Hogeschool Leiden

Hematologie

De cursus gaat door. Na-inschrijving is mogelijk tot 22 augustus 2017.

Deze meerdaagse cursus is bedoeld voor analisten die bijgeschoold willen worden in de nieuwste ontwikkelingen in de Hematologie. De cursus zorgt voor verbreding en verdieping van kennis waardoor u breed inzetbaarheid bent.

Binnen de hedendaagse klinisch chemisch en hematologische laboratoria vinden er veel veranderingen plaats; introductie van zorgpaden, beslisbomen, robotisering en workflowmanagement, automatisering, overgang naar ISO 15189:2012, introductie van meetonzekerheid, introductie van zowel complexe technologie als van POCT-technologie en zelfmanagement.

Al deze ontwikkelingen vragen om nieuwe inzichten en de daarbij horende richtlijnen, parameters en terminologie. De kennisexplosie in specifieke onderzoek domeinen heeft ertoe geleid, dat er verschillende onderdelen en aandachtsgebieden binnen de hematologie zijn ontstaan, zoals Hemocytometrie, Morfologie, Hb-pathiën, Hemostase en Immuunhematologie.

In uw functie als analist is brede basiskennis nodig van de huidige en toekomstige laboratoriumtechnieken. Daarnaast zorgt specialisatie op een deelgebied ook voor verhoging van de kwaliteit van het laboratorium.

De lessen zijn interactief; dat wil zeggen dat de deelnemers vragen en opdrachten zullen maken, die betrekking hebben op getoonde casuïstiek. Hogeschooldocenten en gastsprekers (o.a. Klinisch Chemici/Hematologen) zullen de colleges verzorgen.

Keywords: CBD, hematologie, laboratoriumgeneeskunde, interpretatie, parameter, meettechnieken, casuïstiek, interactief.

Leerdoelen
Bij deze cursus leert u

  • de achtergronden van de pre-analytische, analytische en postanalytische voorwaarden en technieken;
  • de "klassieke" Hematologische parameters;
  • de specialistische onderdelen: Hemocytometrie, Hemoglobinopathie, Hemostase, Immuunhematologie, Diagnostiek overige lichaamsvochten
  • laboratoriumuitslagen kritisch en analytisch te interpreteren

Doelgroep
analisten op mbo/hbo niveau werkzaam in de diagnostiek

Cursusniveau
hbo

Cursusdata
5, 12, 19 en 26 september, 10 en 31 oktober, 7 en 14 november 2017

21 november 2017 (tentamen)

12 december 2017 (hertentamen)
Lestijden
18.00 - 20.15 uur

Omvang
24 uur theorie (72 uur zelfstudie)

Getuigschrift
Certificaat

Samenwerking
Deze cursus wordt in samenwerking met de Afdeling Klinische Chemie en Laboratoriumgeneeskunde van het LUMC georganiseerd.

Accreditatie
Accreditatie is bij de NVML aangevraagd (23 UEC)

Inschrijven

vóór 25 juli 2017. Na-inschrijving is mogelijk tot 22 augustus 2017.

Cursusprijs
€ 1.485,- (bij inschrijving vóór 27 juni 2016 € 1.350,-)

U kunt zich hier inschrijven.

Studieboeken
Klinische chemie en hematologie voor analisten, deel 1 (2e druk, 2015), Dr.E. ten Boekel en Dr.B.A. de Boer (Syntax Media, ISBN: 9789491764103)
Klinische chemie en hematologie voor analisten, deel 2, (2e druk, 2015), Dr.E. ten Boekel en Dr.B.A. de Boer (Syntax Media, ISBN:9789491764110).
Deze boeken dient u zelf aan te schaffen.

Al onze cursussen kunnen wij ook als Maatwerktrajecten voor u verzorgen. Wij beantwoorden uw vragen graag via telefoonnummer 071-5188743 of via cbd@hsleiden.nl

Terug naar cursussen Klinische chemie en laboratoriumgeneeskunde