Hogeschool Leiden

Inhoud

Intake

Voorafgaand aan de leergang wordt een intakegesprek gevoerd waarbij de schoolleider, de deelnemer en een docent van Hogeschool Leiden aanwezig is. Het doel van de intake is het gelijkstemmen van de verwachtingen van de school, de deelnemer en de docent.

Blokken

De leergang is onderverdeeld in drie blokken. Alle blokken zijn verplicht voor het behalen van het diploma.

  • blok 1: aanbieden van activiteiten
    Inrichten, instrueren en organiseren van bewegingsactiviteiten en lessen bewegingsonderwijs; volgorde binnen leerlijnen; differentiatie en stage.
  • blok 2: begeleiding en leerhulp
    Leerdoelen en leerhulp binnen bewegingssituaties; ongevallen en veiligheid; observeren van bewegingsgedrag; reguleren van bewegingssituaties en stage.
  • blok 3: maatwerk en visie
    (Vak)onderwijsconcepten en planning; ontwerpen van bewegingssituaties; brede zorg en stage.

Tijdelijk bevoegd tijdens leergang

De bevoegde leraar basisonderwijs krijgt na inschrijving een tweejarige ontheffing om zelfstandig bewegingsonderwijs aan alle groepen te mogen geven. Dit betekent dat de leerkracht tijdens de leergang toestemming heeft om de lessen bij de groepen 3 t/m 8 te verzorgen. Na twee jaar vervalt deze ontheffing en is een diploma vereist.

Stageplek en stageverplichting

Elk blok bevat een stagecomponent. Deelnemers dienen een eigen stageplek te regelen, dat kan op de eigen school. Je dient er rekening mee te houden dat je aan verschillende groepen lessen moet geven. We raden je aan dit voorafgaand aan de opleiding met de schoolleider te bespreken en vast te leggen. De organisatie van het lesgeven aan groepen van collega's vraagt om heldere afspraken. Voor de opdrachten zullen lessen regelmatig moeten worden gefilmd.