Hogeschool Leiden

Leergang Vakbekwaamheid Bewegingsonderwijs

Studenten die na 1 augustus 2001 met de pabo gestart zijn, zijn niet meer bevoegd voor het geven van bewegingsonderwijs aan groep 3 tot en met 8. Via deze leergang kan je alsnog de bevoegdheid verkrijgen.

Voor basisscholen is het van groot belang het aantal vakbekwame leerkrachten op peil te houden. Centrum onderwijs & innovatie Leiden biedt daarom een gecertificeerde opleiding 'Leergang Vakbekwaamheid Bewegingsonderwijs' aan. Dit keurmerk staat garant voor de kwaliteit van de leergang en de daaraan verbonden registratie bij de Stichting Post hbo Nederland.

Doel

De leergang heeft als doel om bevoegde leerkrachten op te leiden voor het vak Bewegingsonderwijs.

Doelgroep

De leergang is bedoeld voor leerkrachten uit het basisonderwijs die bevoegd willen worden voor het vak Bewegingsonderwijs groep 3 t/m 8. Ook leerkrachten die wel bevoegd zijn, maar zich niet bekwaam voelen op punten als veiligheid en inhoud kunnen de leergang volgen.