Hogeschool Leiden

Workshop NGS in de microbiologie diagnostiek

Deze workshop is bedoeld voor laboratoriummanagers, hoofdanalisten, medisch moleculair microbiologen en leidinggevenden van een moleculair microbiologisch laboratorium of geïnteresseerden die betrokken zijn bij de keuze voor aanschaf van microbiologisch diagnostische testen en/of apparatuur.

Next-gen sequencing (NGS) is een relatief nieuwe techniek waarmee met grote precisie de aanwezigheid en genetische samenstelling van verschillende micro-organismen in een monster, denk bijvoorbeeld aan water- en grond of klinische monsters bepaald kan worden. Van kleine hoeveelheden genetisch materiaal kan de microbiële samenstelling eenvoudig bepaald worden. Dit biedt interessante mogelijkheden om complexe bacterie populaties te bestuderen. Door deze mogelijkheden wordt NGS steeds vaker ingezet in microbiologische diagnostiek. De technische mogelijkheden zijn enorm, maar de valkuilen kunnen diep zijn.

In deze workshop maakt u kennis met de verschillende varianten van NGS technologie en bijbehorende apparatuur en de voor- en nadelen van verschillende NGS platforms. Daarnaast is er aandacht voor de voor- en nadelen van het uitbesteden van NGS analyse aan een commerciële partij. In de middag komen verschillende aspecten van de data analyse, data beheer en data opslag, inclusief het kostenaspect en de inzet van een bio-informaticus aan bod. We sluiten de dag af met een informele borrel zodat u met de collega's na kunt praten over dit onderwerp.

Keywords: CBD, workshop, NGS, microbiologie, micro-organisme.

Leerdoelen
Bij deze cursus leert u:

  • de basisprincipes van NGS technologie en de voor- en nadelen van verschillende systemen;
  • de voor-en nadelen van het uitbesteden van NGS analyses aan een commerciële partij;

relevante aspecten van de data analyse, data beheer en data opslag voor de diagnostiek in de microbiologie.

Programma
Concept programma NGS in de microbiologie diagnostiek ( pdf, 238 KB )

Cursusdatum
17 september 2018

Lestijden
09.30 - 16.00 uur

Omvang
7 uur theorie (6 UEC)

Getuigschrift
Bewijs van deelname

Inschrijven
inschrijven vóór 6 augustus 2018

Cursusprijs
€ 520,- (bij inschrijving vóór 9 juli 2018 € 470,-)

U kunt zich hier inschrijven.

Al onze cursussen kunnen wij ook als Maatwerktraject voor u verzorgen.
Wij beantwoorden uw vragen graag via telefoonnummer 071-5188743 of via cbd@hsleiden.nl.
Terug naar Microbiologie of Genomics