Kunstzinnige Therapie opleiding

Mindfulness training bij patiënten met stress en/of chronische pijn

Inleiding

Mindfulness is een specifieke vorm van aandacht: doelgerichte, vriendelijke, niet-reactieve aandacht voor de ervaring in het hier-en-nu, zonder oordeel. Mindfulness-Based Stress Reduction (MBSR ofwel Aandachttraining) is begin jaren tachtig ontwikkeld door Jon Kabat-Zinn, moleculair bioloog én ervaren beoefenaar van Vipassana-meditatie en yoga.

De MBSR is een groepstraining volgens een vast protocol, gebaseerd op Westerse wetenschappelijke kennis uit de medische biologie en de psychologie, en op Oosterse psychologische kennis en vaardigheden als meditatie en yoga. De training richt zich op het inzetten van de eigen kracht, mindfulness (zie hierboven), in het hanteren van stress, pijn en ziekte. De training wordt wereldwijd aangeboden in o.a. (universitaire) ziekenhuizen, gevangenissen, bedrijven, privépraktijken, scholen en opleidingscentra.

MBSR kent een doorgaande traditie van wetenschappelijk onderzoek naar effecten en werkingsmechanismen. De positieve effecten zijn overtuigend aangetoond; wetenschappelijk onderzoek naar de werkingsmechanismen verwijst naar veranderingen in synapsvorming o.a. in de prefrontale cortex en vergrote psychologische flexibiliteit (verminderende experiential avoidance). De ervaring van pijn of stress is een samenhang tussen de pijn- of stress-prikkel en uw antwoord daarop. Uw antwoord wordt vaak gekenmerkt door automatische patronen. Die niet altijd gunstig werken. Effect van de training is: u leert helder opmerken wanneer u automatisch meegaat in van uw specifieke gedachten, gevoelens en lichaamssensaties of die juist onderdrukt. En dat met die acties het contact met de voortdurend veranderende, 'echte' werkelijkheid verloren gaat.

U leert om in het dagelijks leven een vriendelijke, meebewegende aandacht te hebben voor wat hier en nu steeds opnieuw gebeurt. U leert hoe u een patiënt kan helpen het getrainde vermogen tot aandacht in te zetten om zin- en betekenisvol te antwoorden op actuele stressvolle situaties of pijnaanvallen. Een bekende uitspraak van John Lennon vat mooi samen: 'Life is what happens while you're busy making other plans'. De training leert zowel 'het gebeurende leven' als 'uw plannenmakerij' te zien.

Doel

Na het volgen van deze cursus is de cursist in staat om:

 • de geïnitieerde of versterkte eigen, persoonlijke ontwikkeling zelfstandig voort zetten
 • te werken vanuit een brede visie op lijden en gezondheid bij mensen met stress en/of een chronische ziekte
 • elementen uit de mindfulness cursus in de eigen praktijk bij patiënten toe te passen

Doelgroep

De cursus is bedoeld voor fysiotherapeuten met enige jaren werkervaring

Beroepsrollen en competenties

De cursus draagt bij aan de invulling van de beroepsrol Hulpverlener, op de competenties diagnosticeren, therapeutisch handelen, preventief handelen, en aan de invulling van de beroepsrol Beroepsontwikkelaar op de competentie innoveren

Beginvereisten

Een nieuwsgierige, open houding; de bereidheid tot het dagelijks oefenen

Benodigde leermiddelen en literatuur

Voor deze cursus dient de cursist gemakkelijk zittende kleding (joggingbroek) mee te nemen op elke cursusdag. Oefenmatjes en meditatie-kussens zijn aanwezig. Bij aanvang van de eerste bijeenkomst ontvangt de cursist de cursusmap en 4 oefencd's. Iedere bijeenkomst wordt het werkboek voor de dan volgende week uitgereikt. Frequent wordt gebruik gemaakt van PowerPoint presentaties waarvan hand-outs worden verstrekt. Aanbevolen literatuur voor deze cursus is: Jon Kabat-Zinn: "Gezond leven met Mindfulness", Effectief programma voor het bestrijden van pijn en stress.

