Spring zij-instroom PO

Leraar Basisonderwijs: Spring PO zij-instroom

 • Opleiding
 • Zij-instroomtraject
 • Start: 2 x per jaar
 • Duur: max. 2 jaar
 • Nederlandstalig
 • Getuigschrift

In het kort

Je kunt een opleiding tot leraar volgen bij Spring. Deze opleiding richt zich op vormend en vernieuwend onderwijs, waarbij pedagogiek centraal staat. In het zij-instroomtraject werk je tijdens de opleiding op een school en ben je verantwoordelijk voor een groep. Je krijgt begeleiding in de praktijk vanuit de school en de opleiding.

Voor wie is dit zij-instroomtraject bedoeld?

Het zij-instroomtraject bij Spring is bedoeld voor personen die werkzaam zijn in het onderwijs of in een ander beroep en bij wie het hart ligt bij de (leer)ontwikkeling van kinderen en nieuwsgierig zijn naar vernieuwende onderwijsvormen. Je hebt een hbo/-opleiding afgerond (van een door de NVAO erkende opleiding) of wo-opleiding.

Een geschiktheidsonderzoek is onderdeel van dit traject. Meer hierover lees je bij het onderdeel Programma.

Overweeg je een carrièreswitch, maar wil je eerst het onderwijs ontdekken? Geef je dan op voor Expeditie Leerkracht! Een speelse en actieve Tweedaagse waarin je inzicht krijgt in je eigen kunnen en leerpunten en zo werkt aan de basis van een vliegende start.

Let op: aanmelden voor het zij-instroomtraject verloopt via de school waar je werkt, niet via Studielink.

Centrum onderwijs & innovatie Leiden

Als leraar ben je nooit uitgeleerd. Centrum onderwijs & innovatie Leiden biedt een uitgebreid aanbod voor professionals in het onderwijs, waaronder post-hbo opleidingen, cursussen, workshops en masterclasses. Het expertteam werkt daarbij nauw samen met onze partners uit het werkveld. Zo kunnen we optimaal inspelen op de actuele ontwikkelingen in het onderwijs. Nieuwsgierig? Bekijk ons actuele opleidingsaanbod.

De kracht van Spring

Samen leren & ontwikkelen

De mensen die kiezen voor Spring hebben een diverse achtergrond, zoals bijvoorbeeld: advocaat, leidinggevende bij een kinderdagopvang, cabaretier, administratief medewerker in het bedrijfsleven, leerkrachtondersteuner, organisator van evenementen, lid van de VO-raad of een studie in talen. Hun ervaringen en kwaliteiten die ze hebben ontwikkeld nemen ze mee in de opleiding in hun invulling van leraar zijn. Wat we gezamenlijk hebben, is onderzoeken hoe je goed onderwijs maakt, en hoe je daarin vanuit het perspectief van de kinderen kunt kijken.

Hoe wil jij leraar zijn?

Als leraar kom je in de praktijk per dag voor vele keuzes te staan. Je moet ter plekke keuzes maken op basis van inzicht, (wetenschappelijke) kennis, praktijkervaring en je eigen waarden. Een professionele leraar kan die keuzes verantwoorden. Bij Spring is dat verantwoorden een integraal onderdeel van de opleiding. Er is niet altijd een enkel goed antwoord, maar je moet wel weten en kunnen uitleggen waarom dit antwoord jouw antwoord is.

Bij Spring zien we onderwijs als iets wat je maakt. Met en voor kinderen, in verbinding met de samenleving. Onderwijs is een proces van vormgeving. Daarom neemt vernieuwing in het onderwijs in deze opleiding een belangrijke plek in. Daarin kijken we naar onderwijs en de wereld vanuit het perspectief van het kind: hoe zou dit kind het beleven en ervaren? Wat hebben deze kinderen in deze context van mij nodig?

