3TO teamtrajhect

Teamtraject Transitie naar Toekomstgericht Onderwijs (3TO)

  • Opleiding
  • Onderwijsinnovatie
  • Start nog niet bekend
  • Duur 1 jaar
  • Nederlandstalig
  • post-hbo certificaat

In het kort

Werk je in het onderwijs en heb je verlangen naar verandering? Wil je graag ander onderwijs, maar weet je nog niet hoe je dat zelf kunt doen en hoe je dit met je team realiseert? Hogeschool Leiden en Ruimtehouders verzorgen exclusief voor docenten en leiders met drive en vernieuwingszin het Teamtraject Transitie naar Toekomstgericht Onderwijs (3TO). 3TO is een eenjarig post-hbo programma waarin je je verandervaardigheid vergroot en leert hoe je samen met anderen tot vernieuwing komt. Tegelijkertijd ontwikkel je - samen met de andere collega’s die deelnemen aan het teamtraject 3TO - de basis voor de vernieuwing in jullie school.

Voor wie is het Teamtraject 3TO bedoeld?

Het teamtraject 3TO is bedoeld voor teams van 3 tot 6 personen, bestaande uit tenminste één (team)leider en twee tot vijf docenten. Ook kunnen anderen meedoen die in het team werkzaam zijn, zoals een coördinator, intern begeleider of onderwijskundige. 
Het teamtraject is geschikt voor teams in het s(b)o, po, v(s)o, mbo en hbo.

Centrum onderwijs & innovatie Leiden

Als leraar ben je nooit uitgeleerd. Centrum onderwijs & innovatie Leiden biedt een uitgebreid aanbod voor professionals in het onderwijs, waaronder post-hbo opleidingen, cursussen, workshops en masterclasses. Het expertteam werkt daarbij nauw samen met onze partners uit het werkveld. Zo kunnen we optimaal inspelen op de actuele ontwikkelingen in het onderwijs. Nieuwsgierig? Bekijk ons actuele opleidingsaanbod.

Wat je leert

Het teamtraject 3TO is een eenjarig programma waarin je als 3TO-team de basis legt voor de vernieuwing, de eerste fase in het transitieproces. Wat die basis is, hangt af van waar jullie reeds zijn. Een belangrijk onderdeel van het teamtraject 3TO is zicht krijgen op de vernieuwing die jullie willen. Er zijn waarschijnlijk veel onderwerpen te noemen, maar wat hoort bij een ‘gewone’ kwaliteitsverbetering en wanneer gaat het over vernieuwing en transitie? Als 3TO-team ga je aan de slag met het creëren van het fundament van de vernieuwing en begeleid je andere collega’s van het schoolteam om samen het fundament van de vernieuwing vorm te geven.

Dit proces begint bij jezelf. Wie ben jij, wat is jouw visie en wat is jouw verlangen? In het teamtraject reflecteer je en doe je inzichten op over jouw eigen gedrag. Als 3TO-team doe je onderzoek in je eigen praktijk. Wat vinden jullie als schoolteam belangrijk, wat is jullie visie op goed onderwijs, wat is jullie visie op toekomstgericht onderwijs? Van daaruit formuleer je met het schoolteam een gezamenlijke ambitie, een toekomstbeeld of stip op de horizon. Dit toekomstbeeld geeft jullie visie weer van de toekomst die jullie willen creëren. Een belangrijk onderdeel hierin gaat over hoe jullie dit als team gaan realiseren en wat dat van jullie als mensen in deze organisatie vraagt. Daarom doen jullie als 3TO-team onderzoek naar de huidige en gewenste cultuur in de school. Welke overtuigingen leven er? Welk gedrag is zichtbaar en welke patronen zijn er binnen het team? Hoe werken jullie samen? En als je kijkt naar jullie stip aan de horizon, welke patronen zullen dan doorbroken moeten worden? Wat hebben jullie dan als team te leren?

