoor naar en je hebt gevoel voor maat en ritme
 • Je leest vlot notenschrift, in elk geval in de G- sleutel en kan dat verklanken op een instrument
 • Je bent geïnteresseerd in een gevarieerd repertoire van muziekgenres, door de eeuwen heen
 • Je hebt de intentie om kinderen muziek te laten ervaren, door onder meer met ze te bewegen op muziek
 • Je hebt een enthousiaste, positieve en leergierige instelling
 • Je hebt mogelijkheden om opdrachten van de opleiding in verschillende leeftijdsgroepen op een basisschool uit te voeren
 • Je hebt de gelegenheid om op je school klasoverstijgende activiteiten te verrichten, zoals het oprichten/leiden van een ensemble of schoolkoor
 • Je hebt mogelijkheden om wekelijks tijd te maken voor theoretische verdieping en voorbereiding van je opdrachten en van de bijeenkomsten
 • Je hebt de ambitie om het muziekonderwijs op jouw school een stap verder te brengen
 • Je ziet reikhalzend uit naar elke volgende bijeenkomst

Deze post-hbo opleiding Vakspecialist Muziek wordt verzorgd door:

 •  Jeroen Schaap

Heb je vragen over de opleiding, of twijfel je of je voldoet aan de startcompetenties? Neem gerust contact op met Centrum onderwijs & innovatie Leiden t.a.v Jeroen Schaap via 071-51 88 726 of via schaap.j@hsleiden.nl.

Schrijf je in

De eerstvolgende post-hbo opleiding Vakspecialist Muziek start in februari 2023. Heb je interesse om deel te nemen? Laat alvast vrijblijvend je gegevens achter.

Voor alle post-hbo opleidingen, cursussen, workshops, masterclasses en maatwerktrajecten gelden de algemene leveringsvoorwaarden van Hogeschool Leiden.

Praktische informatie

Ben je van plan om deel te nemen aan de post-hbo opleiding Vakspecialist Muziek? Bekijk hier de praktische informatie over de studie-investering, het rooster en de kosten.

Duur locatie: de opleiding duurt 1 jaar en bestaat uit 15 bijeenkomsten van twee uur en vindt plaats op Hogeschool Leiden

Studie-investering: de totale studiebelasting bedraagt ca. 200 uur.

Rooster: deze post-hbo opleiding start in februari 2023.

Kosten: de kosten voor deelname bedragen € 2250,- incl. e-learningomgeving, excl. benodigde literatuur.

Informatie: neem voor meer informatie contact op met Centrum onderwijs & innovatie Leiden t.a.v Jeroen Schaap via 071-51 88 726 of via schaap.j@hsleiden.nl.

Sinds 2012 komen (kortlopende) opleidingen niet meer in aanmerking voor de lerarenbeurs. Via de belastingdienst zijn er wel persoonlijke mogelijkheden als de werkgever de studiekosten niet (volledig) betaalt.

Centrum onderwijs & innovatie Leiden

Als leraar ben je nooit uitgeleerd. Centrum voor onderwijs & innovatie Leiden biedt een uitgebreid aanbod voor professionals in het onderwijs, waaronder post-hbo opleidingen, cursussen, workshops en masterclasses.