Vergelijkbare opleidingen

Vanuit Centrum onderwijs & innovatie Leiden bieden we diverse opleidingstrajecten aan van Spring. Denk bijvoorbeeld aan Leraar Omgangskunde (tweedegraads): Spring VO zij-instroom. Deze opleidingen kun je ook in deeltijd of voltijd volgen. Zie daarvoor Leraar Basisonderwijs: Spring PO deeltijd, of Leraar Omgangskunde (tweedegraads): Spring VO deeltijd

Benieuwd naar de andere zij-instroomtrajecten? Bekijk ook eens onze andere varianten: Leraar Basisonderwijs (Pabo): zij-instroom of de Leraar Basisonderwijs (Vrijeschool Pabo): zij-instroom.

Programma

In onze opleiding bieden we drie soorten vakgebieden: professioneel zelfverstaan, de beroepsrollen en vakinhoud/vakdidactiek.
- Professioneel zelfverstaan gaat over hoe jij jezelf ziet als persoon, als professioneel leraar en wat jij ziet als jouw taak richting de kinderen. Door je professioneel zelfverstaan kun jij je keuzes in het onderwijs verantwoorden naar jezelf, het kind en anderen.
- De beroepsrollen zijn rollen als ‘onderwijs ontwerpen en evalueren’, ‘samen school maken’ (waaronder teamlid zijn en samenwerken met ouders), ‘positief en veilig leerklimaat realiseren’, ‘ontwikkelingsprocessen begeleiden’
- De vakdidactiek en vakinhoud gaat over specifieke kennis en vaardigheden voor een vakgebied, zoals mens & wereld, kunst, taal en rekenen.

Daarnaast leer je in de praktijk van het onderwijs. Je krijgt begeleiding van verschillende mensen, vanuit de opleiding en vanuit de school waar je werkt.

Werken met leeruitkomsten

Bij Spring werken we met leeruitkomsten. In een leeruitkomst staat omschreven wat je voor een vak moet aantonen om dat vak te halen. Je krijgt input uit lessen, uit zelfstudie en uit oefening in de praktijk. Je kunt zelf je eigen leerroute bepalen en kiezen op welke moment je welke leeruitkomst aan wilt tonen.

Drie fases

De opleiding bestaat uit drie fases:

 1. Oriëntatie op jezelf en het onderwijs: gedurende de eerste fase krijg je zicht op de wereld van het onderwijs. Je krijgt inleidingen in verschillende vakgebieden. Tijdens deze oriëntatie leer je vragen stellen. Wat is de bedoeling van onderwijs? Je gaat in op je eigen ervaringen, en je ontwikkelt je eerste ideeën en visie.
 2. Professionele ontwikkeling: de tweede fase staat in het teken van jouw professionele aanwezigheid in een school. Je ontwikkelt de vaardigheden voor de praktijk: een veilig leef- en leerklimaat bieden, het verzorgen van onderwijs, het werken in een team en samen optrekken met ouders. 
 3. Verdieping en onderzoek: Je houdt je in deze fase vooral bezig met verdieping, onderzoek en specialisatie en met het afstuderen. Daarin zet jij jezelf neer als een unieke leraar en maak je zichtbaar wat je te bieden hebt aan niveau en kwaliteiten.

Als zij-instromer volg je de vakken van de eerste fase. Na een half jaar kun je jouw eigen route uitstippelen aan de hand van leeruitkomsten.

Spring-dag

Dinsdag is de Spring-dag: dan werk je op Hogeschool Leiden aan je leeruitkomsten en volg je lessen. De lessen worden aangeboden tussen 9.00 - 17.00 uur.

Fases

In de eerste fase volg je lessen. In de tweede en derde fase werk je samen met andere zij-instromers en studenten van Spring. Op andere dinsdagen werk je op de school waar je werkt aan je leeruitkomsten en aan je ontwikkeling, al dan niet samen met andere studenten.

Werk en zelfstudie

Je werkt twee of drie dagen op een school (de dagen kun je zelf kiezen, in overleg) en daarnaast heb je minimaal een dag nodig voor zelfstudie.

