Hogeschool Leiden

Praktische informatie

Duur

Maximaal 24 maanden in deeltijd (afhankelijk van het aantal te volgen blokken). Ieder blok duurt +/- 8 maanden.

Contacturen en tijdsinvestering

De leergang omvat een studieomvang van 600 uur. In onderstaande tabel is de urenverdeling duidelijk gemaakt

Blok 1:
Contacturen 56
Zelfstudie 104
Stage 40 (25 lessen van 45 min. en 21,5 uur voorbereidingstijd)

Blok 2:
Contacturen 56
Zelfstudie 99
Stage 45 (30 lessen van 45 min. en 22,5 uur voorbereidingstijd)

Blok 3:
Contacturen 56
Zelfstudie 80
Stage 64 (45 lessen van 45 min. en 30,25 voorbereidingstijd)

Cursusdagen en locatie

De cursusdag is de woensdag. Tijd 13:45 – 18:15 uur.
Locatie: Leiden/Oegstgeest (we maken gebruik van zowel de gymzaal van Hogeschool Leiden als de gymzaal van OBS de Vogels Oegstgeest).
Adres OBS de Vogels: Jac. P. Thijsselaan 69, 2341 PM Oegstgeest.

Rooster 2017-2019 ( pdf, 152 KB )

Kosten

Per blok: € 1.085,-
De totale kosten voor drie blokken: € 3.085,- (inclusief verplichte literatuur, exclusief aanbevolen literatuur en cd-rom).

Subsidie opleiding bewegingsonderwijs
Sinds 2000 leidt het afronden van de Pabo alleen tot een bevoegdheid voor het geven van gym aan de groepen 1 en 2. Voor de overige groepen is een aanvullende kwalificatie vereist via de leergang vakbekwaamheid bewegingsonderwijs. Om ervoor te zorgen dat meer lessen voor bewegingsonderwijs gegeven worden door vakleerkrachten en door breed bevoegde leraren is het nu mogelijk dat leraren po met subsidie de leergang bewegingsonderwijs kunnen doen. De subsidie bedraagt maximaal € 3.500 en kan van 2015 tot en met 2017 worden aangevraagd door de leraar zelf. Meer informatie is te vinden op de website van DUO.

Deelblokken gevolgd aan een andere hogeschool

Heb je deelcertificaten behaald aan een andere hogeschool en wil je de resterende deelcertificaten bij ons behalen? Dat is mogelijk. Als je de blokken hebt gevolgd aan een gecertificeerde opleiding aangesloten bij Stichting Post hbo dan kan je direct instromen. Heb je de blokken gevolgd aan een niet-gecertificeerde opleiding dan is een assessment verplicht. De kosten hiervoor bedragen € 225,-.
Wil je weten of de opleiding is aangesloten? Stuur dan een e-mail naar posthbo.educatie@hsleiden.nl.

Informatie en inschrijven

Download hier het inschrijfformulier voor schooljaar 17-18! ( pdf, 85 KB )

Neem voor meer informatie en inschrijven contact op met Centrum onderwijs & innovatie Leiden.

Telefoon: 071 5188 726
E-mail: posthbo.educatie@hsleiden.nl