Toegepaste Psychologie

Subdoelen

Bekijk de subdoelen van de cursus Motiverende Gespreksvoering.

Motivatie

 • U onderzoekt wat u zelf onder motivatie en motiveren verstaat en hoe motivatie tot stand komt.

Motiverende gespreksvoering

 • U leert wat Motiverende gespreksvoering is en kent de definitie.
 • U kent de 5 principes van Motiverende gespreksvoering.
 • U bent zich bewust van de discrepantie tussen uw huidige werkwijze en Motiverende gespreksvoering.

Stages of Change

 • U kent het gedragsverklaringsmodel en kunt de fasen onderscheiden.
 • U kunt in een beschreven situatie of casus bij een cliënt de fasen van gedragsverandering herkennen.

Ambivalentie

 • U leert over het begrip ambivalentie en kunt samen met de cliënt zijn ambivalentie exploreren aan de hand van voor- en nadelen van het gewenste gedrag.
 • Aan de hand van de exploratie van ambivalentie kunt u een beoordeling geven van de fasen van gedragsverandering.
 • U kunt de cliënt aan de hand van een specifieke schaal laten beoordelen hoe belangrijk de gedragsverandering voor de cliënt is, hoeveel vertrouwen hij heeft dat hij de gewenste gedragsverandering bereikt en of hij het gewenste gedrag kan handhaven.

Zelfmotiverende uitspraken, verandertaal

 • U herkent blokkades in een gesprekssituatie.
 • U leert wat verandertaal is en kent 4 vormen van verandertaal.
 • U kent strategieën om (cliënten) uit te nodigen tot verandertaal en kunt deze toepassen in de praktijk.

Weerstand

 • U kent verschillende vormen van weerstand en om met weerstand om te gaan.
 • U kunt de verschillende vormen om met weerstand om te gaan toepassen in de praktijk.
 • U leert wat weerstand is en leert uzelf beoordelen aan de hand van een meetinstrument/checklist voor het beoordelen van gesprekken.

Terug naar de startpagina van Motiverende Gespreksvoering