Hogeschool Leiden

Verpleegkundig leiderschap in samenwerkingssituaties

 • Maatwerk / incompany
 • Leiderschap
 • Startdatum: op aanvraag
 • Duur: vanaf 6 dagen
 • Nederlandstalig
 • Certificaat

In het kort

Hoe profileer jij jezelf in jouw team? Hoe spreek je collega's op een prettige manier aan en hoe krijg je ze mee in veranderingen? Door de toenemende complexiteit in de zorg is er steeds meer behoefte aan verpleegkundigen die zich duidelijk weten te profileren. In de cursus 'Verpleegkundig leiderschap in samenwerkingssituaties' gaat het niet om leidinggeven maar leidingnémen. Over jezelf als persoon en als verpleegkundige in de samenwerking met anderen. Je krijgt inzicht in jouw persoonlijke leiderschapskwaliteiten en voorkeuren op het gebied van samenwerken en effectief communiceren. Vervolgens leer je je gedrag en wijze van communicatie slim in te zetten om je doel te bereiken.

Voor wie is deze cursus bedoeld?

De cursus 'Verpleegkundig leiderschap in samenwerkingssituaties' is interessant voor verpleegkundigen die zich willen ontwikkelen in persoonlijk en professioneel leiderschap.

Deze cursus is geaccrediteerd bij V&VN voor 28 accreditatiepunten. Daarnaast is het mogelijk om vrijstelling aan te vragen voor een vergelijkbaar onderwijsonderdeel van de doorstroomroute voor mbo-verpleegkundigen

Scholing op maat voor jouw organisatie

De cursus 'Verpleegkundig leiderschap in samenwerkingssituaties' is een van de cursussen die wordt aangeboden door het Centrum voor Bij- en Nascholing Verpleegkunde (CBNV). Daarnaast biedt het CBNV verschillende verpleegkundige cursussen, trainingen en masterclasses aan die inspelen op actuele ontwikkelingen binnen de zorg. Bekijk het actuele scholingsaanbod voor verpleegkundigen. Elke cursus wordt aangepast op de specifieke scholingsbehoefte van de opdrachtgever. 

Wat levert de cursus 'Verpleegkundig leiderschap in samenwerkingssituaties' je op?

Misschien ben je als verpleegkundige het aanspreekpunt of voortrekker van veranderingen. Dat kan uitdagend zijn, want hoe krijg je anderen mee in een nieuwe werk- of denkwijze zodat het een gezamenlijke verantwoordelijkheid wordt? En hoe reageer je effectief op (lastige) reacties van collega's, leidinggevenden en andere professionals? Binnen deze cursus ligt de focus op jou: op wie je bent en hoe je jezelf wilt ontwikkelen als verpleegkundig leider. Tijdens de cursus staan we stil bij jouw persoonlijke kwaliteiten en voorkeuren op het gebied van samenwerken en communiceren. Je wordt getraind in feedback geven, omgaan met weerstand, conflicthantering en oplossingsgerichte coaching.

In deze cursus bepaal je zelf welke leiderschapscompetenties je wilt ontwikkelen. Je maakt kennis met diverse theorieën over leiderschap en effectieve samenwerking in een (interprofessioneel) team. Je staat stil bij de verschillende manieren waarop je jezelf als verpleegkundig leider kunt profileren. Je ontwikkelt vaardigheden die je direct kunt toepassen in jouw dagelijkse praktijk, zoals:

 • zaken bespreekbaar maken
 • feedback geven
 • effectief communiceren in diverse (lastige) situaties (Roos van Leary)
 • omgaan met weerstand
 • conflicthantering
 • oplossingsgerichte coaching

Je kunt oplossingsgerichte coaching en de Roos van Leary gebruiken om anderen te ondersteunen en te motiveren.  

Wil jij leren hoe je invloed uitoefent op het beleid van jouw organisatie? Bekijk de mogelijkheden van de cursus Verpleegkundig leiderschap op tactisch en strategisch niveau waarin je ontdekt hoe je op tactisch en strategisch niveau leiderschap toont.

