Hogeschool Leiden

Post-hbo opleiding Onderwijs en Moderne Media

Tablets, computers, programmeren, virtual reality, 3D printers en robots … technologie ontwikkelt zich razendsnel. Maar hoe kan je deze moderne media gebruiken om jouw onderwijs aantrekkelijker en uitdagender te maken?

“In groep 8 stel ik de vraag aan een leerling: Wat wil je later worden? Het meisje van bijna 12 geeft als antwoord: YouTuber. Ze vertelt dat ze dolgraag op school zou willen leren editen en film maken. In onze wereld en die van onze kinderen zijn tablets en internet niet meer weg te denken. De afgelopen jaren is er in de media en in onderwijsland enorm gediscussieerd over het nieuwe leren en het oude leren. Inmiddels zijn er veel leerkrachten ervan overtuigd dat we iets ‘moeten’ met deze moderne media in het onderwijs. Tijd om in actie te komen!”

De post-hbo opleiding Onderwijs & Moderne Media van Hogeschool Leiden en Lucas Onderwijs leert je om te gaan met nieuwe trends op het gebied van moderne media en hoe je deze kunt toepassen in je onderwijs. Welke ontwikkelingen passen bij jouw school en onderwijsvisie en hoe motiveer je de rest van je team?

Tijdens de opleiding komen deze en andere vragen aan bod binnen een mix van praktijk, didactiek en (theoretische) kennis. Centraal hierbij staan de 21 st century skills, gepersonaliseerd leren en het ‘4 in balans’ model. Thema’s die aan bod komen zijn: samenwerkend leren & motivatie, leiderschap & organisatie (T-pack), professionele beroepshouding, het vertalen van visie (schoolplan) naar de werkvloer en het herkennen van trends en kritisch bepalen óf en wanneer je daarop instapt.

“Hoe kan ict-geletterdheid en samenwerken geïntegreerd aangeboden worden tijdens de geschiedenislessen in groep 5 en 6?”

“Hoe kunnen moderne media een bijdrage leveren aan de vergroting van de motivatie voor begrijpend lezen bij leerlingen in de bovenbouw?”

Als deelnemer bepaal je zelf, binnen het raamwerk van de opleiding, in welke 2 richtingen je je wilt specialiseren en formuleer je een probleemstelling vanuit je eigen praktijk. Samen met je begeleider bespreek je in een POP-gesprek je eigen start- en ambitieniveau. Dit vormt de basis voor jouw persoonlijke opleidingstraject. Gedurende de opleiding verricht je onderzoek en je sluit de opleiding af met een masterproject, waarbij je laat zien een aantoonbare en blijvende verandering te hebben gerealiseerd in jouw onderwijs, met gebruikmaking van moderne media.

Specialisaties waar je uit kunt kiezen zijn serious gaming & coding, digitale schoolborden & mobile devices, mediawijsheid, beeld & geluid en presenteren & publiceren. Naast 10 lesdagen zijn er nog een tweedaagse studiereis (met studie gerelateerde bezoeken aan instellingen) en een afstudeerdag.

Handig om te weten:

  • De totale studiebelasting bedraagt ongeveer 320 uur (11 EC), waarvan 90 contacturen. De overige uren worden gevuld door uitvoering van de praktijkopdrachten en de afstudeeropdracht.

  • De opleiding start in september en neemt een volledig schooljaar in beslag.

  • Na het succesvol afronden van de opleiding ontvang je een erkend diploma van stichting Post HBO Nederland en wordt je opgenomen in het Abituriëntenregister.

  • De opleiding is gevalideerd door het beroepsregister voor leraren, registerleraar.nl.

  • Kosten voor de opleiding bedragen € 2.995,- Daarbij komen nog de kosten voor de diploma-/registratiekosten Stichting Post HBO Nederland ad € 100,-

  • De bijeenkomsten zijn op woensdagen van 09.30 tot 16.30 uur, locatie Hogeschool Leiden (Zernikedreef 11) en Lucas onderwijs Den Haag (Saffierhorst 105).

  • De opleiding is bedoeld voor leraren uit het PO en VO, maar ook docenten MBO en HBO en schoolbesturen of bovenschoolse samenwerkingsverbanden zijn aan het goede adres.

“Fijne afwisseling tussen praktijk en theorie. Meteen aan de slag met wat je leert.”

“Inspirerende en enthousiaste docenten.”

“Ik was wel wat overdonderd doordat ik veel zag, hoorde en mij daarbij vooral realiseerde hoeveel ik nog kan leren en ontdekken.”

Rooster en inschrijven

Deze opleiding gaat komend schooljaar niet van start. In schooljaar 2020-2021 bieden wij de opleiding weer opnieuw aan.

Heb je interesse om deel te nemen? Stuur ons je contactgegevens dan houden we je op de hoogte van de nieuwe startdatum en hoe je jezelf kunt aanmelden.

Schoolbesturen of bovenschoolse samenwerkingsverbanden

De post-hbo opleiding Onderwijs & Moderne Media biedt ook kansen om bovenschools een ‘boost’ te geven aan de integratie van moderne media in het onderwijs. Door van een aantal scholen binnen uw bestuur geïnteresseerde leraren (en dat hoeven zeker niet alleen de ICT-coördinatoren te zijn) gezamenlijk de opleiding te laten volgen en met elkaar te laten werken, kan een stevige beweging op gang worden gebracht binnen het bestuur. De nieuwe middelen uit de prestatiebox kunnen daarbij een extra stimulans zijn.
Elke deelnemer levert aan het eind van de opleiding een masterproject af; het combineren en afstemmen van deze individuele masterprojecten kunnen binnen een bestuur leiden tot een bovenschools masterplan.
Een dergelijke inzet van de extra middelen die de prestatiebox biedt ten behoeve van professionalisering is ambitieus en gedurfd. Om dit te laten slagen moeten de individuele deelnemers gesteund en gefaciliteerd worden, zodat zij daadwerkelijk tijd en ruimte hebben om dit te realiseren.
Voor meer informatie en (in company) mogelijkheden, neem contact op met  Koos Eichhorn, keichhorn@abzhw.nl en/of Jeroen van Kesteren tel. 06-48 13 39 48.

“Gelijk aan de slag kunnen met bruikbare ideeën. Inzicht in wat je wel kan en mag/moet en wat je vooral aan een ander over kan laten.”

Bron voor informeel leren

De post-hbo opleiding Onderwijs en Moderne Media is aangemerkt als bron voor informeel leren door het Schoolleidersregister PO. Dit houdt in dat deze opleiding gedeeltelijk aansluit bij één of meerdere professionaliseringsthema’s en onderdeel kan uitmaken van uw ontwikkeling via informeel leren.

Informatie

Neem voor meer informatie contact op met Centrum onderwijs & innovatie Leiden.
Telefoon: 071-51 88 726 
E-mail: posthbo.educatie@hsleiden.nl

of

AB-ZHW
Telefoon: 070 – 300 11 60
E-mail: ahuiskens@abzhw.nl
Website: http://www.abzhw.nl