Leraar basisonderwijs kleine tafel

Kwaliteit in een doosje

Werken met het inspectiekader

Het onderwijssysteem in Nederland biedt scholen ruimte om onderwijs zelf vorm te geven. Dit maakt dat we in Nederland veel verschillende onderwijspraktijken en onderwijsconcepten hebben. Dankzij deze dynamiek is er ook ruimte voor nieuwe concepten, en deze zien we ook ontstaan. Toch wordt de ruimte in het Nederlandse onderwijsstelsel niet altijd als ‘ruimte’ ervaren. Regelmatig horen wij “dat moet van de inspectie”, of “daar kunnen we niets aan doen, dat moet”. Maar wat moet nu écht, wat moet je als school op orde hebben? Wat moet volgens de wet en wat vraagt de onderwijsinspectie van scholen?

Instrument 'Kwaliteit in een doosje'

Centrum onderwijs & innovatie Leiden wil scholen graag een mogelijkheid bieden om hier zicht op te krijgen. We willen scholen ondersteunen bij het inzichtelijk maken van hun unieke kwaliteiten. Daarom heeft Centrum onderwijs & innovatie Leiden samen met Skills &Co en Pedagogum het instrument ‘kwaliteit in een doosje’ ontwikkeld.

De vraag die de inspectie aan alle scholen stelt is: “Wat vindt u van de kwaliteit van uw onderwijs?” Iedere school wordt gevraagd naar waar je als school trots op bent, de ambities van de school en de ontwikkel- en verbeterpunten.

We hopen dat dit instrument de dialoog binnen scholen ondersteunt, dat schoolteams in gesprek gaan met elkaar, dat het wordt aangegrepen om de unieke kwaliteiten en ambities van de school inzichtelijk te maken en dat het bijdraagt om deze uniciteit overal in de school zichtbaar te laten zijn.

Gebruik het instrument niet als afvinklijstje; durf het te gebruiken om ontwikkeling te realiseren. Een school met ambitie vraagt om duurzame beweging! Wij horen het graag als wij hier iets in kunnen betekenen.

Bestellen

Uitleg over het instrument

Het instrument ‘kwaliteit in een doosje’ geeft zicht op wat wettelijk wordt vereist van een school en wat in het verlengde daarvan de inspectie vereist. Ieder kwaliteitsgebied heeft een eigen kleur, conform de kleuren van de onderwijsinspectie. Je start bij het kwaliteitsgebied, waarna je jouw schooltype selecteert. Voor alle schooltypes is een eigen kleurnuance gebruikt.

Op een apart ‘taartpuntje’ wordt in een tabel weergegeven welke score nodig is voor de beoordeling Voldoende, Goed of Excellent. Opgemerkt moet worden dat de beoordeling Excellent specifieke voorwaarden kent.

Bestel het instrument via dit formulier! ( pdf, 84 KB )

Contact

Neem voor meer informatie contact op met Centrum onderwijs & innovatie Leiden:
Telefoon: 071-51 88 726
E-mail: posthbo.educatie@hsleiden.nl