Hogeschool Leiden

Handwerken in het basisonderwijs

Deze populaire handwerkcursus gaat in januari 2021 weer van start! Houd deze site in de gaten voor de startdatum.

Deze scholing is bedoeld voor leerkrachten die zich verder willen ontwikkelen op het gebied van handwerken in het basisonderwijs.

De scholing wordt verzorgd in 18 lessen, verspreid over één jaar. Er wordt o.a. aandacht besteed aan materiaalkennis, vakdidactiek en -pedagogiek, diverse handwerktechnieken en het lesplan. Ook de achtergronden van het vak handwerken komen aan bod. Hierbij wordt stilgestaan bij het “hoe, wat en waarom” van het vak handwerken.

Doelgroep

Deze scholing biedt een waardevolle aanvulling voor leerkrachten in het vrijeschool onderwijs, maar is ook toegankelijk voor leerkrachten die werkzaam zijn in het regulier-, bijzonder- of speciaal basisonderwijs.

De scholing levert geen onderwijsbevoegdheid op en leidt niet op tot vakleerkracht handwerken. Wel kan een school het certificaat erkennen als bewijs van bekwaamheid. Wanneer dit voor jou van belang is, vraag dit dan bij jouw eigen school na.

Affiniteit met handwerken en het beheersen van basisvaardigheden handwerken is vereist om deel te kunnen nemen aan deze scholing.

Inhoud

Gedurende de scholing staan de technieken centraal. Deze worden afgerond aan de hand van een didactische analyse en een zelfgemaakt werkstuk. Het uitgangspunt bij het aanbieden van de technieken is de praktijk en daaraan gekoppeld de klas/ groep waarin het aangeboden zou kunnen worden. Tijdens het praktisch werken worden er vaktechnische tips en tops aangereikt.

De nadruk in de lessen ligt op het praktisch werken. Wil je meer theoretische verdieping? Dan geeft de docent jou diverse handreikingen om hier zelf thuis mee aan de slag te kunnen. Je kunt hierdoor zelf bepalen hoeveel verdieping je wilt en op welke inhoudsgebieden.

Naast wolverkenning, vilten en verftechnieken wordt gewerkt aan weven, haken, borduren, knopen, vlechten, poppen en dieren.

Het programma van deze scholing wordt op dit moment herzien. Meer informatie: posthbo.educatie@hsleiden.nl of 071-51 88 726.

Materialen

Het materiaal dat je in de les gebruikt krijg je van de docent. Je dient wel zelf zorg te dragen voor klein materiaal zoals scharen, spelden, haaknaald, penselen, potloden, schrijfpapier. Tijdens de eerste dag wordt een lijst verstrekt met benodigde studiematerialen en een literatuurlijst. De literatuurlijst bevat aanbevolen literatuur, waarvan je zelf kunt bepalen of je daar iets van wilt aanschaffen. Daarnaast bevat de literatuurlijst tenminste één verplicht boek die je aan moet schaffen. 

Studiebelasting

De totale studiebelasting bedraagt 185 uur (6,5 EC), wat is verdeeld in 72 uur contacttijd en 113 uur voor zelfstudie, portfolio en praktijkopdrachten.

De uren voor zelfstudie is variabel en afhankelijk van de tijd die je er aan kunt/ wilt besteden, maar is ook afhankelijk van je aanleg en ervaring voor bijvoorbeeld de gevraagde techniek.

Data en inschrijven

In januari 2021 gaat deze cursus van start! Wil je graag op de geïnteresseerdenlijst komen te staan, neem dan contact met ons op via 071-51 88 726 of via posthbo.educatie@hsleiden.nl

Zodra het rooster definitief is, plaatsen wij hier het inschrijfformulier.

Het nieuwe lesprogramma wordt in oktober 2020 op deze pagina bekend gemaakt.

Kosten

€ 1.395,- (incl. koffie/ thee, excl. lunch, materiaal en literatuur)

Locatie

Hogeschool Leiden

Certificaat

Na het succesvol afronden van deze scholing ontvang je een certificaat van Hogeschool Leiden.

Informatie

Neem voor meer informatie contact op met Centrum onderwijs & innovatie Leiden.

Telefoon: 071-51 88 726
E-mail: posthbo.educatie@hsleiden.nl