Toegepaste Psychologie

Motiverende gespreksvoering (in Zorg en Welzijn)

Inleiding

Hulpverleners werken vaak met cliënten die belangrijke veranderingen in hun gedrag moeten doorvoeren. Deze cliënten hebben zelf veelal een belangrijk aandeel in hun behandeling. Gedragsverandering is vaak het resultaat van een langzaam en moeizaam proces, waarbij tegenstrijdige gevoelens en gedachten een belangrijke rol spelen. Motiverende gespreksvoering kan hulpverleners én daarmee hun cliënten, helpen deze gedragsverandering tot stand te brengen. In deze cursus leert u de achtergrond, maar vooral de vaardigheden van motiverende gespreksvoering.

Doel

De fysiotherapeut:

 1. Begrijpt de essentie van de begrippen motivatie, ambivalentie en weerstand en het proces van gedragsverandering.
 2. Begrijpt de principes van de directieve, persoonsgerichte stijl van motiverende gespreksvoering.
 3. Heeft geoefend met motiverende gespreksvaardigheden en deze ontwikkeld en eigen gemaakt.
 4. Heeft geoefend met het inpassen van deze vaardigheden in strategieën om met ambivalentie en weerstand om te gaan.
 5. Is in staat deze vaardigheden effectief in te zetten binnen de context van de werksituatie

Subdoelen:

Motivatie:

 • U onderzoekt wat u zelf onder motivatie en motiveren verstaat en hoe motivatie tot stand komt.

Motiverende gespreksvoering

 • U leert wat Motiverende gespreksvoering is en kent de definitie.
 • U kent de 5 principes van Motiverende gespreksvoering.
 • U bent zich bewust van de discrepantie tussen uw huidige werkwijze en Motiverende gespreksvoering.

Stages of Change:

 • U kent het gedragsverklaringsmodel en kunt de fasen onderscheiden.
 • U kunt in een beschreven situatie of casus bij een cliënt de fasen van gedragsverandering herkennen.

Ambivalentie

 • U leert over het begrip ambivalentie en kunt samen met de cliënt zijn ambivalentie exploreren aan de hand van voor- en nadelen van het gewenste gedrag.
 • Aan de hand van de exploratie van ambivalentie kunt u een beoordeling geven van de fasen van gedragsverandering.
 • U kunt de cliënt aan de hand van een specifieke schaal laten beoordelen hoe belangrijk de gedragsverandering voor de cliënt is, hoeveel vertrouwen hij heeft dat hij de gewenste gedragsverandering bereikt en of hij het gewenste gedrag kan handhaven.

Zelfmotiverende uitspraken, verandertaal

 • U herkent blokkades in een gesprekssituatie.
 • U leert wat verandertaal is en kent 4 vormen van verandertaal.
 • U kent strategieën om (cliënten) uit te nodigen tot verandertaal en kunt deze toepassen in de praktijk.

Weerstand

 • U kent verschillende vormen van weerstand en om met weerstand om te gaan.
 • U kunt de verschillende vormen om met weerstand om te gaan toepassen in de praktijk.
 • U leert wat weerstand is en leert uzelf beoordelen aan de hand van een meetinstrument/checklist voor het beoordelen van gesprekken.

Doelgroep

Alle hulpverlenende beroepen in zorg en welzijn.

Beroepsrollen en competenties

(Beroepsprofiel Fysiotherapeut KNGF januari 2014)

Communiceren

 • heeft gedurende het hele hulpverleningsproces een verstandhouding met de cliënt die gekenmerkt wordt door respect, empathie, ontvankelijkheid, vertrouwelijkheid en gevoel van veiligheid;
 • inventariseert wensen en behoeften van de cliënt en zijn naasten in relatie tot de oplossing van het probleem;
 • informeert, stimuleert, corrigeert en toont grensstellend gedrag met inachtneming van de culturele diversiteit, zonder dat dit afbreuk doet aan de professionele relatie tussen de therapeut en de cliënt;
 • stimuleert de verantwoordelijkheid van de cliënt voor de oplossing van het probleem in een goede afweging van de draagkracht van de cliënt.
 • kiest en legitimeert gesprekstechnieken en voert deze uit met cliënt, naasten en andere betrokkenen;
 • kiest en legitimeert een vorm van communicatie met cliënt, naasten en andere betrokkenen.

Professioneel handelen

 • toont zich vakbekwaam, aandachtig, ontvankelijk en gewetensvol;
 • handelt methodisch, expliciet en doelmatig;
 • toont morele gevoeligheid;
 • stelt zich bij het gepresenteerde gezondheidsprobleem de vraag wat hier ‘goed doen’ is en relateert zijn antwoord aan belangen van de cliënt, zijn eigen belangen, de belangen van bij de cliënt betrokken anderen en maatschappelijke belangen.

Beginvereisten

Geen.

Benodigde leermiddelen en literatuur

Bij aanvang van de eerste bijeenkomst ontvangt de cursist de cursusmap en het boek Motiverende Gespreksvoering 3 e editie; Mensen helpen veranderen

William. R. Miller & Stephen Rollnick 2014.

Organisatie van de scholing

1. Studiebelasting
De studiebelasting bestaat uit 3 cursusdagen van 7 contacturen en 14 uur voorbereidingstijd. In totaal een studiebelasting van 35 uur.

2. Didactische werkwijze
Korte theoretische inleidingen en veel leuke praktische oefeningen.

3. Cursusleider/ docenten

 • Hans Bertens

4. Programma/data/tijden/locatie

 • Cursusdag 1: donderdag 9 maart 2017 van 09.00 tot 17.00 uur
 • Cursusdag 2: donderdag 16 maart 2017 van 09.00 tot 17.00 uur
 • Cursusdag 3: donderdag 23 maart 2017 van 09.00 tot 17.00 uur

Deze cursus wordt ook Incompany aangeboden (bij u op locatie). Voor meer informatie kunt u contact opnemen via fysio.posthbo@hsleiden.nl.

Studieactiviteiten

Facultatief lezen uit het boek Motiverende Gespreksvoering 3 e editie; Mensen helpen veranderen William. R. Miller & Stephen Rollnick 2014.

Beoordelingswijze

Op basis van deelname en aanwezigheid. Er wordt geen toets afgenomen

Aantal deelnemers

Minimaal 12, maximaal 15

Certificaat

Bij 100% aanwezigheid wordt na afloop van de cursus aan de deelnemers een certificaat uitgereikt als bewijs van deelname.

Accreditatie

Het KNGF heeft de cursus Motiverende Gespreksvoering geaccrediteerd voor 30 accreditatiepunten voor het kwaliteitsdeel van het KNGF.

Stichting Keurmerk Fysiotherapie heeft de cursus geaccrediteerd voor 35 Kwaliteitsuren.

Claudicationet erkent de scholing van Hogeschool Leiden.

Cursusprijs

De cursusprijs € 525,- inclusief het boek Motiverende Gespreksvoering 3 e editie; Mensen helpen veranderen William. R. Miller & Stephen Rollnick 2014.

U ontvangt van ons een factuur.

Voor Incompany cursussen kunt u tarieven opvragen via fysio.posthbo@hsleiden.nl.

Inschrijven

U kunt zich inschrijven voor deze cursus via het Inschrijfformulier.

Wanneer u meer informatie zoekt over deze cursus kunt u contact opnemen met de managementondersteuning van de Faculteit Zorg: 071 5188714 of: fysio.posthbo@hsleiden.nl.

Op al onze scholingen zijn onze leveringsvoorwaarden ( pdf, 67 KB ) van toepassing.