Fysiotherapie

Oncorevalidatie (standaard beweeginterventies / beweegprogramma's)

Tegenwoordig zijn de verschillende oncologische aandoeningen goed te behandelen. Door chirurgie, radiotherapie, chemotherapie en aanvullende behandelingen zoals hormoontherapie en doordat ze een lange periode niet actief kunnen zijn nemen de conditie en het algemeen welbevinden van de patiënt enorm af.

Na een oncologische behandeling zijn blijvende vermoeidheid en deconditionering veel voorkomende klachten. Ook de emotionele en fysieke verwerking hebben een grote impact op het algemeen welzijn van de patiënt. Met revalidatie in de eerstelijn kunnen deze klachten worden aangepakt.

Inhoud

Oncorevalidatie is gericht op volwassenen die in opzet curatief behandeld zijn voor een oncologische aandoening. Zij hebben de primaire fase van de behandeling afgerond en zijn bezig met herstel. Ook wel cancer survivors genoemd. Er wordt, waar mogelijk tot het niveau van de beweegnormen, gestreefd naar het ontwikkelen en in stand houden van een actieve levensstijl en het verhogen van het niveau van fysieke activiteit, functioneren en de kwaliteit van leven. Daarnaast zal de fysiotherapeut aandacht besteden aan het inspanningsvermogen en de spierkracht, mochten dit beperkende factoren zijn voor het opbouwen en/of onderhouden van een actieve levensstijl.

De nascholing is gericht op enkelvoudige problematiek en niet op patiënten met een complexe problematiek die een multidisciplinaire aanpak nodig hebben, patiënten die nog bezig zijn met hun primaire behandeling, patiënten die zich in de palliatieve fase van de ziekte bevinden en patiënten met (ernstige) cardiale of pulmonale comorbiditeit.

Lees meer over de beroepsrollen en competenties

Doel

Deze nascholing is gericht op revalidatie, na de oncologische behandeling, in de eerstelijns fysiotherapiepraktijk. Deze nascholing betreft vooral de vertaling van de wetenschap naar de praktijk, waarbij wordt ingegaan op de indicaties, risico's en veelvoorkomende vraagstukken, zoals het bepalen van de trainingsintensiteit.

Voor wie?

De nascholing is bedoeld voor alle eerstelijns fysiotherapeuten die in de dagelijkse praktijk in aanraking (kunnen) komen met oncologische patiënten. Als ook voor fysiotherapeuten die hun kennis en vaardigheden met betrekking oncorevalidatie willen opfrissen met de meest recente inzichten. Deze cursus is ook te volgen door oefentherapeuten Cesar en/of Mensendieck.

Bekijk het programma en praktische informatie

Toelatingseisen en certificaat

Er zijn in principe geen beginvereisten. Deelnemers hebben wel affiniteit met laag complexe kanker survivors en ervaring met het uitvoeren van beweegprogramma's. Bij 100% aanwezigheid krijgt u een certificaat uitgereikt als bewijs van deelname.

Meer informatie over kosten en inschrijven

Accreditatiepunten

Het KNGF heeft de cursus Oncorevalidatie geaccrediteerd voor 25 accreditatiepunten voor het register Algemeen Practicus van het KNGF.

Ja, ik wil mij direct aanmelden voor deze nascholing

Waar vindt de cursus plaats?