Leraar basisonderwijs kinderen

Mentorenworkshop

Pabo-studenten van Hogeschool Leiden lopen vanaf de start van de opleiding stage in de praktijk. Om ervoor te zorgen dat studenten ook in de praktijk goed worden opgeleid, vraagt dit specifieke begeleiding. Speciaal voor leerkrachten die een pabo-student van Hogeschool Leiden begeleiden, is er sinds het nieuwe schooljaar 2018-2019 de Mentorenworkshop. Deze Mentorenworkshop is het vervolg op de Mentorentraining (die is komen te vervallen).

Tijdens de Mentorenworkshop worden er verschillende workshops aangeboden waaruit je kan kiezen. Per keer zullen dat andere workshops zijn.

Doelgroep

De Mentorenworkshop is bedoeld voor alle mentoren, leerkrachten, die een pabo-student van Hogeschool Leiden begeleiden in de praktijk en die op een school werkzaam zijn die een samenwerkingsconvenant heeft met de Pabo van Hogeschool Leiden.

NB. De Mentorenworkshop is niet bedoeld voor mentoren die een OPLIS-student in de praktijk begeleiden. Voor OPLIS-mentoren is de Mentorenwerkplaats opgezet.

Doel

De Mentorenworkshop heeft tot doel leerkrachten vaardig te maken in het begeleiden en coachen van stagiairs van de pabo van Hogeschool Leiden. Tevens heeft deze training tot doel de samenwerking tussen opleiding en werkveld af te stemmen en te versterken.

Inhoud en programma

Tijdens de Mentorenworkshop worden er vier verschillende workshops aangeboden. De inhoud van deze workshops zal per keer verschillen. Onderwerpen die bijvoorbeeld aan de orde komen, zijn:

  • Introductie oplossingsgericht begeleiden van studenten.
  • Het gebruik van de 'Kijkwijzer vakdidactiek' tijdens de stage.
  • Het voeren van begeleidingsgesprekken met studenten: feedback geven.
  • Intervisie voor mentoren.
  • Werken met lesvoorbereidingsformulieren.

Bij het inschrijven kan je aangeven welke workshop je wenst te volgen. Daar vind je ook een beschrijving van de workshops.

Programma:
13:45 ontvangst met koffie en thee
14:00 gelegenheid tot het stellen van vragen over de stage van je stagiaire
15:00 aanvang workshops
17:30 Einde

Studiebelasting

De totale studiebelasting bedraagt circa 3,5 uur.

Data en inschrijven

De Mentorenworkshop wordt op dit moment herzien. Wil je hierover meer informatie, neem dan contact op met Wendy van Staden via posthbo.educatie@hsleiden.nl of via 071-5188726.

Kosten

De kosten voor deze training worden bekostigd vanuit het samenwerkingsverband Samen Opleiden wanneer de school waar je werkzaam bent samenwerkingspartner is van de pabo van Hogeschool Leiden.

Informatie

Neem voor meer informatie contact op met Wendy van Staden, Centrum onderwijs & innovatie Leiden.

Telefoon: 071-51 88 726
E-mail: posthbo.educatie@hsleiden.nl