Vernieuwende scholen

We werken met diverse scholen samen. Je kunt hierbij denken aan scholen met een eigen ontwikkeld concept, traditionele vernieuwingsscholen zoals Montessori-scholen, multiculturele scholen in Amsterdam West en Agora-scholen. Spring en deze scholen vinden elkaar in het ontwikkelen van onderwijs vanuit een pedagogisch uitgangspunt.

Hbo/wo-achtergrond

Om deel te nemen aan het zij-instroomtraject moet je een hbo/-opleiding hebben afgerond (van een door de NVAO erkende opleiding). Daarnaast heb een je een school of schoolbestuur bereid gevonden die samen met jou het zij-instroomtraject wil ingaan en je een aanstelling kan bieden als leerkracht in het primair - of voortgezet speciaal onderwijs. De school biedt je voldoende begeleiding.

Buitenlands diploma

Mocht je je bachelor of master in het buitenland hebben behaald, dan vragen wij om een gewaarmerkte kopie van je diploma of een waardering van je diploma bij DUO of Nuffic. Ook kan het zijn dat we je vragen een NT2-examen te doen. Op de pagina Studenten uit het buitenland van de afdeling Studentinschrijving vind je hier meer informatie over. Of bel ons voor overleg.

Advies omvang aanstelling

Wij adviseren je om drie dagen per week als leraar te werken. Dit zorgt ervoor dat je de nodige verdieping bereikt en het geeft je de gelegenheid om opleiding en werk goed te kunnen combineren. Naast deze drie dagen studeer je een dag op de hogeschool bij Spring en heb je een dag voor zelfstudie.

Het geschiktheidsonderzoek

Voorafgaand aan het zij-instroomtraject vindt een geschiktheidsonderzoek plaats. Het doel van dit onderzoek is om te bepalen of je voldoende basisvaardigheden hebt om snel als leraar aan de slag te gaan en of je de potentie hebt om je binnen twee jaar te ontwikkelen tot een startbekwame leraar. 

Het geschiktheidsonderzoek bestaat uit een intake en een praktijkassessment op de school waar je komt te werken. Daarnaast moet je de landelijke rekentoets (de Wiscat) hebben behaald.

Werk & opleiding

Zij-instroom is altijd een combinatie van werk en opleiding. Je wordt hiervoor aangemeld door de school waar je werkt. 
Het is een pittig traject: je doet zowel de opleiding met zelfstudie en je bent verantwoordelijk voor een groep voor een aantal dagen in de week. Het vraagt om een bewuste keuze en een goede voorbereiding.

Eerst het onderwijs verkennen?

Overweeg je een carrièreswitch, maar wil je eerst het onderwijs verkennen? Geef je dan op voor Expeditie Leerkracht! Een speelse en actieve Tweedaagse waarin je inzicht krijgt in je eigen kunnen en leerpunten en zo werkt aan de basis van een vliegende start.

Toelatingseisen

Om in aanmerking te komen voor het zij-instroomtraject is het voorwaardelijk dat: 

 • je in het bezit bent van een bachelor of master degree (hbo- of wo-niveau)
 •  je een baan hebt bij een basisschool van minimaal drie dagen per week
 •  jouw werkgever voldoende mogelijkheden heeft om je te begeleiden tijdens de opleiding en bereid is om de kosten voor het geschiktheidsonderzoek en opleidingstraject te dragen. Jij, de school waar je gaat werken en de opleiding tekenen hiervoor een tripartite-overeenkomst.
 • Heb je nog geen baan bij in het basisonderwijs? Dan is het belangrijk dat je eerst een basisschool vindt die bereid is om je te begeleiden tijdens de opleiding en de kosten voor het geschiktheidsonderzoek en het opleidingstraject op zich te nemen. De school kan hiervoor een bijdrage in de kosten aanvragen. Meer informatie over de voorwaarden voor een subsidie zij-instroom vind je op duo.nl. 