 

Vergelijkbare opleidingen

Jezelf verder ontwikkelen binnen jouw vakgebied? Vanuit Centrum onderwijs & innovatie Leiden bieden we diverse cursussen, masterclasses, workshops en andere opleidingstrajecten aan. Denk bijvoorbeeld aan de training Nieuwe Ruimte voor Leren, die we samen met Ruimtehouders verzorgen. Benieuwd naar ons actuele aanbod? Bekijk het nascholingsoverzicht., 

Programma

Tijdens het teamtraject 3TO werk je dus aan je persoonlijke ontwikkeling, jouw eigen professionalisering én je werkt met elkaar aan de schoolontwikkeling. Het waarom en de inhoud van die schoolontwikkeling verschilt per deelnemende school, het veranderkundige proces is hetzelfde. In het teamtraject richten we ons op deze veranderkundige leerlijn. Inhouden hiervan zijn bijvoorbeeld theorieën, concepten en modellen op het gebied van transitie- en veranderkunde, visieontwikkeling, cultuurontwikkeling, teamontwikkeling, leiderschapsontwikkeling, psychologie en gedragsontwikkeling. Binnen 3TO werken we met een vernieuwende visie op veranderen, waarbij het potentieel van teamleden wordt benut en waarbij leren, creëren en veranderen samengaan om daadwerkelijk tot ander handelen te komen en dus duurzame vernieuwing.

De essentie van het teamtraject 3TO is dat docenten en leiders samen leren en samen hun team begeleiden in een vernieuwende beweging. Dit vraagt een collectief leerproces. Daarnaast heeft iedere docent en leider ook een individueel leerproces. Het teamtraject 3TO biedt een programma waarin ruimte is voor zowel het individuele leerproces als het collectieve leerproces.

Tijdens het teamtraject werken jullie tegelijkertijd aan individuele ontwikkeling, teamontwikkeling, cultuur- en organisatieontwikkeling. Daarom doen leraren én leiders mee. Het is een gezamenlijk traject, maar jullie doen niet alles samen. Je bent als 3TO-team bezig met vergelijkbare inhoud, maar je werkt aan je individuele ontwikkeling en leert binnen je eigen context en werkgebied. We noemen dit ook wel ‘parallel’ leren. Op deze manier is de beweging niet afhankelijk van één persoon, maar wordt het gedurende het proces verankerd in de school.

 

Het teamtraject 3TO bestaat uit een startbijeenkomst (dagdeel), 6 inhoudelijke opleidingsdagen (waaronder een tweedaagse), persoonlijke coaching, transitiecoaching en een slotbijeenkomst (dagdeel). Hiervan zijn de startbijeenkomst, de tweedaagse en de slotbijeenkomst plenair, met alle 3TO-teams samen. Vier inhoudelijke opleidingsdagen zijn specifiek voor docenten en zo zijn er ook vier inhoudelijke opleidingsdagen specifiek voor leiders.

De inhoudelijke opleidingsdagen zijn specifiek voor docenten dan wel leiders, omdat deze dagen gericht zijn op veranderen binnen de eigen context. Voor docenten gaat het dan om vragen als: Hoe kan ik ander onderwijs creëren? Waar staan wij voor en wat betekent dat voor hoe ik en mijn collega’s onderwijs vormgeven? Wat heb ik als docent te doen (en te laten) om het leerproces van leerlingen te faciliteren?

Voor leiders gaat het om vragen vanuit het leiderschapsperspectief, zoals: Waar staan wij voor, wie zijn we en hoe congruent zijn we? Welke beweging hebben voor ogen en welke patronen moeten daarvoor doorbroken worden? Wat heb ik als leider te doen (en te laten) om het innovatieproces op gang te brengen en gaande te houden? Hoe houd ik ruimte en faciliteer ik de leerbeweging die nodig is?

Binnen de opleiding word je begeleid door een persoonlijke coach en een transitiecoach.
De persoonlijke coach begeleidt de individuele deelnemers in de ontwikkeling van persoonlijk leiderschap. Gedurende het teamtraject vinden er twee persoonlijke coachgesprekken (PC) plaats. Deze worden in overleg met de coach gepland.
De transitiecoach is gekoppeld aan een 3TO-team en deze is gedurende het teamtraject de supervisor en begeleider van het leerproces van het 3TO-team. Gedurende het teamtraject vinden er twee sessies transitiecoaching (TC) plaats. Voorafgaand aan iedere sessie formuleert het 3TO-team een leervraag dat op dat moment aan de orde is in de begeleiding van het transitieproces. De sessies worden in overleg met de transitiecoach gepland

Het programma schematisch weergegeven:

Hogeschool Leiden

Het begeleiden van een verandering gaat niet zomaar. Je leert jezelf daarin kennen en dat vraagt de bereidheid om te leren, te onderzoeken, om uit te proberen en te gaan doen. Het is geen theoretisch leren, maar ervaren en hands on aan de slag. Veerkracht, energie en psychologisch welbevinden is daarin van belang.

