Hogeschool Leiden

Masterclass Pedagogisch Meesterschap

Evalueren & verantwoorden vanuit eigenheid

Scholen maken keuzes voor het onderwijs vanuit een pedagogische visie. Ze hebben allen een eigen pedagogisch-didactisch concept en werken met een curriculum, waarin kennis en kunde niet het enige is dat ontwikkeld wordt door kinderen. Jezelf zijn, verbonden zijn met een ander en zorg hebben voor een groep en de ons omringende natuur spelen daarbij een belangrijke rol. Maar hoe maak je die ontwikkeling en de verworvenheden van kinderen zichtbaar? Hoe laat je met feiten zien wat een kind weet, kan, voelt en is?

Binnen deze masterclass Pedagogisch Meesterschap gaat het erom dat je de ontwikkeling van kinderen zichtbaar kunt maken vanuit de pedagogische visie van waaruit je werkt. Binnen de opleiding gebruiken we hierbij het ‘Triband Verantwoorden’; een instrument dat is ontwikkeld om verantwoording af te kunnen leggen over de opbrengst van onderwijs in de volle breedte van het curriculum. Het gebruik van een pedagogisch evaluatieprogramma met verschillende assessmentvormen en toetsen, brengen zowel het persoonlijk leerproces als het persoonlijk resultaat in beeld.

Doelgroep

De masterclass Pedagogisch Meesterschap is bedoeld voor ervaren leraren en intern begeleiders. Het traject is ontworpen voor leraren die op een nieuwe manier verantwoording willen afleggen over het onderwijs dat zij verzorgen voor de kinderen in hun groepen en die zich willen verdiepen in nieuwe vormen van evalueren van goed onderwijs.

Doel

De masterclass is voor de leerkracht die zich niet alleen afvraagt hoe hij ‘les geeft’ en het werk organiseert, maar die zich ook afvraagt hoe de kinderen eigenaar kunnen zijn van het leerproces en wat het bewijs is van wat geleerd is. En niet in de laatste plaats heeft de masterclass tot doel de onderzoekende leraar hierbij te ondersteunen.

Welke kennis heb je nodig over de domeinen rekenen, taal en de kennisgebieden om goed onderwijs te creëren en tegelijk verantwoording af te leggen over wat kinderen bereiken? Hoe geeft je als leraar ruimte voor eigenheid aan de kinderen? Hoe geef je ruimte aan sociale en affectieve vaardigheden naast cognitieve vaardigheden?

Hoe leer je kinderen het nieuwe te ontdekken, uitdagingen aan te gaan om doelen te bereiken? En hoe verzamel je samen met kinderen, collega’s en ook met ouders de bewijzen van wat kinderen kunnen?

Leren kennen en hanteren van assessmentvormen naast traditionele vormen van toetsen, uitgaan van het eigen curriculum en de bijbehorende domeinen en leerlijnen, verantwoordelijkheid dragen voor de groep en het delen met het team, staan centraal.

Inhoud

De studiebijeenkomsten en de eigen studie binnen de masterclass zijn opgebouwd aan de hand van de vier pijlers:

1.Weten – proviand voor onderweg. Bij weten staan theorie en vaardigheden centraal. Met daarin thema’s als: Waartoe leidt goed onderwijs, Triband Verantwoorden, Anders toetsen, Mathetiek, Typologie van de school en Onderzoek in eigen werk.

2.Doen – een eerste oriëntatie. Je ontwerpt een ontwikkeltraject, nieuw onderwijs voor je eigen groep leerlingen. Bij doen kijk je stelselmatig terug op je eigen werk in de klas en de eigen school. Je krijgt hierbij persoonlijke begeleiding. Door daarbij gaandeweg een facet in eigen werk te kiezen dat je nader onderzoekt, denk je niet alleen over wat de ontwikkeling waard is, maar weet je dat je ook.