Aanmelden

Het zij-instroomtraject begint met een verzoek tot toelating. De school waar je werkt stuurt hiervoor een mail naar [email protected]. Het is belangrijk dit hierin in ieder geval de volgende gegevens worden vermeld:

 • de naam en het adres van de school
 • de naam en contactgegevens van de contactpersoon van de school
 • de naam en contactgegevens van jou (de kandidaat) 

Wij sturen hen vervolgens een link toe naar het digitaal aanmeldformulier. Ook vragen wij om een uittreksel of kopie van je diploma (dit kun je digitaal opvragen bij het diploma register van DUO) én een getekende opdrachtbevestiging. Deze opdrachtbevestiging sturen wij je werkgever toe.

Deadline aanmelding:

 • Start september 2024: aanmelden voor 17 mei 2024.

Data wiscat:

 • Wiscat: 24 mei om 16.00 uur.
 • Herkansing Wiscat: 7 juni om 16:00 uur.

Intakegesprekken:

 • Week 22 (27 mei - 31 mei)

Praktijkassessments:

 • Week 24, 25 en 26 (3 juni -21 juni)

Alles behaald

Tijdens het zij-instroomtraject kun je jouw eigen route vormgeven. Als je alle vakken behaald hebt en alle leeruitkomsten hebt aangetoond ontvang je een getuigschrift. Je bent opgeleid tot startbekwaam leraar. Daarmee mag je in alle groepen op de basisschool lesgeven, van vierjarige kleuters tot en met dertienjarigen van groep 8. Ook ben je bevoegd om onderwijs te verzorgen in het speciaal onderwijs (sbo, so en vso).

Meld je aan

Wil je je aanmelden voor het zij-instroomtraject? Check hierboven de werkwijze en kijk of je voldoet aan de toelatingseisen. Heb je hierover vragen, neem dan contact met ons op via [email protected]. Wil je telefonisch advies? Laat in de e-mail je telefoonnummer achter en eventueel daarbij een geschikt tijdstip waarop we je kunnen terugbellen. 

Voor alle post-hbo opleidingen, cursussen en maatwerktrajecten gelden de algemene leverings- en annuleringsvoorwaarden van Hogeschool Leiden. De uiterste inschrijfdatum is gelijk aan de startdatum van de opleiding/cursus.

Praktische informatie

Ben je van plan om deel te nemen aan de opleiding Leraar Basisonderwijs: Spring PO zij-instroom? Bekijk hier de praktische informatie over de studie-investering, het rooster en de kosten.

Aanmelding: de school of het schoolbestuur meldt jou per e-mail bij ons aan voor het geschiktheidsonderzoek. Wij sturen hen vervolgens een link toe naar het digitaal aanmeldformulier. Meer informatie hierover vind je onder Programma.

Kosten: het geschiktheidsonderzoek kost € 2000, ongeacht de uitkomst van het onderzoek. De kosten voor opleiding bedragen € 12.500 (€ 6250 per studiejaar). 

Subsidie: je werkgever kan bij DUO subsidie aanvragen voor het zij-instroomtraject. Dit kan vanaf de start van de opleiding en is alleen mogelijk als je de afgelopen twee jaar niet ingeschreven hebt gestaan bij een lerarenopleiding, tenzij je die opleiding hebt afgerond.

Carrièreswitch: overweeg je een carrièreswitch, maar wil je eerst het onderwijs ontdekken? Geef je dan op voor Expeditie Leerkracht! Een speelse en actieve Tweedaagse waarin je inzicht krijgt in je eigen kunnen en leerpunten en zo werkt aan de basis van een vliegende start.

Contact: heb je vragen of wil je persoonlijk advies? Voor meer informatie kun je contact opnemen via [email protected].

Centrum onderwijs & innovatie Leiden

Als leraar ben je nooit uitgeleerd. Centrum voor onderwijs & innovatie Leiden biedt een uitgebreid aanbod voor professionals in het onderwijs, waaronder post-hbo opleidingen, cursussen, workshops en masterclasses.