Hogeschool Leiden

Opleiding tot Praktijkopleider

 • Cursus
 • Gezondheidszorg
 • Start: 2 of 5 september 2024
 • Duur cursus: 17 bijeenkomsten
 • Nederlandstalig
 • Diploma

In het kort

Ben jij als zorgprofessional betrokken bij het begeleiden en beoordelen van studenten of collega's in opleiding? Wil jij je vaardigheden als praktijkopleider (verder) ontwikkelen? Wil je leren hoe je een boeiende les verzorgt passend bij jouw doelgroep? In de Opleiding tot Praktijkopleider leer je hoe je het leerklimaat bevordert en hoe je jezelf krachtig positioneert als praktijkopleider. Je bereidt zorgprofessionals in opleiding, met verschillende opleidingsniveaus en achtergronden, voor op hun (toekomstige) beroepsuitoefening. In de opleiding werken we uitsluitend met kleine groepen (maximaal 15 cursisten), waardoor we voldoende aandacht hebben voor jou en jouw persoonlijke ontwikkeling. Je ontdekt waar jíj voor staat als praktijkopleider en hoe je jouw kwaliteiten en vaardigheden inzet om je doelen te bereiken. 

Voor wie is deze opleiding bedoeld?

De Opleiding tot Praktijkopleider (OPO) is geschikt voor zorgprofessionals die betrokken zijn bij de begeleiding en beoordeling van zorgprofessionals in opleiding (niveau 2- 6). Dit betekent dat je de taak van praktijkopleider vervult of dat je een stageplaats van minimaal 8 uur per week hebt. 

De opleiding is toegankelijk voor professionals met een opleiding: 
•    mbo (niveau 4) of hbo (niveau 6) in zorg en welzijn 
•    mbo-praktijkopleider (niveau 4)

Voor de start van de opleiding vindt een (digitale) kennismaking plaats.

De opleiding is gebaseerd op het landelijk vastgesteld competentieprofiel voor praktijkopleider. Het Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals heeft de opleiding geaccrediteerd met 104 punten. 

Bij- en nascholingen zorgprofessionals

Naast de Opleiding tot Praktijkopleider biedt het Centrum voor Bij- en Nascholing Verpleegkunde (CBNV), onderdeel van Hogeschool Leiden, verschillende cursussen, trainingen en masterclasses aan die inspelen op de actuele ontwikkelingen binnen de zorg. Ook is het mogelijk om een maatwerktraject samen te stellen gericht op de scholingsbehoefte binnen uw organisatie. Verder hebben wijkverpleegkundigen de optie om deel te nemen aan het Leernetwerk Wijkverpleging.

Benieuwd naar wat het CBNV voor uw organisatie kan betekenen? Neem contact op met hoofd CBNV Diana van der Boon, e: [email protected], t: +31(0)6 1158 5726. 

Wat brengt de Opleiding tot Praktijkopleider jou?

Op welke wijze kun je een student goed begeleiden en beoordelen? Hoe zorg je ervoor dat studenten zich thuis voelen en zich optimaal kunnen ontwikkelen? En hoe bevorder je het leerklimaat en krijg je collega’s daarin mee? In de Opleiding tot Praktijkopleider doe je actuele kennis op en ontwikkel je diverse vaardigheden die je direct kunt toepassen in de praktijk. Aan de hand van bewezen methodieken leer je hoe je studenten met verschillende achtergronden en opleidingsniveaus begeleidt, beoordeelt en coacht. Ook leer je hoe je de begeleiding en beoordeling van studenten eenduidig vormgeeft, in samenwerking met bijvoorbeeld collega’s op de werkvloer of een docent van een onderwijsinstelling. Je wordt getraind in het toepassen van diverse vaardigheden, zoals verschillende gespreks- of beoordelingstechnieken. Je leert op welke wijze je het leerklimaat bevordert en schrijft hiervoor een onderbouwd verbeterplan voor jouw afdeling of werkplek. 

Het vak van de praktijkopleider vraagt om kennis en vaardigheden op verschillende niveaus en terreinen. Tijdens de Opleiding tot Praktijkopleider ontwikkel je vaardigheden die je direct kunt toepassen in jouw dagelijkse praktijk, zoals:

Begeleiden en beoordelen 

 • eenduidig beoordelen 
 • begeleidings- en beoordelingsgesprekken voeren 
 • ontwikkelingsgerichte feedback geven 
 • oplossingsgericht coachen

Leerklimaat bevorderen

 • het leerklimaat analyseren
 • een plan van aanpak maken op basis van een vraagstuk uit je eigen praktijk op het gebied van leren en opleiden 
 • een (verbeter)plan schrijven
 • je boodschap krachtig presenteren 
 • een interactieve les of training verzorgen
 • op gedrag aanspreken
 • situaties bespreekbaar maken op verschillende niveaus 
 • anderen motiveren en meekrijgen 

Professioneel leiderschap 

 • ontdekken waar je voor staat als praktijkopleider 
 • inzicht krijgen in persoonlijke voorkeuren op het gebied van samenwerken en communiceren
 • jezelf positioneren en profileren als praktijkopleider 
 • reflecteren op je eigen leerproces

Het competentieprofiel voor praktijkopleider is leidend in de hele Opleiding tot Praktijkopleider. 

