Kunstzinnige Therapie opleiding

Mindfulness training bij patiënten met stress en/of chronische pijn

Mindfulness is een specifieke vorm van aandacht: doelgerichte, vriendelijke, niet-reactieve aandacht voor de ervaring in het hier-en-nu, zonder oordeel. Mindfulness-Based Stress Reduction (MBSR ofwel Aandachttraining) is een groepstraining volgens een vast protocol, gebaseerd op Westerse wetenschappelijke kennis uit de medische biologie en de psychologie, en op Oosterse psychologische kennis en vaardigheden als meditatie en yoga. En begin jaren tachtig ontwikkeld door Jon Kabat-Zinn, moleculair bioloog én ervaren beoefenaar van Vipassana-meditatie en yoga.

De training richt zich op het inzetten van de eigen kracht, mindfulness (zie hierboven), in het hanteren van stress, pijn en ziekte. De training wordt wereldwijd aangeboden in o.a. (universitaire) ziekenhuizen, gevangenissen, bedrijven, privépraktijken, scholen en opleidingscentra.

Meer informatie over MBSR

Inhoud

U leert om in het dagelijks leven een vriendelijke, meebewegende aandacht te hebben voor wat hier en nu steeds opnieuw gebeurt. U leert hoe u een patiënt kan helpen het getrainde vermogen tot aandacht in te zetten om zin- en betekenisvol te antwoorden op actuele stressvolle situaties of pijnaanvallen. Een bekende uitspraak van John Lennon vat mooi samen: 'Life is what happens while you're busy making other plans'. De training leert zowel 'het gebeurende leven' als 'uw plannenmakerij' te zien.

Doel

De cursist kan na het volgen van deze cursus:

  • de geïnitieerde of versterkte eigen, persoonlijke ontwikkeling zelfstandig voort zetten
  • werken vanuit een brede visie op lijden en gezondheid bij mensen met stress en/of een chronische ziekte
  • elementen uit de mindfulness cursus in de eigen praktijk bij patiënten toepassen

Voor wie?

De cursus is bedoeld voor fysiotherapeuten en voor oefentherapeuten cesar en mensendieck,  met een aantal jaar werkervaring.

Bekijk het programma en praktische informatie

Beroepsrollen en competenties

De cursus draagt bij aan de invulling van de volgende beroepsrollen en competenties:

  • Hulpverlener: diagnosticeren, therapeutisch handelen, preventief handelen
  • Beroepsontwikkelaar: innoveren

Toelatingseisen, beoordeling en certificaat

U heeft een nieuwsgierige, open houding; de bereidheid tot het dagelijks oefenen. De beoordeling is op basis van deelname en aanwezigheid. Er wordt geen toets afgenomen. Bij 100% aanwezigheid wordt na afloop van de cursus aan de deelnemers een certificaat uitgereikt als bewijs van deelname.

Meer informatie over kosten en inschrijven

Accreditatie

Het KNGF heeft de cursus Mindfulnesstraining bij mensen met chronische pijn en/of stress geaccrediteerd voor 48 accreditatiepunten voor het register Algemeen Fysiotherapeut of het register Psychosomatisch fysiotherapeut.

Stichting Keurmerk Fysiotherapie heeft de cursus geaccrediteerd voor 56 Kwaliteitsuren.

Ik wil mij direct aanmelden voor deze cursus

Waar vindt de cursus plaats?