Hogeschool Leiden

Handwerken in het basisonderwijs > MaakLab Textiel!

Er is echt niets zo gek of je kan het van textiel maken! In MaakLab Textiel komen uiteenlopende handwerktechnieken passend bij verschillende leeftijdsfases van de basisschool per bijeenkomst aan bod. We gaan tot de oorsprong van een techniek en eindigen bij de verfijnde toepassingen ervan. Er worden verbindingen gelegd met het gedachtegoed van de vrijeschool en met hedendaagse kunst, textiel- en modeontwerpers.

De cursus wordt gegeven door Roosien Verlaan en Hélène Rademaker. Roosien heeft ruime ervaring met verschillende visies op kunstvakonderwijs en heeft in het theater als kostuumontwerper gewerkt. Hélène is docent beeldende kunst, houdt van het werken met diverse materialen en geeft haar passie voor vrijeschool onderwijs eigenwijs vorm.

Bijeenkomsten

Elke bijeenkomst wordt een nieuwe handwerktechniek geïntroduceerd. Dit gaat van breien tot stofbewerkingtechnieken. De techniek wordt ingebed in mogelijke vertelstof, opmerkzaamheid op het gebied van esthetiek en handvatten voor leeftijd en ontwikkeling van het kind passend bij de techniek. Tijdens de bijeenkomst is er ruime gelegenheid om de handwerktechniek goed te beoefenen.

Het inleiden, uitleggen of verder verdiepen van handwerktechnieken met vertelstof of kunstwerken wordt deels of aanvullend door een deelnemer voorbereid en uitgevoerd. Ook wordt ruimte geboden om de eigen lespraktijk in te brengen aan de hand van vragen en ervaringen van deelnemers om daar gezamenlijk op te reflecteren.

Studie-investering

Na elke bijeenkomst werk je thuis verder aan de opdracht met de handwerktechniek. Ook zal je gevraagd worden lesopzetten te maken. Af en toe ontwerp je een deel van de bijeenkomst, je zou dit kunnen omschrijven als een spreekbeurt. Daarnaast zal het laatste half jaar gewerkt worden aan een eindwerkstuk.

Locatie

Deze jaaropleiding kan enkel live plaatsvinden. We werken op een locatie met meerdere ruimtes. Je zit in een vaste groep van max 8 deelnemers. Dezelfde docent zal tegelijkertijd twee groepen van 8 deelnemers begeleiden. In de reeks van 20 bijeenkomsten zijn de docenten vier bijeenkomsten allebei op locatie aanwezig. Het lesschema zal bij blijk van interesse toegezonden worden.

Wij volgen het beleid van Hogeschool Leiden. Zolang de hogeschool onderwijs verzorgt aan groepen tot max 11 deelnemers, dan doen wij dat ook. Bij sluiting van de hogeschool zullen ook wij onze activiteiten stopzetten. De jaaropleiding wordt dan verlengd met het aantal gemiste bijeenkomsten.

Inschrijven, lesdagen en rooster

Inschrijven: Inschrijven kan via dit inschrijfformulier

Cursusduur: 1 jaar, maart 2021 tot maart 2022

Lesdag: 2 wekelijks op zaterdag van 10:00 tot 14:00 uur

Rooster:

Les 1 - 6 maart 2021
Les 2 - 20 maart 2021
Les 3 - 10 april 2021
Les 4 - 24 april 2021
Les 5 - 29 mei 2021
Les 6 - 12 juni 2021
Les 7 - 26 juni 2021
Les 8 - 3 juli 2021
Les 9 - 17 juli 2021
Les 10 - 4 september 2021
Les 11 - 18 september 2021
Les 12 - 2 oktober 2021
Les 13 - 23 oktober 2021
Les 14 - 6 november 2021
Les 15 - 20 november 2021
Les 16 - 4 december 2021
Les 17 - 18 december 2021
Les 18 - 15 januari 2022
Les 19 - 29 januari 2022
Les 20 - 12 februari 2022

Kosten

€1900,- inclusief materiaal op locatie, niet voor de huiswerkopdrachten.

Informatie

Neem voor meer informatie contact op met Centrum onderwijs & innovatie Leiden.

Telefoon: 071-51 88 726
E-mail: posthbo.educatie@hsleiden.nl