Hogeschool Leiden

Klinimetrie Fysiotherapie - meten in de gehandicaptenzorg

De cursus wordt georganiseerd i.s.m. 's Heeren Loo en Ipse de Bruggen.

Inleiding

Werken met mensen die een verstandelijke beperking hebben is uitdagend! Gebruikt u meetinstrumenten in uw praktijk of instelling? Wilt u kennis en vaardigheden ontwikkelen of uitbreiden voor het gebruik van meetinstrumenten bij volwassenen met een verstandelijke beperking? Dan is de cursus Klinimetrie - meten in de praktijk misschien iets voor u.

Doel

 • de cursist is op de hoogte van de laatste kennis op het gebied van klinimetrie bij volwassenen met een verstandelijke beperking
 • de cursist is in staat een gerichte keuze te maken voor een geschikt meetinstrument bij een specifieke patiënt
 • de cursist is in staat (gegevens uit) meetinstrumenten juist te interpreteren en in te zetten tijdens het klinische redeneren
 • de cursist heeft het gebruik van klinimetrie binnen zijn/haar fysiotherapeutisch handelen geïntegreerd
 • de cursist kan een implementatieplan formuleren voor het structureel gebruik van klinimetrie binnen de eigen organisatie
 • de cursist heeft voldoende vaardigheden opgedaan om meetinstrumenten juist toe te passen in de dagelijkse praktijk

De basisset meetinstrumenten bestaat uit zes categorieën:

1. inventarisatie hulpvraag

 • Patient Specifieke Klachtenlijst (PSK)
 • Visual Analogue Scale (VAS)

2. ADL

 • Instrumental Activities of Daily Living (IADL)
 • Barthel Index (BI)

3. stoornissen

 • Neutrale-0-Methode (met goniometer)
 • MRC-schaal
 • Hand-held dynamometer
 • Modified Ashworth Scale (MAS)

4. (im)mobiliteit in ADL

 • Elderly Mobility Scale (EMS)
 • Trunk Control Test (TCT)
 • Motricity Index (MI)
 • Frenchay Arm Test (FAT)

5. balansvaardigheden en valrisico

 • Performance-Oriented Mobility Assessment (POMA)
 • Berg Balance Scale (BBS) en modified Berg Balance Scale (mBBS)
 • Timed Up and Go test (TUG)

6. loopvaardigheden

 • Functional Ambulation Categories (FAC)
 • Tien meter looptest (TML)
 • zes minuten wandeltest (6MWT)

Doelgroep

Fysiotherapeuten die werken met volwassenen en/of ouderen met een verstandelijke beperking en meer kennis en vaardigheden willen ontwikkelen in het gebruik van meetinstrumenten bij hun specifieke patiëntenpopulatie. Ook als u in de eerste lijn regelmatig in aanraking komt met een verstandelijke beperkte patiënt is de cursus Klinimetrie Fysiotherapie - meten in de gehandicaptenzorg erg interessant voor u.

Beroepsrollen en competenties

Bij het bepalen van zijn fysiotherapeutische diagnose en het behandelplan en bij het evalueren van de behandeldoelen maakt de fysiotherapeut zo veel mogelijk gebruik van ontwikkelde en gevalideerde meetinstrumenten. Deze meetinstrumenten passen bij de gevonden ziekte/aandoening en zijn geschikt om de gevolgen van het fysiotherapeutisch handelen te evalueren (Beroepsprofiel Fysiotherapeut; KNGF 2005). Na het afronden van de cursus Klinimetrie - meten in de gehandicaptenzorg kunt u de voorgestelde meetinstrumenten adequaat hanteren in algemene zin en de uitkomsten beoordelen en verwerken, passend in de rol van hulpverlener. In de rol van hulpverlener biedt de fysiotherapeut professionele hulp in de vorm van behandeling en begeleiding. Karakteristiek voor deze hulpverlening zijn een methodische werkwijze en handelen in overeenstemming met de principes van EBP.

Beginvereisten

U bent fysiotherapeut werkzaam met volwassen en/of ouderen met een verstandelijke beperking.

Benodigde leermiddelen en literatuur

Voorafgaand aan de eerste bijeenkomst krijgt de deelnemer thuisopdrachten toegestuurd. Bij aanvang van de eerste bijeenkomst ontvangt de cursist de cursusmap, bijbehorende literatuur en meters. Het cursusmateriaal bevat een syllabus, het boek 'Meten in de praktijk', en een beperkte set meetinstrumenten. Frequent wordt gebruik gemaakt van PowerPoint presentaties waarvan hand-outs worden verstrekt.

Organisatie van de scholing

1. Studiebelasting
De studiebelasting bestaat uit 4 cursusdagen van vier contacturen en twaalf uur voorbereidingstijd. In totaal een studiebelasting van 28 uur.

 

2. Didactische werkwijze
Zelfstudie, hoor- en responsiecolleges, interactieve werkvormen, vaardigheidstrainingen en casuïstiekbesprekingen.

 

3. Cursusleider/ docenten

 • Pieter de Jonge, geriatriefysiotherapeut (MPT) Ipse de Bruggen, docent post-hbo cursussen Hogeschool Leiden

 

4. Programma/data/tijden/locatie

 • Op dit moment zijn er geen cursusdata gepland.

 

Locatie: Hogeschool Leiden, Zernikedreef 11, 2333 CK te Leiden

 

Deze cursus wordt ook Incompany aangeboden (bij u op locatie). Voor meer informatie kunt u contact opnemen via fysio.posthbo@hsleiden.nl.

Beoordelingswijze

Op basis van een ingevuld miniportfolio en 100% aanwezigheid. Er wordt geen toets afgenomen.

Aantal deelnemers

Minimaal 12, maximaal 16

Certificaat

Deelnemers ontvangen een certificaat. Wanneer een cursist de cursusdagen volledig aanwezig geweest is.

 

Accreditatie

U ontvangt 23 accreditatiepunten voor deze cursus voor het register algemeen practicus.

Cursusprijs

€ 475,- inclusief cursusmap, bijbehorende literatuur, het boek - Meten in de praktijk; en een beperkte set meetinstrumenten. Voor aanvang van de cursus ontvangt u van ons de factuur.

Voor Incompany cursussen kunt u tarieven opvragen via fysio.posthbo@hsleiden.nl.

Inschrijven

Het is op dit moment niet mogelijk om u in te schrijven voor de cursus. Wanneer u op de hoogte gehouden wilt worden over de cursusdata kunt u mail sturen aan fysio.posthbo@hsleiden.nl.

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de managementondersteuning van de Faculteit Zorg: 071 5188714 of: fysio.posthbo@hsleiden.nl.

 

Op al onze scholingen zijn onze leveringsvoorwaarden ( pdf, 63 KB ) van toepassing.