Uitgaande van wat we met het teamtraject beogen, namelijk het kunnen begeleiden van de eerste fase (het fundament) van een transitie in onderwijs, zijn leeruitkomsten geformuleerd aan de hand waarvan beoordeeld kan worden of de beoogde eindkwalificaties zijn bereikt op het beoogde niveau. Leeruitkomsten beschrijven waartoe je in staat moet zijn, wat je moet kennen en kunnen en welke houding in het handelen daarbij wordt verwacht.

Het teamtraject wordt afgerond door aantoning van twee leeruitkomsten; een individuele leeruitkomst en een groepsleeruitkomst. De groepsleeruitkomst toon je aan als 3TO-team. 
Het product waarin je de leeruitkomsten aantoont is vormvrij, d.w.z. dat je zelf een passende vorm kiest (bijvoorbeeld een geschreven product, een video, Prezi, website, blog of infographic). Het criterium geldt dat het product voor de examinator beoordeelbaar is binnen een uur.

Een belangrijk uitgangspunt is dat deze manier van toetsen ook daadwerkelijk bijdraagt aan het zowel het leerproces als het transitieproces.

Na het succesvol afronden ontvang je het post-hbo certificaat Begeleiden van transitie - fase 1.  

 

Het teamtraject 3TO wordt verzorgd door verschillende trainers en (transitie)coaches van Hogeschool Leiden en Ruimtehouders.
Wil je meer informatie over het Teamtraject 3TO, neem contact op met het Centrum onderwijs & innovatie Leiden.

Ga in gesprek met ons

De startdatum voor de eerstvolgende Teamtraject Transitie naar Toekomstgericht Onderwijs is nog niet bekend. Heb je belangstelling? Neem contact op met het Centrum onderwijs & innovatie Leiden voor een verkennend gesprek.

Voor alle post-hbo opleidingen, cursussen, workshops, masterclasses en maatwerktrajecten gelden de algemene leveringsvoorwaarden van Hogeschool Leiden.

Praktische informatie

Ben je van plan om deel te nemen aan Teamtraject Transitie naar Toekomstgericht Onderwijs (3TO). Bekijk hier de praktische informatie over de studie-investering, de kosten etc.

Studie-investering: het teamtraject 3TO duurt een jaar. Het totale programma vraagt een tijdsinvestering van circa 120-160 uur, waarvan ongeveer 62 uur contacttijd. Deze uren zet je o.a. in voor zelfstudie, samenwerking, onderzoek en vooral ook uitvoering in de eigen praktijk.

Vereist niveau: tenminste hbo werk- en denk niveau

Diploma: bij succesvolle afronding van het teamtraject ontvang je een post-hbo certificaat Belegleiden van transitie - fase 1.

Inschrijving en intake: Willen jullie deelnemen of in gesprek over de mogelijkheden? Neem contact op met het Centrum onderwijs & innovatie Leiden

Kosten: € 3.950,- per deelnemer (excl. literatuur, incl. materialen, koffie/thee, lunches en incl. diner en overnachting tijdens de tweedaagse).
Deze cursus komt in aanmerking voor het STAP-budget vanuit het UWV. Meer weten? Bekijk de informatie op de pagina STAP-budget opleidingen voor professionals.

Flyer: de flyer van het Teamtraject 3TO kun je hier downloaden

Centrum onderwijs & innovatie Leiden

Als leraar ben je nooit uitgeleerd. Centrum voor onderwijs & innovatie Leiden biedt een uitgebreid aanbod voor professionals in het onderwijs, waaronder post-hbo opleidingen, cursussen, workshops en masterclasses.