Hogeschool Leiden

Module deeltijd HRM - Labour & Law

 • Module
 • HRM
 • Start september 2023
 • Duur 10 dagen
 • Nederlandstalig
 • Certificaat

In het kort

Recht & Werk, oftewel Labour & Law, zijn twee gebieden die veel met elkaar te maken hebben. Als HR-professional heb je dagelijks met wet- en regelgeving en ontwikkelingen op de arbeidsmarkt te maken. Denk maar eens aan arbeidsrecht, dossieropbouw, ontslag, ziekteverzuim, medezeggenschap, reorganisaties, flexibel werken, etc. Allemaal niet weg te denken uit onze dagelijkse HR-praktijk. In de praktijkgerichte module Labour & Law krijg je alle tools en handvaten die je als HR-professional nodig hebt in je werk. Je gaat je verder verdiepen in  relevante wet en regelgeving en in de huidige trends op de arbeidsmarkt. Dit doe je samen met ervaren docenten en medestudenten in een inspirerende leeromgeving. 

Voor wie?

Ambieer jij een HR-functie op tactisch of strategisch niveau binnen jouw organisatie en/of wil je jezelf verder verdiepen in het thema Labour & Law? Dan is deze module iets voor jou.  

Meer over de kosten, toelatingseisen en aanmelding voor deze module vind je bij het onderdeel Praktische informatie.

Modulaire deeltijdopleiding HRM

De module Labour en Law is onderdeel van de modulaire deeltijdopleiding HRM van de faculteit Management & Bedrijf. Gecombineerd leiden deze modules tot een bachelordiploma HRM van Hogeschool Leiden. Nieuwsgierig? Bekijk het actuele module-aanbod.

Wat je leert

Voor de module Labour & Law is het van belang dat je werkzaam bent op een HR-afdeling of toegang hebt tot een dergelijke afdeling, zodat je de mogelijkheid hebt om de portfolio-opdrachten uit te voeren.

Op basis van de lesstof en het studiemateriaal schrijf je een adviesrapport voor jouw organisatie met betrekking tot de actuele wet- en regelgeving en de trends op de arbeidsmarkt en doe jij verbetervoorstellen.  

 

 

 

Maak kennis met de modulaire deeltijd HRM

Ben je benieuwd naar de inhoud van de module? Bezoek dan één van onze informatieavonden of neem contact op via het contactformulier. 

Programma

Tijdens de module Labour & Law volg je een gevarieerd lesprogramma. Het programma bestaat uit tien lesdagen, verdeeld over 20 weken. De lesdagen vinden één keer per drie weken plaats op donderdag en vrijdag. 

Wetten, regels en trends op de arbeidsmarkt zijn essentiële onderdelen binnen de HR-praktijk. Belangrijke elementen die aan bod komen zijn: 

 • Arbeidsrecht 
 • Ontslagrecht 
 • Verlof 
 • Medezeggenschap 
 • Sociale zekerheid 
 • Reorganisatie 
 • Actuele ontwikkelingen van de arbeidsmarkt 
 • Gesprekstechnieken 

In de module Labour & Law, doen we onderzoek naar hoe deze elementen bij jouw organisatie zijn geregeld en kijk je of je nog aanbevelingen hierop kunt geven. Vragen die aan de orde komen zijn bijvoorbeeld:  

 • Hoe pakt jouw organisatie ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid aan? Hoe is het verzuimreglement bij jouw organisatie opgesteld en geregeld? Voldoet het aan de actuele wet- en regelgeving?  
 • Hoe is het personeelshandboek in jouw organisatie opgesteld en geregeld? 
 • Wat is een vaststellingsovereenkomst en hoe bereken je een transitievergoeding? 
 • Wanneer en hoe kun je een medewerker ontslaan? 
 • Uit welke stappen en onderdelen bestaat een reorganisatie? 
 • Hoe stel je een reorganisatieplan, sociaal plan en mobiliteitsplan op? 
 • Wat is het afspiegelingsbeginsel? 
 • Welke rol heeft de OR? 
 • Hoe voer je een adviesgesprek? 
 • Welke ontwikkelingen en trends zie je in jouw organisatie? 
 • Wat is jouw visie op de actuele ontwikkelingen rond werk en de toekomst van werk? Heb je nog tips of adviezen? 

Donderdag 

Op de donderdagen ga je aan de slag in je leerteam (check-in). Samen werk je aan je beroepsopdracht. Daarnaast volg je werkcollege(s). 

Vrijdag 

Op de vrijdagen volg je een gastcollege of een inspiratiesessie van experts uit de praktijk. Hiernaast krijg je vaardigheidstraining en reflecteer je op bereikte resultaten. Je eindigt met de check-out samen met je leerteam. 

