Lessituatie in het LEF

Herregistratiemodules voor schoolleiders

Hogeschool Leiden is vanaf 2015 partner van Penta Nova, de academie voor schoolleiderschap. Wij verzorgen vanuit Penta Nova de post-hbo opleiding Middenmanagement PO, de Opleiding Schoolleider Basisbekwaam, de Opleiding Schoolleider Vakbekwaam en modules voor herregistratie. Dit betekent dat Leiden een lesplaats is, waar de opleidingen van Penta Nova worden verzorgd.

Vanaf 2018 moet iedere schoolleider in het primair onderwijs geregistreerd zijn in het Schoolleidersregister PO (SRPO). Na deze registratie volgt de herregistratie van de schoolleider. De herregistratie vindt plaats op basis van informeel en/ of formeel leren aan de hand van zeven door het SRPO vastgestelde thema’s. 

Penta Nova biedt per professionaliseringsthema één of meerdere modules aan die je kunt inzetten voor de herregistratie. Het volgen van een module heeft een studiebelasting van 5 European Credits (ECTS), wat neerkomt op 140 uur studiebelasting.

Na succesvolle afronding van iedere module ontvang je een certificaat van Penta Nova. De herregistratiemodules zijn gecertificeerd door het Schoolleidersregister PO. Je kunt je hiermee herregistreren in het landelijke register.

Modules

Module: Leidinggeven aan de school als gemeenschap
thema: Persoonlijk leiderschap

Identiteitsontwikkeling en waardencreatie; Hoe ontwikkel ik als schoolleider een visie op de positie van de school als gemeenschap en de brede identiteit van de school? En hoe zorg ik ervoor dat teamleden, ouders en andere partners hierin betrokken worden? Wat is eigenlijk onze gezamenlijke visie op goed onderwijs? Het zijn centrale kwesties die aan bod komen in deze vijfdaagse module. Je gaat aan de slag met transformatief leiderschap en je leert hoe je als leidinggevende de intrinsieke motivatie van je team kunt versterken.


Module: Leidinggeven aan een IKC
thema: Regie en strategie

Een opdracht van het onderwijs is activeren en ondersteunen van de cognitieve en persoonlijke ontwikkeling bij kinderen. Deze opdracht heeft geleid tot het ontstaan van het Integrale Kindcentra (IKC). Met nieuwe vormen van samenwerking tussen professionals van de kinderopvang en het onderwijs en partners zoals ouders en andere buitenschoolse organisaties. hoe ontwerp je als schoolleider-IKC een gezmanelijke visie die leidt tot een verantwoord aanbod dat de ontwikkeling van kinderen op het gebied van spelen en leren stimuleert? Hoe organiseer je samenwerking en overleg tussen de verschillende professionals en partners? Tijdens deze module maak je een beleidsplan voor de integrale ontwikkeling van een IKC.


Module: Kennis- en kwaliteitsontwikkeling
Maximale ontwikkeling en leeropbrengsten van leerlingen vormen het doel van elke school. Goede leerresultaten vergen inspanningen van zowel leerlingen als medewerkers. Het streven naar kwaliteitsontwikkeling is de kern van professionalisering. In deze module leer je hoe je als schoolleider de lerende houding van medewerkers kunt bevorderen en kwaliteitsontwikkeling in de organisatie kunt verankeren.


Module: In relatie staan tot de omgeving
De positie van de school is aan het veranderen. Steeds meer komt de buitenwereld in al haar facetten de school binnen. In deze module leer je hoe je als schoolleider in relatie staat tot ouders, het bestuur en andere stakeholders. Dit met als doel om de samenwerking tussen scholen en ouders te verbeteren en daarmee de resultaten van leerlingen te optimaliseren.


Module: Toekomstgericht onderwijs
De 21ste eeuw vraagt van scholen keuzes hoe om te gaan met de veranderingen in de educatieve leeromgeving. Hoe ga je om met nieuwe leermiddelen? In hoeverre dragen deze bij aan het vergroten van het leerrendement? Wat betekent dit voor de infrastructuur? Vragen waar je als schoolleider over moet nadenken, waar je met collega’s beleid op wilt ontwikkelen.

Data, tijden, leslocaties en kosten

Kijk voor data, tijden, leslocaties en kosten op www.pentanova.nl.

Maatwerkmodule

Besturen kunnen een maatwerkmodule laten ontwikkelen, waarmee schoolleiders zich kunnen herregistreren.

Informatie

Neem voor meer informatie contact op met Penta Nova.
Telefoon: 030-275 35 80
E-mail: info@pentanova.nl 

Ook vind je meer informatie op de website van Penta Nova: www.pentanova.nl