Rennen op een atletiekbaan

Leergang Vakbekwaamheid Bewegingsonderwijs

 • Opleiding / post-hbo
 • Bewegingsonderwijs
 • Start 2020/2021
 • Duur 24 maanden
 • Nederlandstalig
 • Diploma CPION

In het kort

Voor basisscholen is het van groot belang om het aantal vakbekwame leerkrachten bewegingsonderwijs op peil te houden. Ben je na 1 augustus 2001 met de pabo gestart? Dan heb je een aanvullende bevoegdheid nodig om bewegingsonderwijs te geven aan de groepen 3 tot en met 8 in het basisonderwijs. Via deze leergang is het mogelijk om je bevoegdheid bewegingsonderwijs alsnog te behalen.

Voor wie is de Leergang Vakbekwaamheid Bewegingsonderwijs bedoeld?

De leergang bewegingsonderwijs is bedoeld voor leerkrachten uit het basisonderwijs zonder bevoegdheid bewegingsonderwijs (ook bekend als gymbevoegdheid basisonderwijs). Ben je als leerkracht al wel bevoegd, maar voel je je nog niet bekwaam (genoeg) op punten als veiligheid en inhoud dan kun je de leergang ook volgen.

Goed nieuws: voor het volgen van deze opleiding zijn er mogelijkheden om subsidie aan te vragen bij DUO. Meer hierover lees je bij het onderdeel Praktische informatie. 

Centrum onderwijs & innovatie Leiden

Als leraar ben je nooit uitgeleerd. Centrum onderwijs & innovatie Leiden biedt een uitgebreid aanbod voor professionals in het onderwijs, waaronder post-hbo opleidingen, cursussen, workshops en masterclasses. We werken daarbij nauw samen met onze partners uit het werkveld. Zo kunnen we optimaal inspelen op de actuele ontwikkelingen in het onderwijs. Nieuwsgierig? Bekijk ons actuele opleidingsaanbod.

Wat je leert

Tijdens deze leergang ontwikkel jij je tot vakspecialist: een professional op het gebied van bewegingsonderwijs die kan putten uit een ruim arsenaal aan bewegingsactiviteiten. Je verwerft kennis over de leerlijnen, bewegingsthema’s en je leert welke activiteiten je het best kunt inzetten voor onder-, midden- en bovenbouwgroepen. Daarnaast verdiep je je in thema’s als veiligheid en het voorkomen van ongevallen, zodat je als professional voor een veilige lesomgeving op je school kunt zorgen en kinderen op hun eigen niveau goed en verantwoord laat bewegen. 

Na het volgen van de leergang kan jij:

 • bewegingsactiviteiten en lessen bewegingsonderwijs voor verschillende groepen instrueren, inrichten en organiseren.
 • overzicht houden op de volgordes binnen de leerlijnen.
 • passende begeleiding geven aan bewegende kinderen.
 • bewegingssituaties in goede banen leiden, bewegingsgedrag observeren en verschillende vormen van hulp bieden (leerhulp).
 • EHBO toepassen in de gymzaal.
 • individuele leerlingen begeleiden, denk bijvoorbeeld aan het begeleiden van zorgleerlingen en betere bewegers.

Na het succesvol afronden van deze opleiding ontvang je een erkend diploma van Stichting Post Initieel Onderwijs Nederland (CPION). 

Vergelijkbare opleidingen

Jezelf verder ontwikkelen binnen jouw vakgebied? Vanuit Centrum onderwijs & innovatie Leiden bieden we diverse cursussen, masterclasses, workshops en andere opleidingstrajecten aan. Denk aan de post hbo opleiding Specialist Sportieve en Gezonde schoolcoördinator.

Benieuwd naar ons actuele aanbod? Bekijk het nascholingsoverzicht.

Programma

Het programma van de leergang Vakbekwaamheid Bewegingsonderwijs gaat in op drie centrale thema’s: het aanbieden van bewegingsactiviteiten en lessen bewegingsonderwijs, begeleiding en leerhulp en maatwerk en visie. Tijdens de opleiding ga je aan de slag om je eigen vaardigheid te verbeteren. Je leert bewegingsactiviteiten op verschillende niveaus uit te voeren en te demonstreren. Ieder blok werk je aan verschillende studieopdrachten. Ook bevat elk blok een stagecomponent en een aantal toetsmomenten.

Het programma van de leergang Vakbekwaamheid Bewegingsonderwijs bestaat uit drie blokken.

Blok 1 - aanbieden van activiteiten
Het eerste blok gaat over het inrichten, instrueren en organiseren van bewegingsactiviteiten en lessen bewegingsonderwijs. Ook komen thema's zoals de volgorde binnen leerlijnen, differentiatie en stage aan bod.

Blok 2 - begeleiding en leerhulp
In het tweede blok gaat het over de volgende thema's: leerdoelen en leerhulp binnen bewegingssituaties, ongevallen en veiligheid, observeren van bewegingsgedrag en het reguleren van bewegingssituaties en stage.

Blok 3 - maatwerk en visie
In het laatste blok komen de volgende drie thema's aan de orde: (vak)onderwijsconcepten en planning, ontwerpen van bewegingssituatie; brede zorg en stage.

Heb je al deelcertificaten behaald bij een gecertificeerde opleiding (aangesloten bij Stichting Post HBO)? Dan is het mogelijk om direct bij ons in te stromen. Heb je de blokken gevolgd aan een niet-gecertificeerde opleiding dan is een assessment verplicht. De kosten hiervoor bedragen € 225,-. 

