Hogeschool Leiden

Teamtraining Lijn in leren

Gereedschap voor het ontwerpen van onderwijs

Boeiend en betekenisvol onderwijs maken leerkrachten zelf! Leerkrachten krijgen vaak energie en voldoening van onderwijssituaties die zij zelf hebben ontworpen in aansluiting op de ontwikkelingsfases van kinderen. Kinderen ervaren juist die momenten waarin zij vanuit hun belevingswereld kunnen leren als het meest boeiend en betekenisvol.

Veel scholen hebben de ambitie om methodes meer los te laten en de leerstof meer te integreren. Leerkrachten die ruimte ervaren om vanuit hun eigen ervaring, creativiteit en expertise onderwijs te maken, ervaren meer regie en plezier in hun werk en dat is terug te zien bij de kinderen.

Om eigen onderwijs te kunnen maken en te spelen met leerstof heb je als leerkracht overzicht nodig. We hebben de gids 'Lijn in leren' ontwikkeld om dit overzicht te bieden.
Het is een document dat de essentie van de verschillende vakgebieden in beeld brengt waardoor er ruimte ontstaat om vanuit de hoofdlijn met de leerstof te spelen en eigen keuzes te maken.

Inhoud teamtraining

Tijdens een teamtraining op locatie bieden we schoolteams de mogelijkheid om hun kennis en werkervaring op het gebied van de leerlijnen in kaart te brengen. Dit doen we aan de hand van actieve werkvormen. We streven naar betekenisvol en boeiend onderwijs.
Wat zijn de opvattingen en ervaringen van het team met betekenisvol en boeiend onderwijs?
Waar liggen de kansen?
Aan het eind van de workshop inventariseren we de eventuele ontwikkelingsbehoefte. In overleg kan een passend begeleidingstraject worden ontwikkeld.

Je kunt hierbij denken aan de volgende speerpunten:

  • Het uitwerken van één specifieke leerlijn/ vak.
  • Onderzoeken of het huidige onderwijs in overeenstemming met de leerlijnen is; per leerjaar, per bouw, per vak.
  • Thematisch werken met behulp van de leerlijnen.
  • Methode ongebonden werken.
  • Vakkenintegratie.
  • Leerlijnen in de verschillende bouwen.
  • Passend onderwijs.
  • Opbrengstgericht werken.

Doelgroep

De teamtraining is bedoeld voor schoolteams die de ambitie hebben om methodes los te laten en de leerstof meer te integreren.

Tijdsinvestering

De training duurt ongeveer 3 uur.

Kosten

€ 675,- voor een schoolteam van maximaal 15 deelnemers (inclusief de gids Lijn in leren voor iedere deelnemer).

Locatie

De workshop wordt op de locatie van het schoolteam verzorgd.

Informatie

Neem voor meer informatie en het inplannen van de training contact op met Centrum onderwijs & innovatie Leiden:
Telefoon: 071-51 88 726
E-mail: posthbo.educatie@hsleiden.nl