Toegepaste Psychologie

Masterclass Motiverende Gespreksvoering voor professionals in zorg

Doel

Het doel van de masterclass is datgene wat in de (driedaagse) training is aangeboden te versterken. Het Motiverende Gespreksvoering concept wordt breder en verdiepend aangeboden, waardoor Motiverende Gespreksvoering opnieuw en sterker tot uitdrukking kan komen. Het is daarom wel van belang dat u een training heeft afgerond. Omdat de basis van Motiverende Gespreksvoering door alle doelgroepen zorgverleners kan worden toegepast heeft de masterclass een open karakter. Het is raadzaam ter voorbereiding het  eerder ontvangen trainingsmateriaal door te nemen.

Doelgroep en beginvereisten

U heeft eerder een (driedaagse) training Motiverende Gespreksvoering gevolgd. Uit evaluaties en vervolgtrainingen blijkt dat deze training u een aardig beeld geeft wat Motiverende Gespreksvoering is en hoe u het in kunt zetten bij het coachen op gedragsverandering en stimuleren van zelfmanagement bij cliënt/ patiënt. De praktijk leert u en ons ook dat het gericht inzetten van Motiverende Gespreksvoering onderhoud vergt.

Resultaat

De zorgprofessional kan het Motiverende Gespreksvoeringsconcept gerichter inzetten bij het coachen op gedragsverandering en stimuleren van zelfmanagement bij cliënt/ patiënt.

Organisatie van de scholing

1. Studiebelasting
Voorbereiding: desgewenst inlezen
Uren: 8 (+2 zelfstudie)

2. Didactische werkwijze
Hoor en responsiecollege (theorie), interactieve werkvormen (vaardigheden) en casuïstiekbespreking (uitwisselen ervaring)

3. Cursusleider
- Hans Bertens

4. Programma/data/tijden/locatie

Locatie: Hogeschool Leiden, Zernikedreef 11, Leiden

Studieactiviteiten

De studiebelasting bestaat uit 1 cursusdag van 8 uur en ongeveer 2 uur zelfstudie (facultatief). Tijdens de scholingsdag komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • Theorie MGV-concept
  • Toepassen concept
  • Casuïstiekbespreking

Daarnaast is het mogelijk om bij aanmelding zelf onderwerpen aan te dragen die u graag gedurende de dag behandeld wilt zien.

Beoordelingswijze

Er wordt geen toets afgenomen.

Aantal deelnemers

Minimaal 12 maximaal 16

Certificaat

Bij 100% aanwezigheid wordt na afloop van de cursus aan de deelnemers een certificaat uitgereikt als bewijs van deelname.

Accreditatie

Voor deze scholing worden geen accreditatiepunten aangevraagd.

Cursusprijs

De kosten voor de cursus zijn € 100,-.
 

Inschrijven

Het is niet mogelijk om u in te schrijven voor de Masterclass Motiverende Gespreksvoering. Wanneer u op de hoogte gehouden wilt worden van de cursusdata verzoeken wij u een mail te sturen aan fysio.posthbo@hsleiden.nl.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het secretariaat Post-HBO Fysiotherapie: 071 5188 714 of: fysio.posthbo@hsleiden.nl.