Hogeschool Leiden

Opbouw programma Management in de Zorg - Associate degree

Studeren in je eigen tempo, op je eigen plek? Bij de Associate degree van Management in de zorg van maak je gebruik van een mix van leeractiviteiten (blended learning) die optimaal aansluiten bij jouw leerbehoeften en werksituatie.

Inhoud van de opleiding

De Ad-opleiding is opgebouwd uit vier modules die los van elkaar zijn te volgen.

  • In de module Ondernemer in de Zorg ligt de focus op bedrijfskundige aspecten zoals interne en externe analyse van de organisatie, financieel management, plannen en organiseren, kwaliteitsmanagement en marketing. Je past deze kennis toe in een ondernemingsplan voor je eigen afdeling.
  • In de module Regisseur van veranderingen richt je je op planmatig handelen in uiteenlopende veranderkundige situaties op groeps- en organisatieniveau. Je past de theorie toe in een veranderplan dat je in de praktijk implementeert en evalueert.

  • De module Verbinder van mensen bestaat uit samenwerken in teamverband, zelfsturende teams, zelforganisatie, functieverantwoordelijkheid, duurzame relaties aangaan, leiderschap en excellent communiceren, zowel schriftelijk als mondeling.

  • In de module Actieve leider staat jouw individuele ontwikkeling als professional centraal: je leert een ondernemende en onderzoekende houding aan te nemen en voortdurend op te zoek te gaan naar kansen in jouw organisatie en haar omgeving. Verder ontwikkel je een eigen visie op je beroep.

Bekijk het pdf-overzicht van het onderwijsprogramma ( pdf, 631 KB )

Incompany traject

Deze opleiding, of delen daarvan, kan ook worden aangeboden in de vorm van een incompany traject. Heb je interesse? Neem contact op met onze opleidingscoördinator Milène Lochtenberg, T: +31 (0)71 518 87 38 (aanwezig ma t/m do).

Studieduur en studiebelasting

De opleiding start in februari en september. De Ad-opleiding bestaat uit vier modules die onafhankelijk van elkaar te volgen zijn. Je kunt ook meerdere modules tegelijk volgen. Tijdens een intakegesprek bepaal je samen met de docent wat voor jou de optimale leerroute is. Op maandag is de vaste opleidingsdag. Deze dag kan op verschillende manieren worden ingevuld. De ene week volg je een klassikale les, de andere week werk je aan een opdracht met je studiegroepje of heb je persoonlijk overleg met je docent.

De duur van de opleiding is afhankelijk van je instapniveau en het aantal modules dat je tegelijk volgt. Volg je er twee per half jaar dan is het goed mogelijk om de opleiding binnen een jaar af te ronden. Per module is de studiebelasting ongeveer één dag per week. Start je met twee modules tegelijkertijd, dan kun je rekenen op een verdubbeling van deze studiebelasting. 

Begeleiding tijdens opleiding

In de opleiding word je begeleid door zowel vakdocenten als docenten uit het werkveld. De vakdocenten bieden de theoretische achtergronden aan en de docenten uit het werkveld leveren vooral ondersteuning bij het verkrijgen van de benodigde professionele vaardigheden. Daarnaast is begeleiding op de werkvloer binnen je eigen organisatie een belangrijk deel van de opleiding. Om tot het gewenste eindniveau te komen, volgt de student een individueel programma dat bestaat uit persoonlijk contact met docenten en medestudenten in combinatie met praktijkgericht leren op de werkplek. Daarbij hebben de studenten op elk gewenst moment beschikking over een online leeromgeving met een grote selectie aan leermateriaal, achtergrondinformatie en oefen- en trainingsstof. Feedback op ingeleverd werk wordt of mondeling of digitaal gegeven. Zo ontstaat een ideale mix van persoonlijk contact, praktijkervaring en online leren op afstand.

Maak kennis met onze docenten

Heb je vragen over de opleiding Management in de Zorg? Bel met onze opleidingscoördinator Milène Lochtenberg, T: +31 (0)71 518 87 38 (aanwezig ma t/m do).

Contact met de opleiding

Heb je vragen over de opleiding Management in de Zorg? Bel met onze opleidingscoördinator Milène Lochtenberg, T: +31 (0)71 518 87 38 (aanwezig ma t/m do).

Of stel je vraag via ons digitale formulier