Hogeschool Leiden

Opleiding Middenmanagement PO

 • Opleiding
 • Schoolleiderschap
 • Start september 2022
 • Duur 1 jaar
 • Nederlandstalig
 • Diploma Penta Nova

In het kort

Ben je ambitieus en werk je als leerkracht in het basisonderwijs? Met de eenjarige opleiding Middenmanagement PO geef je vorm aan jouw visie op leiderschap, doe je managementvaardigheden op en leer je om mee richting te geven aan schoolontwikkeling. Als middenmanager heb je een centrale positie in het schoolleven van kinderen. Je opereert tussen kinderen en hun ouders, de leerkrachten, de directie en andere middenmanagers. Het doel van deze relaties is het bouwen aan en versterken van goed onderwijs: de kerntaak van de school. 

Voor wie is deze post-hbo opleiding bedoeld?

De opleiding Middenmanagement PO van Penta Nova richt zich op ambitieuze leerkrachten, intern begeleiders, bouwcoördinatoren, etc. uit het primair onderwijs, die al een middenmanagementfunctie hebben of die een dergelijke functie ambiëren.

Samenwerking met Penta Nova

Deze opleiding wordt verzorgd door Penta Nova en het Centrum onderwijs & innovatie Leiden. Binnen Penta Nova, de academie voor schoolleiderschap, werken zeven hogescholen samen. Leiderschapsontwikkeling, onderzoek doen en persoonlijke groei vormen dé kern het opleidingsaanbod. Werk je als professional in het onderwijs en wil je jezelf verder ontwikkelen? Bekijk dan het opleidingsaanbod van Centrum onderwijs & innovatie Leiden.

Wat je leert

Bij de Opleiding Middenmanagement PO ontwikkel je vaardigheid in het voeren van lastige gesprekken, het leiden van vergaderingen en het aansturen van veranderingen in een project. Daarnaast word je je bewust van je visie op onderwijs en leidinggeven.

In de basisschool zijn de voornaamste actoren: 

 • de kinderen en hun ouders 
 • de leerkrachten
 • de directie
 • andere middenmanagers

Als middenmanager opereer je hiertussen en onderhoud je relaties met alle actoren. In drie trimesters van de Opleiding Middenmanagement PO werk je aan de thema's Visie op onderwijs en management, Algemene communicatieve managementvaardigheden en Schoolorganisatie en schoolcultuur. Meer over de invulling van de trimesters lees onder Programma.
 

Vergelijkbare opleidingen

Ben je nieuwsgierig naar de andere opleidingen van Penta Nova en Centrum onderwijs & innovatie Leiden? Bekijk de informatie over de Opleiding Schoolleider Basisbekwaam en de Opleiding Schoolleider Vakbekwaam. Werk je als professional in het onderwijs en wil je jezelf verder ontwikkelen? Bekijk dan het opleidingsaanbod van Centrum onderwijs & innovatie Leiden.

Programma

De Opleiding Middenmanagement PO duurt één jaar en is opgebouwd uit drie trimesters met elk een eigen thema: Visie op onderwijs en management, Algemene communicatieve managementvaardigheden en Schoolorganisatie en schoolcultuur. Als middenmanager heb je vier belangrijke verbintenissen: met kinderen en hun ouders, de directie, leerkrachten en andere middenmanagers. De thema's van de opleiding Middenmanagement PO gaan in op deze vier verbintenissen. 

 

Het programma van de Opleiding Middenmanagement PO bestaat uit drie trimesters met elk een eigen thema.

Trimester 1: Visie op onderwijs en management 

In dit trimester komen de volgende onderwerpen aan de orde: visie op onderwijs, visie op leiderschap, vormen van leiderschap, leiderschapsstijlen, taak en rol middenmanager en opbrengstgericht leiderschap. 

Trimester 2: Algemene communicatieve managementvaardigheden 

In dit trimester komen onderwerpen aan de orde als gesprekken met professionals en ouders, actief luisteren, feedback geven, vragen stellen, kritiekgesprek, slechtnieuwsgesprek, evaluatiegesprek, de middenmanager als leider van overlegsituaties, soorten vergaderingen, fasen in vergaderingen, taak en proces in vergaderingen. 

Trimester 3: Schoolorganisatie en schoolcultuur 

Onderwerpen in dit trimester zijn cultuur en structuur van de organisatie, factoren die de cultuur van de organisatie beïnvloeden, organisatieontwikkeling, managen van projecten, financiën, timemanagement en kwaliteitszorg. 

Om te starten met de Opleiding Middenmanagement PO is het belangrijk dat je voldoet aan onderstaande punten:

 • afgeronde bacheloropleiding voor het onderwijs
 • werkzaam in het primair onderwijs
 • samenwerkend leren past je

Intakegesprek

Vanuit Penta Nova en Centrum onderwijs en innovatie Leiden vinden we een goede match tussen aanbod en verwachtingen belangrijk. Daarom nodigen we je na aanmelding uit voor een persoonlijk intakegesprek met de kerndocent van de opleiding om te kijken of je kunt starten. Bij het intakegesprek komen onderwerpen tijdsinvestering, literatuur, schrijfvaardigheid, taken in school en samenwerkend leren aan bod. 

De didactiek van de Opleiding Middenmanagement PO bij Penta Nova is gebaseerd op een sociaal-constructivistische definitie van leren.

Daarbij hanteren we de volgende uitgangspunten: 

 • leren is een sociaal proces, waarin studenten door dialoog en interactie samen kennis creëren 
 • leren is betekenisvol, studenten doen dit door aan concrete ervaringen betekenis te verlenen of bestaande betekenissen te herstructureren 
 • het leerproces verloopt in zekere mate zelfsturend, studenten zijn actief en zelfregulerend

Wil je meer weten over de opleiding?  Neem contact op met het Centrum onderwijs & innovatie Leiden, telefoon: 071-51 88 726,
e-mail: posthbo.educatie@hsleiden.nl.

Download hier de flyer van de opleiding Midden Management PO.

Juf voor de klas MMPO

Schrijf je in

De eerstvolgende Opleiding Middenmanagement PO start in september 2022. Wil je meer weten, meld je dan aan voor de informatieavond of schrijf je direct in voor de opleiding:

Voor alle post-hbo opleidingen, cursussen, workshops, masterclasses en maatwerktrajecten gelden de algemene leveringsvoorwaarden van Hogeschool Leiden.

Praktische informatie

Ben je van plan om deel te nemen aan de Opleiding Middenmanagement PO? Bekijk hier de praktische informatie over de studie-investering, het rooster en de kosten.

Studie-investering: de Opleiding Middenmanagement PO is een eenjarige opleiding van 15 EC's (European Credit).  Eén EC staat voor 28 uur studiebelasting gemiddeld; reken voor de gehele opleiding op 420 uur studiebelasting. 

Rooster: de lesdagen zijn op donderdag en de opleiding start in september 2022. Het rooster volgt binnenkort op de website.

Kosten: voor 2021-2022 betaal je € 4.240,- inclusief lunch en koffie/thee. Voor de aanschaf van boeken moet je rekening houden met ± € 250,-.

Flyerde flyer van de opleiding Middenmanagement PO kun je hier downloaden

Informatie: neem contact op met het Centrum onderwijs & innovatie Leiden, telefoon: 071-51 88 726, e-mail: posthbo.educatie@hsleiden.nl.

Centrum onderwijs & innovatie Leiden

Als leraar ben je nooit uitgeleerd. Centrum voor onderwijs & innovatie Leiden biedt een uitgebreid aanbod voor professionals in het onderwijs, waaronder post-hbo opleidingen, cursussen, workshops en masterclasses.