Professioneel leiderschap

Verpleegkundig leiderschap op tactisch en strategisch niveau

 • Cursus
 • Leiderschap
 • Startdatum: op aanvraag
 • Duur: vanaf 6 dagen
 • Nederlandstalig
 • Certificaat

In het kort

Vraag jij je ook wel eens af hoe je de zorg kunt verbeteren? En op welke wijze je invloed kunt uitoefenen op het beleid van jouw werkgever? Je hebt als verpleegkundige meer invloed dan je misschien denkt. Zowel op je dagelijkse werkzaamheden als op de strategische richting van jouw afdeling of organisatie. Zo kun je een rol spelen in het beleid van jouw afdeling, zorgorganisatie én zelfs in het maatschappelijk debat. Maar hoe doe je dat eigenlijk? Hoe laat je jouw stem horen? In deze cursus leer je hoe je met een inhoudelijke boodschap een gesprekspartner wordt waar je niet om heen kunt.

Voor wie is deze cursus bedoeld?

De cursus 'Verpleegkundig leiderschap op tactisch en strategisch niveau' is interessant voor verpleegkundigen die zich willen ontwikkelen in verpleegkundig leiderschap op tactisch en strategisch niveau. 

Deze cursus is geaccrediteerd bij V&VN voor 36 accreditatiepunten.

Bij- en nascholingen Verpleegkunde

Het Centrum voor Bij- en Nascholing Verpleegkunde (CBNV), onderdeel van Hogeschool Leiden, biedt verschillende verpleegkundige cursussen, trainingen en masterclasses aan die inspelen op de actuele ontwikkelingen binnen de zorg. Ook is het mogelijk om een maatwerktraject samen te stellen gericht op de scholingsbehoefte binnen uw organisatie. Verder hebben wijkverpleegkundigen de optie om deel te nemen aan het Leernetwerk Wijkverpleging.

Benieuwd naar wat het CBNV voor uw organisatie kan betekenen? Neem contact op met hoofd CBNV Diana van der Boon, e: info.cbnv@hsleiden.nl, t: +31(0)6 1158 5726.

Wat levert de cursus 'Verpleegkundig leiderschap op tactisch en strategisch niveau' je op?

Misschien speel je een rol in verbetertrajecten, ben je actief in een werkgroep of ben je lid of voorzitter van een commissie, vakgroep of adviesraad (zoals een Ondernemingsraad of Verpleegkundige Adviesraad). Vanuit die rol adviseer je gevraagd of ongevraagd beleidsmakers een bepaald besluit te nemen. Hiervoor is het van belang dat je begrijpt hoe de zorg georganiseerd en bekostigd is, wat het belang van kwaliteit van zorg is, door wie en op basis waarvan besluiten worden genomen, waaraan een goed advies voldoet en hoe je een collega of leidinggevende overtuigt een bepaald besluit te nemen.

In deze cursus doe je kennis op over en/of verdiep je je in:

 • ontwikkelingen in de zorg
 • organisatie van zorg
 • kwaliteit van zorg
 • bekostiging van zorg
 • de wijze waarop besluiten worden genomen
 • vertegenwoordiging van jouw beroepsgroep

En word je getraind in:

 • analyseren van de huidige en wenselijke situatie
 • gegevens verzamelen en verwerken (EBP)
 • schrijven van een beleidsnotitie
 • adviseren
 • omgaan met weerstand
 • presenteren van je boodschap (zowel mondeling als schriftelijk) 

Wil jij je bewust worden van je persoonlijke kwaliteiten en manier van samenwerken? Lees dan meer over de cursus Verpleegkundig leiderschap in samenwerkingssituaties

De cursus 'Verpleegkundig leiderschap op tactisch en strategisch niveau' bevindt zich op NLQF niveau 6 en is bij uitstek geschikt voor verpleegkundigen die een voortrekkersrol vervullen in het doen van (verbeter)voorstellen. Of verpleegkundigen die actief betrokken zijn in een project- of werkgroep die actief is op tactisch of strategisch niveau. Denk aan verpleegkundigen die een rol vervullen of ambiëren als commissielid of voorzitter van een adviesraad, project- of vakgroep. 

Zeggenschap en vertegenwoordiging

In deze cursus leert uw werknemer op welke wijze invulling gegeven kan worden aan zeggenschap en vertegenwoordiging. Uw werknemer leert hoe een actieve rol vervuld kan worden in beleids- en besluitvorming, zodat de beroepsinhoudelijke expertise en ideeën niet verloren gaan. Zo leert uw werknemer een voorstel of advies (beleidsnotitie) te schrijven over een relevant vraagstuk dat zich op afdelings- of instellingsniveau afspeelt. De werknemer leert het vraagstuk te analyseren en schrijft op basis daarvan de beleidsnotitie. 

