Hogeschool Leiden

Leergang Vakbekwaamheid Bewegingsonderwijs

Subsidieaanvraag mogelijk!

Studenten die na 1 augustus 2001 met de pabo gestart zijn, zijn niet meer bevoegd voor het geven van bewegingsonderwijs aan groep 3 tot en met 8. Via deze leergang kan je alsnog de bevoegdheid verkrijgen.

Voor basisscholen is het van groot belang het aantal vakbekwame leerkrachten op peil te houden. Centrum onderwijs & innovatie Leiden biedt daarom een gecertificeerde opleiding 'Leergang Vakbekwaamheid Bewegingsonderwijs' aan. Dit keurmerk staat garant voor de kwaliteit van de leergang en de daaraan verbonden registratie bij de Stichting Post hbo Nederland.

Doel

De leergang heeft als doel om bevoegde leerkrachten op te leiden voor het vak Bewegingsonderwijs.

Doelgroep

De leergang is bedoeld voor leerkrachten uit het basisonderwijs die bevoegd willen worden voor het vak Bewegingsonderwijs groep 3 t/m 8. Ook leerkrachten die wel bevoegd zijn, maar zich niet bekwaam voelen op punten als veiligheid en inhoud kunnen de leergang volgen.

Subsidie Leergang Vakbekwaamheid Bewegingsonderwijs

Sinds 2000 leidt het afronden van de Pabo alleen tot een bevoegdheid voor het geven van gym aan de groepen 1 en 2. Voor de overige groepen is een aanvullende kwalificatie vereist via de leergang vakbekwaamheid bewegingsonderwijs. Om ervoor te zorgen dat meer lessen voor bewegingsonderwijs gegeven worden door vakleerkrachten en door breed bevoegde leraren is het nu mogelijk dat leraren po met subsidie de leergang bewegingsonderwijs kunnen doen. De subsidie bedraagt maximaal € 3.500 en kan van 2015 tot en met 2017 worden aangevraagd door de leraar zelf. Op de website van DUO vind je hierover meer informatie.