Tijdens de opleiding worden kleine groepen (van maximaal 15 cursisten) gehanteerd, zodat we jou goed leren kennen en er voldoende aandacht is voor jouw persoonlijke ontwikkeling. Zo staan we stil bij wie je bent, waar je voor staat en wat jouw kwaliteiten en drijfveren zijn. Hierdoor ontwikkel je een persoonlijke en onderbouwde visie op leren en opleiden. Je leert leiding te nemen over jezelf als persoon én als professional in samenwerking met anderen. 

De Opleiding tot Praktijkopleider is geschikt voor werknemers die betrokken zijn bij begeleiding en beoordeling van zorgprofessionals in opleiding (van niveau 2 – 6). Na afronding van deze opleiding kan uw werknemer zorgprofessionals in opleiding begeleiden en beoordelen in de praktijk. Ook weet uw werknemer invulling te geven aan de spilfunctie van de praktijkopleider in contact met studenten, werkbegeleiders en andere betrokkenen binnen en buiten uw organisatie. Uw werknemer leert met een overstijgende blik handelen vanuit een persoonlijke en onderbouwde visie op leren en opleiden.

Kleine groepsgrootte

Tijdens de opleiding staat het ontwikkelen van een stevige kennisbasis en concrete vaardigheden centraal. Hierbij is veel aandacht voor uw werknemer als persoon en als professional. Om die reden hanteren we kleine groepen (van maximaal 15 cursisten). 

Begeleiden, coachen en beoordelen

Aan de hand van bewezen methodieken en theorieën leert uw werknemer studenten met verschillende opleidingsniveaus en (culturele) achtergronden op individueel niveau te begeleiden, te coachen en (eenduidig) te beoordelen. Uw werknemer leert de wijze van begeleiding en beoordeling samen met eventuele andere betrokkenen eenduidig vorm te geven. Uw werknemer wordt vaardig(er) in gespreksvoering, feedback geven en aanspreken op gedrag. Deze vaardigheden kunnen direct toegepast worden in dagelijkse praktijk.

Leerklimaat bevorderen

Uw werknemer leert effectief samenwerken met groepen en een actieve rol te vervullen in bevordering van het leerklimaat binnen de organisatie. Zo leert uw werknemer het leerklimaat te analyseren en een (verbeter)plan te schrijven over een relevant vraagstuk dat zich op afdelings- of instellingsniveau afspeelt. Hiermee draagt uw werknemer bij aan de kwaliteit van begeleiding en beoordeling van zorgprofessionals in opleiding. Uw werknemer leert op krachtige wijze een boodschap overbrengen en kan omgaan met diverse lastige reacties. Met creatieve en interactieve werkvormen leert uw werknemer betrokkenen in beweging krijgen. Deelname aan deze opleiding draagt bij aan ontwikkeling van organisatiesensitiviteit.

Professioneel leiderschap 

Als rode draad door de opleiding loopt de lijn ‘Professioneel Leiderschap’, waarbij reflectie en intervisie een belangrijke rol spelen. Uw werknemer ontdekt eigen drijfveren, kwaliteiten en talenten en leert deze om te zetten in concreet gedrag om bepaalde doelen te bereiken. Ook krijgt uw werknemer inzicht in valkuilen, dominante gedragingen en het effect daarvan op eigen handelen of op anderen. Na afronding van de opleiding weet uw werknemer zich zichtbaar en toegankelijk te positioneren als vakbekwame praktijkopleider.

Vergelijkbare scholingen

Jezelf verder ontwikkelen als zorgprofessional? Vanuit het Centrum voor Bij- en Nascholing Verpleegkunde (CBNV) bieden we diverse cursussen, masterclasses, workshops en andere opleidingstrajecten aan. Denk aan Intervisiebijeenkomsten, Professioneel Leiderschap 1 en Professioneel Leiderschap 2. Benieuwd naar ons actuele aanbod? Bekijk het nascholingsoverzicht.  

Wat ga je doen tijdens de Opleiding tot Praktijkopleider?

De Opleiding tot Praktijkopleider omvat 16 lesdagen en bestaat uit twee blokken en een doorlopende lijn ‘Professioneel Leiderschap’. In het eerste blok leer je hoe je op individueel niveau studenten begeleidt en beoordeelt in diverse situaties. In het tweede blok staat het bevorderen van het leerklimaat centraal en het effectief werken met groepen (studenten). In de doorlopende lijn Professioneel Leiderschap sta je stil bij jouw kwaliteiten, drijfveren en ontwikkelbehoefte. Tijdens de opleiding staat het ontwikkelen van concrete vaardigheden centraal. We werken in kleine groepen (van maximaal 15 cursisten) zodat er voldoende aandacht is voor jouw persoonlijke en professionele ontwikkeling.