Voorwaarden schriftelijk advies of voorstel 

Om een goede beleidsnotitie te kunnen schrijven doet uw werknemer kennis op over de ontwikkelingen in de gezondheidszorg en de invloed daarvan op de dagelijkse zorgverlening. Uw werknemer leert wat (het belang van) kwaliteit van zorg is en de wijze waarop de zorg georganiseerd en bekostigd is. Tijdens de cursus wordt stil gestaan op basis waarvan besluiten, op micro-, meso- en macroniveau, worden genomen en waaraan een goede beleidsnotitie voldoet. Uw werknemer wordt getraind in het zakelijk schrijven, krachtig presenteren en effectief omgaan met lastige reacties tijdens de totstandkoming of het presenteren van de beleidsnotitie. Deelname aan deze cursus draagt bij aan de ontwikkeling van organisatiesensitiviteit.

Meer informatie?

Download de informatieflyer 'Verpleegkundig leiderschap op tactisch en strategisch niveau' voor meer informatie of neem contact op met Diana van der Boon, hoofd CBNV. 

In de cursus Verpleegkundig leiderschap in samenwerkingssituaties staat het ontwikkelen van persoonlijk leiderschap en leiderschap in diverse samenwerkingssituaties centraal.

Vergelijkbare scholingen

Jezelf verder ontwikkelen als zorgprofessional? Vanuit het Centrum voor Bij- en Nascholing Verpleegkunde (CBNV) bieden we diverse cursussen, masterclasses, workshops en andere opleidingstrajecten aan. Denk aan de cursus Verpleegkundig leiderschap in samenwerkingssituaties, waarin persoonlijk leiderschap centraal staat. 

Benieuwd naar ons actuele aanbod? Bekijk het nascholingsoverzicht.  

Wat ga je doen tijdens de cursus?

In de cursus 'Verpleegkundig leiderschap op tactisch en strategisch niveau' bespreken we relevante ontwikkelingen in de gezondheidszorg die van invloed zijn op je (toekomstige) zorgverlening. Ook staan we stil bij de manier waarop je als verpleegkundige vertegenwoordigd zou kunnen zijn binnen en buiten de organisatie waar je werkzaam bent. En kijken we hoe je een aandeel kunt hebben in het verbeteren van zorg en hoe je jouw invloed kunt vergroten en uitoefenen op het beleid van je werkplek, afdeling, zorgunit of organisatie. 

Download de informatieflyer 'Verpleegkundig leiderschap op tactisch en strategisch niveau' voor meer informatie over de cursusinhoud.

Je schrijft en presenteert (eventueel in duo’s) een beleidsnotitie (voorstel of advies) over een vraagstuk dat relevant is voor jouw beroepsgroep. Het vraagstuk bevindt zich op afdelings- of instellingsniveau. Om een goede beleidsnotitie te schrijven en over te brengen, leer je in deze cursus hoe je je vraagstuk analyseert en hoe je je notitie op krachtige wijze adviseert en presenteert. Je kunt hierbij te maken krijgen met weerstand. Om je boodschap goed over te brengen volg je tijdens de cursus twee trainingen die je daarbij helpen: 

 1. Last van Weerstand? Krijg de ander op een prettige manier mee!
 2. Hoe presenteer je krachtig jouw boodschap?

De trainingen zijn vormgegeven volgens de methodiek van Karin de Galan, uitgeroepen tot Trainer van het Jaar 2020-2021 (NOBTRA). Het CBNV onderschrijft de uitgangspunten van deze methodiek; het vormt de basis voor onze vaardigheidstrainingen.  

Tijdens deze cursus behandelen we theorie en bekijken we direct hoe dit bij jou zichtbaar wordt. Naast uitleg van theorie is er veel ruimte om in wisselende groepjes te werken aan diverse opdrachten die behulpzaam zijn bij het schrijven en presenteren van je beleidsnotitie.

Centrale thema’s per dag: 

 1. Ontwikkelingen in de gezondheidszorg en de invloed daarvan op de zorgverlening. Vertegenwoordiging van de beroepsgroep en de wijze waarop op diverse niveaus en manieren van invloed uitgeoefend kan worden.
 2. Inhoud en kwaliteit van een beleidsnotitie (voorstel of advies), de wijze waarop je relevante gegevens (EBP) kunt verzamelen en het schrijven van een plan van aanpak.
 3. Kwaliteit, organisatie en bekostiging van zorg, besluitvorming en het werken aan (de uitvoering) van jouw plan van aanpak.
 4. Het schrijven van jouw beleidsnotitie: hoe doe je dat? Zakelijk schrijven, leesbaarheid vergroten en het werken aan jouw eigen beleidsnotitie.
 5. Training: Last van weerstand? Krijg de ander op een prettige manier mee! Het werken aan jouw beleidsnotitie en het leren van en met elkaar.
 6. Training: hoe presenteer je krachtig jouw boodschap? Het werken aan jouw beleidsnotitie en het leren van en met elkaar. 