Organisatie van de scholing

1. Studiebelasting
De studiebelasting bestaat uit 8 cursusdagen van 4 contacturen en 48 uur zelfstudie. In totaal een studiebelasting van 80 uur

2. Didactische werkwijze
Iedere bijeenkomst heeft een praktisch deel en een theoretisch deel (werkcollege-vorm)

We beginnen altijd met het praktische deel waarin we daadwerkelijk oefenen met bodyscan, eenvoudige yoga oefeningen en zitmeditatie volgens de beproefde en effectieve methode van Jon Kabat-Zinn. Buiten de bijeenkomsten doet iedere deelnemer individueel oefeningen om de aandacht te trainen (met de CD's), en opdrachten uit het werkboek met het doel de integratie van aandacht in het dagelijks leven te bekrachtigen.De deelnemers aan de cursus wisselen tijdens de bijeenkomsten persoonlijke ervaringen uit

In het theoretisch deel behandelen we praktisch toepasbare capita selecta uit wijsbegeerte, neurowetenschappen en antropologie over het onderwerp 'Stress en pijn', in de vorm van (interactieve) werkcolleges

3. Cursusleider/ docenten

 • Dr Pieter Verduin, fysiotherapeut, filosoof, logotherapeut, docent Hogeschool Leiden, deskundigheidsgebied filosofie van menselijke gezondheid in een veranderlijk bestaan
 • John van der Meij, fysiotherapeut, manueel therapeut, medewerker ITON vanwege zijn expertise op het gebied van pijn en neurowetenschappen, oprichter en partner Trilemma waarin lichaamsbewustzijnsoefeningen een belangrijke spil zijn.

4. Programma/data/tijden/locatie

 • Cursusdag 1: woensdag 10 mei 2017 van 13.00-17.00 uur
 • Cursusdag 2: woensdag 17 mei 2017 van 13.00-17.00 uur
 • Cursusdag 3: woensdag 24 mei 2017 van 13.00-17.00 uur
 • Cursusdag 4: woensdag 31 mei 2017 van 13.00-17.00 uur
 • Cursusdag 5: woensdag 7 juni 2017 van 13.00-17.00 uur
 • Cursusdag 6: woensdag 14 juni 2017 van 13.00-17.00 uur
 • Cursusdag 7: woensdag 21 juni 2017 van 13.00-17.00 uur
 • Cursusdag 8: woensdag 28 juni 2017 van 13.00-17.00 uur

 

Locatie: Hogeschool Leiden, Zernikedreef 11, 2333 CK te Leiden

Studieactiviteiten

Relatief weinig leeswerk, 6 x per week dagelijks ongeveer 45 min. oefenen, informele opdrachten uitvoeren. Reflecteren, ervaringen uitwisselen met andere deelnemers

Beoordelingswijze

Op basis van deelname en aanwezigheid. Er wordt geen toets afgenomen

Aantal deelnemers

Minimaal 10, maximaal 14

Certificaat

Bij 100% aanwezigheid wordt na afloop van de cursus aan de deelnemers een certificaat uitgereikt als bewijs van deelname.

 

Accreditatie

Het KNGF heeft de cursus Mindfulnesstraining bij mensen met chronische pijn en/of stress geaccrediteerd voor 48 accreditatiepunten voor het register Algemeen Fysiotherapeut of het register Psychosomatisch fysiotherapeut.

Stichting Keurmerk Fysiotherapie heeft de cursus geaccrediteerd voor 56 Kwaliteitsuren.

Cursusprijs

€ 795,- Voor aanvang van de cursus ontvangt u van ons de factuur.

Inschrijven

U kunt zich inschrijven voor deze cursus via het inschrijfformulier.

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de managementondersteuning van de Faculteit Gezondheidszorg: 071 5188714 of: fysio.posthbo@hsleiden.nl

Op al onze scholingen zijn onze leveringsvoorwaarden ( pdf, 63 KB ) van toepassing.