Hogeschool Leiden

Management in de Zorg - Associate degree

Werk jij in de zorg- of welzijnssector en wil je jouw loopbaan een impuls geven? Deze opleiding richt zich op professionals die zich verder willen ontwikkelen op het gebied van zelfsturing, zelforganisatie en leidinggeven. Tijdens de studie vormt jouw eigen werkpraktijk het uitgangspunt. Je levert producten op die direct toepasbaar zijn in de organisatie waar je werkt. Het niveau van de opleiding ligt tussen mbo-4 en hbo-bachelor. Management in de Zorg Ad gaat uit van de kennis, vaardigheden en praktijkervaring die de student in huis heeft. Samen met je docent begeleider beoordeel je wat de juiste route is naar het eindniveau.

Flexibel leren op jouw manier

Bij de opleiding Management in Zorg werken we volgens de principes van blended learning. Dit betekent dat we onze lessen op drie manieren aanbieden:

  • via persoonlijk contact met je docent en medestudenten (lessen en workshops)
  • door digitale lessen in onze e-learning omgeving
  • met behulp van praktijkopdrachten die je op jouw werkplek uitvoert.

Op deze manier kun jij tijdens jouw opleiding gebruik maken van een mix van leeractiviteiten die optimaal aansluiten bij jouw werksituatie en leerbehoeften.

De opleiding beschikt over een team met zeer ervaren docenten, zowel op het gebied van opleiden en trainen van professionals als ervaring in het beroepenveld in diverse functies. De docenten zijn betrokken bij jouw leerproces en bieden de ondersteuning zoals jij die nodig hebt.

Maak alvast kennis met het docententeam

Resultaatgericht opleiden

Na afronding van de studie kun je resultaatgericht regie voeren over je eigen werk en leidinggeven aan een individu en aan een team. Je stelt afdelings- en jaarplannen op, voert het financieel management en bewaakt de kwaliteit van de zorg aan cliënten. Daarnaast stuur je het werkproces aan en regisseer je de dagelijkse gang van zaken. Je doet voorstellen om de kwaliteit van de processen te verbeteren en kunt een ondernemingsplan maken voor jouw afdeling. Maar bovenal ken je jouw kracht als ervaren professional en weet deze optimaal in te zetten.

Toekomstmogelijkheden Management in de Zorg Ad

In de zorg- en maatschappelijke dienstensector is altijd behoefte aan mensen die coördinerende en / of leidinggevende taken uitvoeren. Regievoerders die op een effectieve en efficiënte manier verantwoordelijkheid nemen voor de dagelijkse gang van zaken binnen een afdeling of werkeenheid. Natuurlijk met oog voor de klanten, kwaliteit én kosten van de dienstverlening.

Voor cijfers over het arbeidsmarktperspectief, maar ook over studenttevredenheid en studiesucces kun je terecht op de website van Studiekeuze123.

Diverse werkgevers en taken

Met de Associate degree Management in de Zorg kun je terecht bij allerlei instellingen die zorg en dienstverlening aan patiënten en cliënten centraal stellen. Denk aan ziekenhuizen, thuiszorg, ouderenzorg, verpleeghuizen, psychiatrische of justitiële instellingen, jeugdzorg, kinderopvang of zorg voor verstandelijk beperkten. De functies die je hier kunt vervullen lopen uiteen, denk bijvoorbeeld aan een senior verpleegkundige, coördinerend verpleegkundige, zorgcoördinator, locatiemanager, groepsleider, teamleider.

Doorstroom naar bacheloropleiding

Heb je de ambitie om door te studeren en heb je inmiddels een leidinggevende functie, dan geeft het ad-certificaat toegang tot de  bacheloropleiding Management in de Zorg.

Heb je vragen over de opleiding Management in de Zorg? Bel met onze opleidingscoördinator Milène Lochtenberg, T: +31 (0)71 518 87 38 (aanwezig ma t/m do).

Contact met de opleiding

Heb je vragen over de opleiding Management in de Zorg? Bel met onze opleidingscoördinator Milène Lochtenberg, T: +31 (0)71 518 87 38 (aanwezig ma t/m do).

Of stel je vraag via ons digitale formulier