De focus van de cursus 'Verpleegkundig leiderschap in samenwerkingssituaties' is persoonlijk leiderschap en het tonen van leiderschap in samenwerkingssituaties. Uw werknemer krijgt inzicht in persoonlijke kwaliteiten en voorkeuren ten aanzien van samenwerking en communicatie. Uw werknemer doet kennis op over effectieve teams en weet hoe zaken bespreekbaar gemaakt kunnen worden.

Omgaan met lastige situaties en oplossingsgerichte coaching

Uw werknemer wordt getraind in het aanspreken op gedrag, het geven van feedback en effectief omgaan met lastige situaties, zoals weerstand en conflicten. Ook leert uw werknemer hoe oplossingsgerichte coaching kan worden toegepast. Dit draagt bij aan een veilige, prettige werk- en leeromgeving. Uw werknemer leert zichzelf te presenteren en sturing te geven aan de verdere ontwikkeling als verpleegkundig leider.

Ontwikkelperspectief

Deze cursus bevindt zich op NLQF niveau 6 en is bij uitstek geschikt voor verpleegkundigen (niveau 4-6) die een voortrekkersrol vervullen. Denk hierbij aan senior-, regie-, wijk- en kwaliteitsverpleegkundigen of projectgroep- of commissieleden en voorzitters. Mogelijkerwijs biedt deelname aan deze cursus uw werknemer een ontwikkelperspectief; vrijstelling kan aangevraagd worden voor een vergelijkbaar onderwijsonderdeel van de doorstroomroute voor mbo-verpleegkundigen. Daarnaast kan deelname aan deze cursus een manier zijn om verpleegkundigen aan uw instelling te binden en/of vast te houden.

De focus van de cursus Verpleegkundig leiderschap op tactisch en strategisch niveau is het tonen van leiderschap op tactisch en strategisch niveau, bijvoorbeeld ten aanzien van het verbeteren van zorgprocessen of het beleid van de zorgorganisatie.   

Vergelijkbare scholingen

Jezelf verder ontwikkelen als zorgprofessional? Vanuit het Centrum voor Bij- en Nascholing Verpleegkunde (CBNV) bieden we diverse cursussen, masterclasses, workshops en andere opleidingstrajecten aan. Denk aan de cursus Verpleegkundig leiderschap op tactisch en strategisch niveau waarin je ontdekt hoe je op tactisch en strategisch niveau leiderschap toont. Of de eendaagse training Evidence Based Practice (EBP) in 1 dag!

Benieuwd naar ons actuele aanbod? Bekijk het nascholingsoverzicht.  

Wat ga je doen tijdens de cursus?

Bij de start van de cursus bepaal je eerst welke leiderschapscompetenties jij als verpleegkundige wilt ontwikkelen. Hiervoor werk je gedurende de hele cursus aan een plan van aanpak gebaseerd op een casus uit jouw praktijk. Tijdens de cursus leer je wat je kwaliteiten zijn en hoe je ze kunt inzetten. Ook word je ondersteund in het ontwikkelen van andere of nieuwe leiderschapscompetenties. Die ondersteuning vindt onder andere plaats door middel van intervisie. De cursus wordt afgesloten met een presentatie en een verslag waarin je jouw werkwijze, doorgemaakte leiderschapsontwikkeling en jouw plan voor de toekomst verantwoordt en presenteert.

Meer informatie over de cursusinhoud vind je in de informatieflyer Verpleegkundig leiderschap in samenwerkingssituaties.

Naast uitleg en praktische trainingen is er veel ruimte om in wisselende groepjes te werken aan diverse opdrachten die behulpzaam zijn bij maken van je plan van aanpak en het ontwikkelen van leiderschapscompetenties. 

Centrale thema’s per bijeenkomst

 1. Introductie cursus en toetsopdracht, theorieën en toepassing leiderschap, CLCF-model en analyse beginsituatie
 2. Persoonlijk leiderschap, inzicht in jezelf (Big V, MBTI), effectief samenwerken in teams (Belbin) en plan van aanpak.
 3. Feedback geven en effectief communiceren (Roos van Leary).
 4. Effectief communiceren, omgaan met weerstand en conflicthantering.
 5. Oplossingsgerichte coaching. 
 6. Eindpresentaties en evaluatie.