3. Samen – op de werkvloer. Samen met mededeelnemers kijk je naar mogelijkheden om met elkaar mee te kijken naar de plannen voor en de praktijk van de vernieuwende activiteiten.

4. Zijn – op weg naar meesterschap. In de pijler ‘zijn’ komt samen wat voor jou vanuit persoonlijke idealen belangrijk is binnen je werk als onderwijs professional. Zodat je kan spreken van persoonlijk professioneel meesterschap.

De laatste bijeenkomst is een openbaar Slotsymposium waar je je eigen ontwikkeling presenteert aan belangstellende collega’s. Je bent inspirerend voor anderen en je meesterschap is een feit.

Opbrengst

De voornaamste opbrengst van de masterclass is dat je met behulp van het instrument Triband Verantwoorden de kennis praktisch weet om te zetten in een pedagogisch evaluatieprogramma voor al je leerlingen.

Je geeft gedurende het masterclass traject twee workshops aan je eigen team, één over een nieuwe theorie die je aanspreekt en één over je eigen ontwikkeltraject.

Je bent in staat om een vernieuwend onderwijs en ontwikkeltraject te ontwerpen en uit te voeren. Je schrijft een kort artikel, een reflectief essay, over je vondsten, aangevuld met illustraties uit je eigen werk.

Je leert de grondprincipes kennen van de onderzoekende leraar. Je stel jezelf een praktijkvraag en maakt een onderzoeksverslag. Kortom: je ontwikkelt meesterschap.

Duur en studie-investering

De masterclass start in oktober 2019 en loopt tot en met de afronding in november 2020.

De studiebelasting bedraagt circa 280 uur (10 EC) en is als volgt verdeeld:
Contacttijd: ca 78 uur, (80% aanwezigheidsplicht) verschillende bijeenkomsten.
Zelfstudie, onderzoek, opdracht: 202 uur.

Data en inschrijving

12 (maandelijkse) bijeenkomsten op woensdagen van 14.00-18.00 uur:

2 oktober 2019
6 november 2019
11 december 2019
22 januari 2020
12 februari 2020
4 maart 2020
8 april 2020
20 mei 2020
17 juni 2020
16 september 2020
14 oktober 2020
25 november 2020

Heb je interesse om deel te nemen? Meld je dan aan via het inschrijfformulier.
Let op, na inschrijven ontvang je van ons direct een e-mail. Niet ontvangen? Neem dan contact met ons op via posthbo.educatie@hsleiden.nl.

Locatie

Op de scholen zelf.

Kosten

€ 1.875,-- per persoon (inclusief studiemap, koffie/thee, exclusief literatuur).

Certificaat

Na de succesvolle afronding van deze masterclass ontvang je het certificaat ‘Masterclass Pedagogisch Meesterschap Pedagogisch Evalueren en Verantwoorden’ van Hogeschool Leiden.

Bijeenkomsten schoolleiding

Gedurende de masterclass zijn er twee bijeenkomsten voor schoolleiders van de betreffende deelnemers om zo de ontwikkeling en de professionele groei van de deelnemers te verduurzamen. Zij onderzoeken hoe de ingeslagen weg en de hedendaagse (nieuwe) werkwijze binnen de kaders van ‘wat moet en wat mag’ het best ‘levend’ gehouden kan worden en in de toekomst verder kan groeien onder het motto ‘bewaren en doorgeven’ in het team.

Andere trajecten van Pedagogisch Meesterschap

Het programma Pedagogisch Meesterschap kent twee trajecten, namelijk de:

Daarnaast zijn er ook studiedagen of teamtrajecten op maat voor scholen waar de directie de collegereeks of masterclass al heeft gevolgd.

Informatie

Neem voor meer informatie contact op met Centrum onderwijs & innovatie Leiden.

Telefoon: 071-51 88 726 
E-mail: posthbo.educatie@hsleiden.nl

Contactpersoon voor de programma’s Pedagogisch Meesterschap is Wendy van Staden.