Lesblok 1: Arbeidsrecht & ontslagrecht (data nog niet bekend)

Arbeidsovereenkomst, zzp’ers, proeftijd, bedingen, aanzegplicht, ketenregeling, transitievergoeding, personeelshandboek, VSO, ontslag op staande voet, ontslaggronden + verboden, dossieropbouw 

Lesblok 2: Verlof, Medezeggenschap & Sociale zekerheid (data nog niet bekend)

Ondernemingsraad en vakbonden, advies- en instemmingsaanvragen, verlofregelingen (wettelijk en bovenwettelijk), flexibel werken, verzuimprotocol, Wet verbetering poortwachter, loondoorbetaling bij ziekte, Ziektewet, Wet WIA, eigenrisicodragen, steunmaatregelen coronacrisis. 

Lesblok 3: Trends & Ontwikkelingen op werk (data nog niet bekend)

Technologisering, overheid, diversiteit, inclusie, internationalisering, flexibilisering 

Lesblok 4: Reorganisatieplan (data nog niet bekend)

Afspiegelingsbeginsel, stoelendans, herplaatsing, wederindiensttreding, kosten, medezeggenschap, UWV, deeltijdontslag 

Lesblok 5: Sociaal plan, Mobiliteitsplan & Communicatieplan (data nog niet bekend)

Ontslagvergoeding, plaatsmakersregeling, hardheidsclausule, adviesgesprek voeren over gevolgen reorganisatie. 

Inschrijven

Wil jij je ontwikkelen op het gebied van wet- en regelgeving en reorganisaties? Het eerstvolgende startmoment van de module is in september 2023. Je voldoet aan de toelatingseisen voor deze module met elk havo-diploma, vwo-diploma of mbo-diploma niveau 4. Wel vindt er na aanmelding een intakegesprek plaats en wordt bekeken of de organisatie voldoende mogelijkheden biedt om je te ontwikkelen. Heb je interesse om deel te nemen? Schrijf je in.

Voor alle post-hbo opleidingen, cursussen, workshops, masterclasses en maatwerktrajecten gelden de algemene leveringsvoorwaarden van Hogeschool Leiden.

Praktische informatie

Ben je van plan om deel te nemen aan de module Labour & Law? Bekijk hier de praktische informatie over de studie-investering, het rooster en de kosten. 

Kosten: de kosten voor het los volgen van deze themamodule bedragen € 2.875,- exclusief de aanschaf van literatuur. Houd rekening met ongeveer € 95,- voor de aanschaf van literatuur, dit varieert per thema-module. De kosten voor literatuur worden apart op de factuur vermeld.  

Doelgroep en toelatingseisen: je voldoet aan de toelatingseisen voor de module Labour & Law met elk havo-diploma, vwo-diploma of mbo-diploma niveau 4. Wel is het voor het volgen van de module van belang dat je werkzaam bent op een HR-afdeling of toegang tot een dergelijke afdeling hebt ,zodat je de mogelijkheid hebt om de portfolio-opdrachten uit te voeren. Je ambieert een HR-functie op tactisch of strategisch niveau binnen je organisatie en/of wilt jezelf verder verdiepen in het thema Labour & Law en je daarbij ontwikkelen tot hbo-eindniveau. 

Aanmelding, intakegesprek en factuur: na jouw aanmelding ontvang je een intakeformulier en maken we een afspraak voor een intakegesprek (dit kan telefonisch), waarin onder andere beoordeeld wordt of de organisatie waar jij de benodigde beroepsproducten gaat ontwikkelen hiervoor voldoende mogelijkheden biedt. Je kunt op basis van dit intakegesprek niet worden afgewezen. Na jouw definitieve aanmelding ontvang je de factuur. Na het voldoen van de betaling ben je ingeschreven. Een maand voor aanvang ontvang je de literatuur en aanvullende (praktische) informatie. 

Studie-investering: deze module bestaat uit vijf keer twee aaneengesloten dagen over een periode van 20 weken. De studiebelasting beslaat ongeveer 12 uur per week. 

Certificaat: na het succesvol afronden van deze module ontvang je een certificaat. 

Microcredentials: na afronding van deze module kom je ook in aanmerking voor een microcedential, een erkend digitaal certificaat waarmee je kunt aantonen welke kennis en vaardigheden je op welk niveau hebt behaald. Meer informatie over dit certificaat vind je op de pagina Microcredentials.

Management & Bedrijf

Voor alle nascholingen en maatwerktrajecten gelden de algemene leveringsvoorwaarden van Hogeschool Leiden. Heb je vragen? Neem via het contactformulier contact met ons op.