Hogeschool Leiden

Management in de Zorg Associate degree flex

Studeren in je eigen tempo, op je eigen plek

Hogeschool Leiden biedt de opleiding Management in de Zorg Associate degree (Ad) aan in flexibele vorm. Je krijgt het onderwijs plaats- en tijdsonafhankelijk aangeboden. Door deze vorm, de inhoud en organisatie van het onderwijsprogramma kun je als student de combinatie van leren, werken en privé beter organiseren.

Management in de Zorg Ad

Werk jij in de zorg- of welzijnssector en wil je jouw loopbaan een impuls geven? Deze opleiding richt zich op professionals die zich verder willen ontwikkelen op het gebied van zelfsturing, zelforganisatie en leidinggeven. Tijdens de studie vormt jouw eigen werkpraktijk het uitgangspunt. Je levert producten op die direct toepasbaar zijn in de organisatie waar je werkt. Het niveau van de opleiding ligt tussen mbo-4 en hbo-bachelor. Management in de Zorg Ad gaat uit van de kennis, vaardigheden en praktijkervaring die de student in huis heeft. Samen met je docent begeleider beoordeel je wat de juiste route is naar het eindniveau.

Flexibel Onderwijsprogramma

Je volgt overzichtelijke modules in jouw tempo en op het moment dat het jou uitkomt. Alle modules worden afgesloten met een praktijkgerichte opdracht in de vorm van beroepsproducten. Heb je alle modules uit het Ad-programma met een voldoende afgesloten, dan ontvang je het erkende certificaat Management in de Zorg Associate degree.

Blended learning

Als Ad-student maak je tijdens je studie gebruik van een mix van leeractiviteiten die optimaal aansluiten bij jouw werksituatie en leerbehoeften. Blended learning combineert persoonlijk contact, e-learning en werkplek-leren. Dit houdt in dat je een programma volgt dat bestaat uit persoonlijk contact met docenten en medestudenten in combinatie met praktijkgericht leren op de werkplek. Daarbij heb je op elk moment de beschikking over een online leeromgeving met een grote selectie aan leermateriaal, achtergrondinformatie en oefen- en trainingsstof. Ook krijg je, digitaal of mondeling, feedback op ingeleverd werk. Zo ontstaat een ideale mix van persoonlijk contact, praktijkervaring en online leren op afstand.

Resultaatgericht opleiden

Na afronding van de studie kun je resultaatgericht regie voeren over je eigen werk en leidinggeven aan een individu en aan een team. Je stelt afdelings- en jaarplannen op, voert het financieel management en bewaakt de kwaliteit van de zorg aan cliënten. Daarnaast stuur je het werkproces aan en regisseer je de dagelijkse gang van zaken. Je doet voorstellen om de kwaliteit van de processen te verbeteren en kunt een ondernemingsplan maken voor jouw afdeling. Maar bovenal ken je jouw kracht als ervaren professional en weet deze optimaal in te zetten.

Toekomstmogelijkheden Management in de Zorg Ad

In de zorg- en maatschappelijke dienstensector is altijd behoefte aan mensen die coördinerende en / of leidinggevende taken uitvoeren. Regievoerders die op een effectieve en efficiënte manier verantwoordelijkheid nemen voor de dagelijkse gang van zaken binnen een afdeling of werkeenheid. Natuurlijk met oog voor de klanten, kwaliteit én kosten van de dienstverlening.

Voor cijfers over het arbeidsmarktperspectief, maar ook over studenttevredenheid en studiesucces kun je terecht op de website van Studiekeuze123.

Diverse werkgevers en taken

Met de Associate degree Management in de Zorg kun je terecht bij allerlei instellingen die zorg en dienstverlening aan patiënten en cliënten centraal stellen. Denk aan ziekenhuizen, thuiszorg, ouderenzorg, verpleeghuizen, psychiatrische of justitiële instellingen, jeugdzorg, kinderopvang of zorg voor verstandelijk beperkten. De functies die je hier kunt vervullen lopen uiteen, denk bijvoorbeeld aan een senior verpleegkundige, coördinerend verpleegkundige, zorgcoördinator, locatiemanager, groepsleider, teamleider.

Heb je vragen over de opleiding Management in de Zorg? Bel direct met onze opleidingscoördinator Milène Lochtenberg, T: +31 (0)71 518 87 38 (aanwezig ma t/m do).

Direct contact met de opleiding

Heb je vragen over de opleiding Management in de Zorg? Bel direct met onze opleidingscoördinator Milène Lochtenberg, T: +31 (0)71 518 87 38 (aanwezig ma t/m do).

Stel je vraag aan de opleiding Management in de Zorg

Team van ervaren docenten

De opleiding beschikt over een team met zeer ervaren docenten, zowel op het gebied van opleiden en trainen van professionals als ervaring in het beroepenveld in diverse functies. De docenten zijn betrokken bij jouw leerproces en bieden de ondersteuning zoals jij die nodig hebt.

Doorstroom naar bacheloropleiding

Heb je de ambitie om door te studeren en heb je inmiddels een leidinggevende functie, dan geeft het ad-certificaat toegang tot de  2-jarige bacheloropleiding Management in de Zorg.