Hogeschool Leiden

Kunst in contact met kinderen (KICK)

Een kunstzinnige sociale vaardigheidscursus voor jongeren in de leeftijd van 10-14 jaar

Voor wie?

Alle vaktherapeuten beeldend (vaktherapeuten beeldend, creatief therapeuten beeldend en kunstzinnig therapeuten beeldend).

Praktische informatie

De KICK-cursus wordt op dit moment niet aangeboden.

Heb je vragen over deze cursus, neem dan contact met ons op via va@hsleiden.nl.

Inhoud

KICK is een kunstzinnige sociale vaardigheidscursus voor jongeren in de leeftijd van 10-14 jaar, om met kunstzinnige beeldende middelen, de sociale redzaamheid, de sociale weerbaarheid en de sociale competenties te bevorderen.

Veel kinderen zijn onzeker, faalangstig en hebben een gering gevoel van eigenwaarde en reageren hierop zowel met internaliserende als met externaliserende problemen.

De internaliserende problemen uiten zich in angst, piekeren, depressie, psychosomatische klachten en teruggetrokken gedrag. Externaliserende problemen verwijzen naar problemen met de buitenwereld en manifesteren zich als ongehoorzaam, agressief, destructief en impulsief gedrag. Beide type kinderen hebben moeite met de zelfregulatie zowel in het denken, voelen als handelen. Uitgangspunt van KICK is het holistisch ervaringsleren, waarbij de hele mens wordt aangesproken. Door de kunstzinnige ervaring ontstaat er een onmiddellijke gevoelsverbinding en worden de creatief-scheppende krachten van kinderen aangesproken, die resulteren in kunstzinnige werkstukken waarop gereflecteerd kan worden. In deze werkwijze gaat het om een harmonisch evenwicht te vinden tussen de weg naar binnen en de weg naar buiten. De weg naar binnen zorgt voor een veilige verankering in jezelf, als basis om met vertrouwen vanuit de eigen kern sociaal redzaam en weerbaar de weg naar buiten te vinden in de ontmoeting met anderen.

Niet de klacht, het negatieve gedrag staat centraal, maar de eigen gezond makende kracht. De kinderen worden met behulp van kunstzinnige ervaringen gestimuleerd om vanuit een positief gevoel van eigenwaarde situaties te begrijpen, daar zelf invloed op uit te oefenen en er betekenis aan te geven. Het kunstzinnig werken in groepsverband geeft zowel ruimte aan de individuele ontwikkeling gericht op zelfwaarneming, zelfbeleving en zelfsturing, als aan de sociale ontwikkeling, gericht op het waarnemen, inleven en samenwerken met anderen.

Duur

De nascholing is een basiscursus en bestaat uit vier bijeenkomsten van 10.00 tot 16.00 uur, waarin zowel de theorie als de praktijk van KICK wordt overgedragen. Voor het verkrijgen van het Certificaat geldt een aanwezigheidsnorm van 80%.

In de bijeenkomsten wordt uitgegaan van de methodiek zoals deze is gegeven voor leerlingen in het Speciaal Onderwijs, op de Basisschool en aan jongvolwassenen met een verstandelijke beperking.

Na de basiscursus bestaat de mogelijkheid om groepssupervisie te volgen tijdens het uitvoeren van een eerste eigen KICK-training, gedurende 4 dagdelen. Van supervisanten wordt 100% aanwezigheid verwacht bij de supervisie. Inhaalmogelijkheden kunnen in overleg worden gecreëerd. Basiscursus en supervisie geven samen het recht op een KICK-licentie, om onder de (beschermde) naam KICK, zelfstandig trainingen te kunnen geven.