Hogeschool Leiden

Post-hbo opleiding Onderwijs en Moderne Media (CPION-gecertificeerd)

Wanneer je je wel eens afvraagt hoe je zo goed mogelijk gebruik kunt maken van alle eigentijdse digitale middelen om jouw onderwijs aantrekkelijker en uitdagender te maken is deze opleiding iets voor jou!

Sinds 2010 verzorgen Hogeschool Leiden en AB-ZHW de geregistreerde post-hbo opleiding Onderwijs en Moderne Media. In een wereld waarin technologie een steeds grotere rol speelt moet het onderwijs zich aanpassen. Maar ga je als school mee met elke nieuwe trend of staat de onderwijsvisie voorop? En welke media ontwikkelingen passen bij de schoolvisie op onderwijs?

EXTRA WERK OF EXTRA KANSEN?

Doelgroep

Deze, door het CPION geregistreerde post-hbo opleiding, wordt verzorgd door Hogeschool Leiden en AB-ZHW. De opleiding is een professionaliserings-traject voor de leraar in het PO en VO, maar ook MBO en HBO docenten die op eigentijdse wijze volop gebruik willen maken van de mogelijkheden die moderne media bieden voor zijn/ haar vak zijn aan het goede adres. Ook voor schoolbesturen of bovenschoolse samenwerkingsverbanden is dit aanbod interessant.

Inhoud

De scholing bestaat uit een mix van praktijk, didactiek en kennis van moderne media. Daarbij wordt gewerkt met wat nu beschikbaar is op het gebied van tablets, smartphones, software en sociale media. Tegelijkertijd wordt regelmatig een blik geworpen op de allernieuwste ontwikkelingen en de kansen die deze bieden voor het onderwijs nu en in de toekomst. Tijdens de opleiding wordt veel aandacht besteed aan een professionele beroepshouding. Daarbij komen instrumentele vaardigheden, vaardigheden rondom informatievoorziening en -verwerking (mediawijsheid), didactiek en het gebruik van digitale media aan bod. Ook wordt veel aandacht besteed aan het op creatieve wijze omgaan met bestaande digitale leermaterialen en/ of het zelf ontwikkelen hiervan.

Programma

Het programma is als volgt opgebouwd.

 • Introductie*
 • TPACK + Leiderschap en organisatie*
 • Samenwerkend leren*
 • 21st Century Skills
 • Serious Gaming & Coding (specialisatie)*
 • Digitale schoolborden & mobile devices (specialisatie)*
 • Mediawijsheid (specialisatie)*
 • Beeld en geluid (specialisatie)*
 • Presenteren en publiceren (specialisatie)*
 • Challenge day*

Op alle dagen wordt ruimte vrij gemaakt voor voorbereiding Masterpiece.
*) De volgorde van onderwerpen kan afwijken.

Door het competentiegerichte karakter van de studie bepaal je zelf, binnen het raamwerk van de opleiding, in welke richting je je wilt specialiseren. Samen met je begeleider bespreek je in een POP-gesprek je eigen start- en ambitieniveau. Dit vormt de basis van jouw persoonlijk opleidingstraject. De opleiding neemt een volledig schooljaar in beslag en start in september.
In totaal bestaat de opleiding uit 12 contactdagen verdeeld over algemene dagen, specialisatiedagen en studie gerelateerde bezoeken aan instellingen. Daarnaast is er een dag gereserveerd voor het afstuderen. Van de genoten specialisatiedagen kies je minimaal twee specialisaties waarvan de eindopdrachten worden beoordeeld.

Studiebelasting

De totale studiebelasting bedraagt circa 320 uur (11 EC). Naast de circa 90 contacturen gaat de nodige tijd zitten in het uitvoeren van praktijkopdrachten en het uitvoeren van je afstudeeropdracht. In elk opleidingstraject worden ook twee dagen gereserveerd voor een gezamenlijke studiereis.

Diploma

Na het succesvol afronden van deze opleiding ontvang je een erkend diploma van stichting Post HBO Nederland en word je opgenomen in het Abituriëntenregister.

Lerarenregister

Deze opleiding is gevalideerd door het beroepsregister voor leraren, registerleraar.nl.

Kosten

€ 2.995,- (excl. diploma-/ registratiekosten Stichting Post hbo Nederland á €100,-)

Afhankelijk van de gezamenlijke keuze voor een studietrip naar een congres of beurs kan een extra bijdrage worden gevraagd.
Sinds 2012 komen (kortlopende) opleidingen niet meer in aanmerking voor de lerarenbeurs. De opleiding kan wel bekostigd worden vanuit de prestatiebox. Uw schoolleiding of bestuur kan u hierover nader informeren. Via de belastingdienst zijn er eventueel persoonlijke mogelijkheden als de werkgever de studiekosten niet (volledig) betaalt.

Rooster en inschrijven

Omdat deze opleiding een sterk gepersonaliseerd karakter draagt beperken we de deelname in principe tot 15 personen. Bij te weinig deelnemers behouden wij ons het recht voor de opleiding geen doorgang te laten vinden.
Alle cursusdagen zijn op woensdagen van 09:30 tot 16:30 uur, locatie Hogeschool Leiden en AB-ZHW Den Haag.

Inschrijven kan via de site van AB-ZHW.

Locaties
De opleiding wordt afwisselend op de locatie van AB-ZHW in Den Haag (Saffierhorst 105) en op Hogeschool Leiden (Zernikedreef 11) uitgevoerd.

Schoolbesturen of bovenschoolse samenwerkingsverbanden

De opleiding biedt ook kansen om bovenschools een “boost” te geven aan de integratie van moderne media in het onderwijs. Door van een aantal scholen binnen jouw bestuur geïnteresseerde leraren (en dat hoeven zeker niet alleen de ICT-coördinatoren te zijn) gezamenlijk de opleiding te laten volgen en met elkaar te laten werken, kan een stevige beweging op gang worden gebracht binnen het bestuur. De nieuwe middelen uit de prestatiebox kunnen daarbij een extra stimulans zijn.
De deelnemers aan de opleiding moeten ieder een masterpiece opleveren aan het eind van hun studie waarin zij aantonen een bewijsbare en wezenlijke verandering te hebben bewerkstelligd in hun onderwijs met gebruikmaking van ICT. Het combineren en afstemmen van de individuele masterpieces kunnen binnen het bestuur leiden tot een bovenschools masterplan.
Een dergelijke inzet van de extra middelen die de prestatiebox biedt ten behoeve van professionalisering is ambitieus en gedurfd. Om dit te laten slagen moeten de individuele leraren ook het gevoel hebben daarin gesteund te worden door hun bestuur. Je kunt dat bewerkstelligen door als tegenprestatie deelnemende leraren te faciliteren met voldoende ruimte in tijd en mogelijkheden om dit ook te realiseren.

Schoolbesturen die gebruik hebben gemaakt of gebruik maken van deze opleiding:

 • Lucas onderwijs
 • De Eenbes
 • Tabijn
 • R.V.K.O.
 • Meerprimair

Bron voor informeel leren

De post-hbo opleiding Onderwijs en Moderne Media is aangemerkt als bron voor informeel leren door het Schoolleidersregister PO. Dit houdt in dat deze opleiding gedeeltelijk aansluit bij één of meerdere professionaliseringsthema’s en onderdeel kan uitmaken van uw ontwikkeling via informeel leren.