De cursus 'Verpleegkundig leiderschap in samenwerkingssituaties' wordt door diverse trainers gegeven en wordt verzorgd door de trainer die het beste aansluit bij de werkomgeving van de cursisten.

Over Diana van der Boon

Diana is hoofd van en trainer bij het Centrum voor Bij en Nascholing Verpleegkunde (CBNV), onderdeel van Hogeschool Leiden. Diana heeft dit tot voor kort gecombineerd met het werk als verpleegkundige op de spoedeisende hulp in het LUMC. Ze ziet het als haar missie om bij te dragen aan de ontwikkeling en positionering van de verpleegkundige beroepsgroep. Ze vindt het belangrijk dat verpleegkundigen zichzelf als persoon en professional kunnen ontwikkelen, waarbij het begint bij persoonlijk leiderschap. Diana heeft veel affiniteit met zorgmanagement, kwaliteit en bekostiging van zorg. In januari 2022 rondt Diana de opleiding tot gecertificeerd Karin de Galan trainer af.*

Over John de Best

John is verpleegkundige, docent en onderwijskundige. Naast het geven van onderwijs en trainingen houdt hij zich graag bezig met de ontwikkeling van onderwijs. Als docent en ontwikkelaar heeft hij hierbij brede ervaring in zorgopleidingen niveau 1-6. Daarnaast is hij zowel in Nederland als in België actief betrokken (geweest) bij opleidingsaccreditaties. Drijfveer voor hem is het ontwikkelen en geven van onderwijs waardoor studenten en cursisten geprikkeld worden om net die stap extra te zetten. In januari 2022 rondt John de opleiding tot gecertificeerd Karin de Galan trainer af.*

Over Monique Noordijke

Monique is docent Verpleegkunde op Hogeschool Leiden en was tot enkele jaren geleden werkzaam als wijkverpleegkundige. Het vak wijkverpleegkundige ziet zij als een complexe, maar vooral als een zeer uitdagende functie waarbij zelfstandigheid, verpleegkundig leiderschap en creativiteit gewenst is. Monique heeft zich gespecialiseerd in preventie en gezondheidsbevordering omdat zij als wijkverpleegkundige gezondheid en welzijn van alle inwoners in een wijk in beeld wil hebben. Daarnaast heeft ze een passie voor onderwijs en trainen en rondt ze in januari 2022 de opleiding tot gecertificeerd Karin de Galan trainer af.* Als docent streeft ze naar een goede vertaling van theorie naar praktijk en wil dat de deelnemers het geleerde de volgende dag kunnen toepassen in de praktijk. Het geeft haar voldoening om op innovatieve wijze kennis en vaardigheden bij te brengen, zodat anderen kunnen leren en groeien. 

Over Germieke Quist

Germieke is docent en trainer op Hogeschool Leiden en één dag in de week werkzaam als verpleegkundige in de wijkverpleging. Daarnaast is ze epidemioloog en al jaren actief in de beroepsvereniging V&VN, met name voor de afdeling Geriatrieverpleegkundigen. Ook is ze mederedacteur en auteur van het boek Klinisch Redeneren bij Ouderen. Germieke heeft een grote interesse in Evidence Based Practice en de complexe zorg voor ouderen. Zelfstandig kunnen blijven functioneren op alle levensterreinen heeft hierin voor haar een belangrijke focus. Kernwoorden in haar handelen zijn: zorgvuldigheid, mensenwerk, welzijn, verbinding, betekenis geven, zingeving en balans.

* Het CBNV onderschrijft de uitgangspunten van de methodiek van Karin de Galan. Haar methodiek vormt de basis voor onze vaardigheidstrainingen.  

