Fysiotherapie

Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (BIG)

Het doel van de Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (Wet BIG) is patiënten beschermen tegen onzorgvuldig en ondeskundig handelen van zorgverleners. Een belangrijk instrument van de Wet BIG is het BIG-register. Het BIG-register verleent duidelijkheid over de bevoegdheid van een zorgverlener. Een BIG-registratie betekent dat u mag werken binnen het beroep waarvoor u bent geregistreerd. Ook mag u de bijbehorende beroepstitel voeren. Maar het is niet: eens ingeschreven, altijd ingeschreven; eens deskundig, altijd deskundig.

Deze cursus valt onder de eindverantwoordelijkheid van het SROF (Studie Richtings Overleg Fysiotherapie).