Voor het leerproces van jouw leerlingen is het belangrijk dat je tijdens de bewegingslessen zelf voorbeelden kunt geven. Bij de leergang Vakbekwaamheid Bewegingsonderwijs is daarom veel aandacht voor het versterken van jouw eigen vaardigheid. Onderdelen die hierbij aan bod komen zijn bijvoorbeeld de koprol, touwzwaaien, ringzwaaien en balanceren. Je krijgt hierbij de kans om te groeien vanaf jouw eigen niveau. 

Werkvormen

Een deel van de contacturen wordt besteed aan voorbeeldvaardigheid. Tijdens de leergang werken we met moderne media door middel van video-feedback en video-analyse. Studenten kijken naar elkaar en je beoordeelt elkaar ook. Ook ga je bij elkaar op stagebezoek. Je zorgt zelf voor deze stageplek (op je eigen school of een andere basisschool). Houd er rekening mee dat je aan verschillende groepen les moet geven.

Intakegesprek

Omdat je tijdens deze opleiding ook praktijkopdrachten uitvoert op je eigen school en je lessen soms ook filmt, is de betrokkenheid van de schoolleiding belangrijk. Voordat je start met de opleiding plannen we daarom een intakegesprek in met jou en iemand van het management van de school. In dit gesprek ligt de focus op het gelijkstemmen van de verwachtigen. We raden aan om voorafgaand aan de intake met je schoolleiding in gesprek te gaan over wat er nodig is om de opleiding goed te kunnen volgen.

Toetsing

Tijdens de opleiding zijn er verschillende toetsmomenten. De toetsing bestaat uit je stage, formatieve toetsen (met behulp van Socrative en Kahoot) en summatieve toetsen, studieopdrachten en beoordeling van de eigen vaardigheid.

De leergang omvat een studieomvang van 600 uur. Deze zijn onderverdeeld in contacturen, zelfstudie en stage. 

  Blok 1 Blok 2 Blok 3
Contacturen 56 uur 56 uur 56 uur
Zelfstudie 104 uur 99 uur 80 uur
Stage 40 uur 45 uur 64 uur

De leergang Vakbekwaamheid Bewegingsonderwijs wordt verzorgd door Paul van Ark en Steef Kraan. Beiden zijn werkzaam als vakdocent Bewegingsonderwijs bij Pabo Leiden en begeleiden studenten op hun (stage)school.

Paul van Ark

Paul van Ark houdt zich op allerlei manieren bezig met (de ontwikkeling van) bewegingsonderwijs. Na zijn afstuderen aan de HALO heeft hij onder andere als vakleerkracht ervaring opgedaan in het werkveld. Naast zijn docentschap bij Pabo Leiden, staat hij nog voor een dag per week voor de groep als vakleerkracht op een basisschool.

Steef Kraan

Steef Kraan is al sinds 1985 actief in het bewegingsonderwijs. Inmiddels heeft hij veel ervaring opgedaan met het lesgeven, onder andere op basisscholen en in het voorgezet onderwijs. De afgelopen jaren is Steef werkzaam als vakdocent bij Pabo Leiden. Door regelmatig op bezoek te gaan in de praktijk houdt hij binding met het beroep en het werkveld.

Schrijf je in

De eerstvolgende leergang Vakbekwaamheid Bewegingsonderwijs gaat van start in schooljaar 2020-2021. Wil je op de hoogte gehouden worden van de startdatum? Laat dan je gegevens bij ons achter.

Voor alle post-hbo opleidingen, cursussen, workshops, masterclasses en maatwerktrajecten gelden de algemene leveringsvoorwaarden van Hogeschool Leiden.

Praktische informatie

Ben je van plan om deel te nemen aan de Leergang Vakbekwaamheid Bewegingsonderwijs? Bekijk hier de praktische informatie over de studie-investering, het rooster en de kosten.

Studieduur en -investering: de leergang duurt 24 maanden in deeltijd. Ieder blok beslaat +/- 8 maanden. De studieomvang is 600 uur. Meer over de invulling van deze uren lees je onder Programma.

Rooster en lesdag: deze opleiding start niet in schooljaar 2019-2020. In 2020-2021 gaan we weer van start.

Kosten en vergoedingen: de totale kosten voor deze leergang bedragen € 2.895,- (incl. koffie/ thee, lunch en registratiekosten CPION, excl. aanbevolen literatuur en cd-rom). De blokken zijn ook los te volgen. Je betaalt dan € 995,- per gevolgd blok.

Sinds 2012 komen (kortlopende) opleidingen niet meer in aanmerking voor de lerarenbeurs. Wel zijn er mogelijkheden om een subsidie bewegingsonderwijs aan te vragen voor deze leergang via DUO. Dit is een tijdelijke regeling, die loopt van 2019 tot en met 2020. Wil je hiervoor in aanmerking komen? Bekijk dan de voorwaarden subsidie bewegingsonderwijs op duo.nl en vraag de subsidie zo snel mogelijk aan. Verder zijn er soms ook persoonlijke mogelijkheden via de belastingdienst als de werkgever de studiekosten niet (volledig) betaalt.

Locatie: de gymzaal in het hoofdgebouw van Hogeschool Leiden. Het kan ook een enkele keer voorkomen dat we gebruik maken van de gymzaal van OBS De Vogels te Oegstgeest.

Centrum onderwijs & innovatie Leiden

Als leraar ben je nooit uitgeleerd. Centrum voor onderwijs & innovatie Leiden biedt een uitgebreid aanbod voor professionals in het onderwijs, waaronder post-hbo opleidingen, cursussen, workshops en masterclasses.