De cursus is geaccrediteerd bij V&VN voor 28 accreditatiepunten. Na het succesvol afronden van de cursus (presentatie én verslag) ontvang jij een certificaat van Hogeschool Leiden. Met behulp van dit certificaat kan jij eventueel vrijstelling aanvragen voor een soortgelijk onderwijsonderdeel van het doorstroomtraject MBO-HBO verpleegkunde van Hogeschool Leiden.

Je komt in aanmerking voor een certificaat van Hogeschool Leiden en de accreditatiepunten als je:

 • voldoende aanwezig bent geweest (100%);
 • een voldaan hebt behaald voor de presentatie;
 • een voldaan hebt behaald voor het verslag.

Interesse in deze cursus op maat?

Interesse in een cursus 'Verpleegkundig leiderschap in samenwerkingssituaties' binnen jouw team of organisatie? We bieden deze cursus op maat aan. Diana van der Boon, hoofd Centrum voor Bij- en Nascholing Verpleegkunde, maakt graag een afspraak om de scholingsbehoefte en voorwaarden te inventariseren en concretiseren.  

Voor alle post-hbo opleidingen, cursussen, workshops, masterclasses en maatwerktrajecten gelden de algemene leveringsvoorwaarden van Hogeschool Leiden.

Praktische informatie

Heb je interesse in een cursus 'Verpleegkundig leiderschap in samenwerkingssituaties' op maat voor jouw team of organisatie? Bekijk hier de praktische informatie bij dit cursustraject.

Cursusduur

Zes dagen (9:00 - 15:00 uur) inclusief intervisie, extra tijd voor het trainen van vaardigheden en begeleiding bij het maken van de toetsopdracht.

Kosten en planning

Tijdens een kennismakingsgesprek wordt de scholingsbehoefte en de voorwaarden geïnventariseerd en geconcretiseerd. De cursusprijs varieert van €162,- tot €225,- ,- per cursist per dag van zes uur en is afhankelijk van de totale groepsgrootte. Neem contact op voor een programma en offerte op maat. Bij akkoord maken we samen een bijpassende planning. 

Online of fysiek

De cursus wordt op locatie of online verzorgd via MSTeams. Je hebt hiervoor een laptop/computer met geluid/camerafunctie nodig. 

Accreditatie en certificaten 

De cursus is geaccrediteerd bij V&VN voor 28 accreditatiepunten. Na het succesvol afronden van de cursus (presentatie én verslag) ontvang jij een certificaat van Hogeschool Leiden. Met behulp van dit certificaat kan jij eventueel vrijstelling aanvragen voor een soortgelijk onderwijsonderdeel van het doorstroomtraject MBO-HBO verpleegkunde van Hogeschool Leiden. Je komt in aanmerking voor een certificaat van Hogeschool Leiden en de accreditatiepunten als je:

 • voldoende aanwezig bent geweest (100%);
 • een voldaan hebt behaald voor de presentatie;
 • een voldaan hebt behaald voor het verslag.

Verplichte literatuur 

Iedere cursist dient beschikking te hebben over volgende boek: Leiderschapsontwikkeling voor verpleegkundigen, M. Adriaansen en J. Peters (2018). 

Toetsing

De toetsopdracht van deze cursus bestaat uit een presentatie en een evaluatieverslag  (inclusief het plan van aanpak). De toetsopdracht wordt beoordeeld door de trainer van Hogeschool Leiden met behulp van vastgestelde beoordelingsformulieren.

Herkansing

Indien de toetsopdracht met een niet voldaan wordt afgerond, biedt Hogeschool Leiden één herkansingsmogelijkheid aan. Datum van herkansing is bij aanvang van de cursus vastgesteld.

Vragen?

Download de informatieflyer Verpleegkundig leiderschap in samenwerkingssituaties voor meer informatie of neem contact op met Diana van der Boon, hoofd CBNV. 

Nascholing Verpleegkunde

Een verpleegkundige is nooit uitgeleerd. Hogeschool Leiden heeft een uitgebreid nascholingsaanbod voor professionals in de gezondheidszorg. Ook kunt u een stage- of onderzoeksopdracht uitzetten via het Praktijkloket Gezondheidszorg .