Daarnaast wordt een aantal weken na afloop van de cursus een zevende online terugkombijeenkomst (facultatief) gepland, waarin we elkaar spreken over de voortgang van jouw leiderschapsontwikkeling. 

De cursus 'Verpleegkundig leiderschap op tactisch en strategisch niveau' wordt door Diana van der Boon en John de Best gegeven en wordt verzorgd door de trainer die het beste aansluit bij de werkomgeving van de cursisten.

Over Diana van der Boon

Diana is hoofd van en trainer bij het Centrum voor Bij en Nascholing Verpleegkunde (CBNV), onderdeel van Hogeschool Leiden. Diana heeft dit tot voor kort gecombineerd met het werk als verpleegkundige op de spoedeisende hulp in het LUMC. Ze ziet het als haar missie om bij te dragen aan de ontwikkeling en positionering van de verpleegkundige beroepsgroep. Ze vindt het belangrijk dat verpleegkundigen zichzelf als persoon en professional kunnen ontwikkelen, waarbij het begint bij persoonlijk leiderschap. Diana heeft veel affiniteit met zorgmanagement, kwaliteit en bekostiging van zorg. In januari 2022 rondt Diana de opleiding tot gecertificeerd Karin de Galan trainer af.*

Over John de Best

John is verpleegkundige, docent en onderwijskundige. Naast het geven van onderwijs en trainingen houdt hij zich graag bezig met de ontwikkeling van onderwijs. Als docent en ontwikkelaar heeft hij hierbij brede ervaring in zorgopleidingen niveau 1-6. Daarnaast is hij zowel in Nederland als in België actief betrokken (geweest) bij opleidingsaccreditaties. Drijfveer voor hem is het ontwikkelen en geven van onderwijs waardoor studenten en cursisten geprikkeld worden om net die stap extra te zetten. In januari 2022 rondt John de opleiding tot gecertificeerd Karin de Galan trainer af.*

* Het CBNV onderschrijft de uitgangspunten van de methodiek van Karin de Galan. Haar methodiek vormt de basis voor onze vaardigheidstrainingen.  

Deze cursus is geaccrediteerd bij V&VN voor 36 accreditatiepunten.

Interesse in deze cursus op maat?

Interesse in de cursus 'Verpleegkundig leiderschap op tactisch en strategisch niveau' binnen jouw team of organisatie? We bieden deze cursus op maat aan. Diana van der Boon, hoofd Centrum voor Bij- en Nascholing Verpleegkunde, maakt graag een afspraak om de scholingsbehoefte en voorwaarden te inventariseren en concretiseren.  

Voor alle post-hbo opleidingen, cursussen, workshops, masterclasses en maatwerktrajecten gelden de algemene leveringsvoorwaarden van Hogeschool Leiden.

Praktische informatie

Heb je interesse in een cursus 'Verpleegkundig leiderschap op tactisch en strategisch niveau' op maat voor jouw team of organisatie? We bieden deze cursus op maat aan, gericht op de scholingsbehoefte binnen jouw team of organisatie. Bekijk hier de praktische informatie bij dit cursustraject.
 

Cursusduur
Zes dagen (9:00 – 15:00 uur), een maatwerktraject is mogelijk. 

Kosten en planning
Tijdens een eerste kennismakingsgesprek wordt de scholingsbehoefte en de voorwaarden geïnventariseerd en geconcretiseerd. De cursusprijs varieert van €165,- tot €225,- per cursist per dag van zes uur, en is afhankelijk van de totale groepsgrootte. Neem contact op voor een programma en offerte op maat. 

Online of fysiek
De cursus wordt, indien de RIVM-maatregelen dit toelaten, fysiek verzorgd op locatie of online verzorgd via MSTeams.

Accreditatie en certificaten 
Voor deze cursus wordt accreditatie aangevraagd. Na het succesvol afronden van de cursus (presentatie én verslag) ontvang jij een certificaat van Hogeschool Leiden. Je komt in aanmerking voor een certificaat van Hogeschool Leiden en de accreditatiepunten als je:

 • voldoende aanwezig bent geweest (100%)
 • een voldaan hebt behaald voor het verslag

Toetsing
De inhoud van de cursus wordt getoetst aan de hand van de beleidsnotitie. De toetsopdracht wordt beoordeeld door de docent van Hogeschool Leiden met behulp van vastgestelde beoordelingsformulieren.

Herkansing
Indien de toetsopdracht met een niet voldaan wordt afgerond, biedt hogeschool Leiden één herkansingsmogelijkheid aan. Datum van herkansing is bij aanvang van de cursus vastgesteld.

Vragen?

Download de informatieflyer 'Verpleegkundig leiderschap op tactisch en strategisch niveau' voor meer informatie of neem contact op met Diana van der Boon, hoofd CBNV. 

Praktische zaken

Voordat je aan je opleiding bij Hogeschool Leiden kunt beginnen is het belangrijk om een aantal praktische zaken te regelen.