Hogeschool Leiden

Masterclass Pedagogisch Meesterschap

Evalueren & verantwoorden vanuit eigenheid

Vrijescholen en andere conceptscholen hebben een pedagogische visie en werken met een bijzonder curriculum, waarin kennis en kunde door kinderen van binnenuit ontwikkeld kan worden. Maar hoe maak je de ontwikkeling van kinderen nu zichtbaar? Hoe laat je met feiten zien wat een kind weet, kan, voelt en is? Hoe blijf je eigenaar in de ‘spagaat’ tussen pedagogische input en voor het systeem accepteerbare output?

Binnen de masterclass Pedagogisch Meesterschap gaat het erom dat je de ontwikkeling van kinderen zichtbaar kunt maken vanuit de pedagogische visie van waaruit je werkt. Binnen de opleiding gebruiken we hierbij het ‘Tri-band Verantwoorden’; een instrument dat is ontwikkeld om verantwoording af te kunnen leggen over de opbrengst van onderwijs in de volle breedte van het pedagogisch concept. Het gebruik van een pedagogisch evaluatieprogramma met verschillende assessmentvormen en toetsen, brengen zowel het persoonlijk leerproces als het resultaat in beeld.

Doelgroep

De masterclass Pedagogisch Meesterschap is bedoeld voor ervaren leraren en intern begeleiders van Vrijescholen, Montessorischolen en andere conceptscholen binnen het primaire onderwijs. Het traject is ontworpen voor leraren die op een nieuwe manier verantwoording willen afleggen over het onderwijs dat zij verzorgen voor de kinderen in hun groep en die zich willen verdiepen in nieuwe vormen van evalueren van goed onderwijs. Het eigen concept is ieders eigen leidraad, en de verschillende concepten zullen elkaar inspireren. 

Doel

De masterclass is voor de leerkracht die zich niet alleen afvraagt hoe hij ‘les geeft’ en het werk organiseert, maar die zich ook afvraagt hoe de kinderen eigenaar kunnen zijn van het leerproces en wat het bewijs is van wat geleerd is. 
En niet in de laatste plaats heeft de masterclass tot doel de onderzoekende leraar te ondersteunen. 

Welke kennis heb je nodig over de domeinen rekenen, taal en de kennisgebieden van het curriculum om goed onderwijs te creëren en tegelijk verantwoording af te leggen over wat kinderen bereiken? Hoe geef je als leraar ruimte voor eigenheid aan de kinderen? Hoe geef je ruimte aan sociale en affectieve vaardigheden naast cognitieve vaardigheden? Hoe leer je kinderen het nieuwe te ontdekken, uitdagingen aan te gaan om doelen te bereiken? En hoe verzamel je samen met kinderen, collega’s en ook met ouders de bewijzen van wat kinderen kunnen?

Leren kennen en hanteren van assessmentvormen naast traditionele vormen van toetsen, uitgaan van het eigen curriculum en de bijbehorende domeinen en leerlijnen, verantwoordelijkheid dragen voor de groep en het delen met het team, staan centraal.

Inhoud

De masterclass is opgebouwd aan de hand van de vier pijlers:

1.Weten –proviand voor onderweg. Bijweten staan theorie en vaardigheden centraal. Met daarin:

  • Waartoe leidt goed onderwijs
  • Tri-band Verantwoorden
  • Anders toetsen
  • Mathetiek en de typologie van de school
  • Onderzoek in eigen werk

2. Doen –een eerste oriëntatie. Je ontwerpt een ontwikkeltraject voor je eigen de groep leerlingen. Bij doen kijk je daarbij stelselmatig terug op je eigen werk in de klas en de eigen school. Je krijgt hierbij persoonlijke begeleiding. Door daarbij een facet in het eigen werk te kiezen dat je nader onderzoekt, denk je niet alleen over wat de ontwikkeling waard is, maar weet je dat ook.

3. Samen –op de werkvloer. Samen met mededeelnemers kijk je naar mogelijkheden om met elkaar mee te kijken naar de plannen voor en de praktijk van de vernieuwende activiteiten.

4. Zijn –op weg naar meesterschap. In de pijler ‘zijn’ komt samen wat voor jou vanuit persoonlijke idealen belangrijk is. Zodat je kan spreken van persoonlijk professioneel meesterschap.

De laatste bijeenkomst is een openbaar Slotsymposium waar je in twee- of drietallen je eigen ontwikkeling presenteert aan belangstellende collega’s. Je bent inspirerend voor anderen en je meesterschap is een feit.

Opbrengst

De voornaamste opbrengst van de masterclass is dat je met behulp van het instrument Tri-band Verantwoorden de kennis praktisch weet om te zetten in een pedagogisch evaluatieprogramma voor al je leerlingen.

Je geeft gedurende het masterclass jaar twee workshops aan je eigen team, één over een nieuwe theorie die je aanspreekt en één over je eigen ontwikkeltraject.

Je bent in staat om een vernieuwend onderwijs ontwikkeltraject te ontwerpen en uit te voeren. Je schrijft een kort artikel over je vondsten, aangevuld met illustraties uit je eigen werk.

Je leert de grondprincipes kennen van de onderzoekende leraar. Je stelt jezelf een praktijk vraag en maakt een onderzoeksverslag.

Kortom: je ontwikkelt meesterschap.

Een aantal artikelen van deelnemers van deze masterclass zijn te lezen op de website Triband Verantwoorden.

Duur

De masterclass duurt één studiejaar, circa 10 maanden.

Studiebelasting

De totale studiebelasting bedraagt circa 280 uur, bestaande uit circa 80 uur contacttijd (80% aanwezigheidsplicht) en 200 uur zelfstudie, praktijkopdrachten en onderzoek.

Data en inschrijving

Rooster 2018-2019
woensdagen, 15.00-20.00uur
26-09-2018     06-03-2019
07-11-2018     27-03-2019
28-11-2018     17-04-2018
09-01-2019     15-05-2018
06-02-2019     05-06-2018

Inschrijven kan via dit formulier: INSCHRIJFFORMULIER.

Let op, na inschrijven ontvang je van ons direct een e-mail. Niet ontvangen? Neem dan contact met ons op via: 071-5188726 of posthbo.educatie@hsleiden.nl 

Locatie

Hogeschool Leiden

In overleg kan bij voldoende animo worden gekozen voor een locatie in een andere regio.

Kosten

€ 1.875,- (incl. studiemap, koffie/thee en kleine maaltijd tijdens de studiedagen, één herkansingsmogelijkheid, excl. literatuur)

Certificaat

Na de succesvolle afronding van deze masterclass ontvang je het certificaat 'Masterclass Pedagogisch Meesterschap' van Hogeschool Leiden.

Bijeenkomsten schoolleiding

Gedurende de masterclass zijn er twee bijeenkomsten voor de schoolleiders van de betreffende deelnemers om zo de ontwikkeling en de professionele groei van de deelnemers te verduurzamen. Zij onderzoeken hoe de ingeslagen weg en de hedendaagse (nieuwe) werkwijze binnen de kaders van ‘wat moet en wat mag’ het best ‘levend’ gehouden kan worden en in de toekomst verder kan groeien onder het motto ‘bewaren en doorgeven’ in het team.  

Andere trajecten van Pedagogisch Meesterschap

Het programma Pedagogisch Meesterschap kent twee trajecten, namelijk de:

Informatie

Neem voor meer informatie contact op met Centrum onderwijs & innovatie Leiden.

Telefoon: 071-51 88 726 
E-mail: posthbo.educatie@hsleiden.nl