In blok 1 staat de praktijkopleider als begeleider en beoordelaar van het individu centraal: ‘Wat is leren en hoe begeleid je het leerproces in praktijk?’.

Aan de slag met concrete vaardigheden

In de bijeenkomsten ga je aan de hand van eigen praktijkvoorbeelden o.a. aan de slag met gespreks- en begeleidingsvaardigheden, feedback geven, conflicthantering en oplossingsgerichte coaching.

Toetsing

Je sluit blok 1 af met een video-opdracht waarin je jouw begeleidingsvaardigheden laat zien. Ook reflecteer je in een verslag op jouw doorgemaakte ontwikkeling. 

 

In blok 2 staat de praktijkopleider als lid van een organisatie centraal: ‘Hoe werk je effectief met groepen en hoe draag je bij aan het bevorderen van het leerklimaat?’. Dit blok is opgedeeld in twee onderdelen: 

1.    Leerklimaat bevorderen 

Tijdens dit blok maak je een scan (analyse) van het leerklimaat binnen je eigen werkomgeving. Op basis hiervan onderzoek je welke factoren van invloed zijn op het leerklimaat. Dit werk je uit in een concreet en onderbouwd (verbeter)plan waarmee je bijvoorbeeld de kwaliteit van begeleiding en beoordeling kan verbeteren.

2.    Leerbijeenkomst opzetten en uitvoeren

Ook ga je in tweetallen aan de slag met het opzetten en uitvoeren van een leerbijeenkomst. Dit kan bijvoorbeeld een les zijn voor studenten of een training aan werkbegeleiders. Je bereidt deze interactieve leerbijeenkomst voor volgens didactische principes. Na de uitvoer van de leerbijeenkomst krijg je feedback van andere cursisten en de docent. 

Toetsing

Je sluit blok 2 af met een eindverslag over je (verbeter)plan. Daarnaast presenteer je op de laatste opleidingsdag de uitkomsten van jouw onderzoek op een poster. Hiervoor nodig je ook je leidinggevende en andere geïnteresseerde collega’s uit. 

Naast de twee inhoudelijke blokken, loopt als rode draad door de opleiding de lijn ‘Professioneel Leiderschap’. 
Jouw visie op leren en opleiden
In deze professionaliseringslijn sta je stil bij wie jij bent als persoon en professional en ontwikkel je een bij jou passende visie op leren en opleiden.

Bewust van eigen gedrag

Je wordt je bewust van je eigen drijfveren, waarden en talenten. Je staat stil bij jouw kwaliteiten en hoe je ze kan gebruiken om je doelen te bereiken. Ook krijg je meer inzicht in je gedrag en het effect van je eigen handelen. Je leert hoe je bewust ander gedrag kunt inzetten als de situatie hierom vraagt. Hierdoor kan jij achterhalen waarom bepaalde samenwerkingsrelaties of situaties voorspoedig of juist stroef verlopen.

Intervisie

In kleine groepen (maximaal 8 cursisten) ga je in diverse bijeenkomsten gedurende de opleiding met intervisie aan de slag. Intervisie vindt plaats in een veilige, open omgeving waar alle deelnemers gelijkwaardig zijn. Door het stellen en beantwoorden van verdiepende vragen wordt je perspectief breder. Ook krijg je mogelijkheden aangereikt waar je zelf nog niet aan had gedacht. Intervisie biedt verdieping in eigen functioneren. 

Toetsing

In een digitaal portfolio verzamel je opdrachten en reflecties die je tijdens de opleiding maakt. In een eindverslag maak je de balans op van jouw ontwikkeling tijdens de opleiding. In een eindgesprek op de laatste opleidingsdag toon je aan dat jij een vakbekwame praktijkopleider bent geworden. 

De Opleiding tot Praktijkopleider wordt verzorgd door verschillende (gast)docenten en trainers van het Centrum voor Bij- en Nascholing Verpleegkunde (CBNV) van Hogeschool Leiden. Zij hebben ervaring in begeleiding en beoordeling van studenten, bevordering van een leerklimaat en begeleiding van groepsprocessen. 

Over Eefje van Wersch

Eefje heeft klinische en ontwikkelingspsychologie gestudeerd. Na een aantal jaren als therapeut binnen de GGZ te hebben gewerkt, heeft zij de overstap gemaakt naar het hoger onderwijs. Binnen de opleiding Toegepaste Psychologie heeft zij als docent verschillende rollen vervuld, met als specifieke aandachtsgebieden toetsing en het begeleiden en coachen van studenten. Sinds augustus 2021 is Eefje docent en coördinator van de Opleiding tot Praktijkopleider in de gezondheidszorg.

Over Jolanda Barten

Jolanda combineert haar welk als docent bij de Opleiding tot Praktijkopleider met de functie van Opleider Verpleegkunde & Agogische Beroepen bij de Academie van GGZ Rivierduinen. Haar ervaring met het coachen en trainen van studenten en werkbegeleiders vormt de schakel tussen de theorie en de praktijk in de lessen die zij geeft aan de OPO. Het opleiden van bevlogen praktijkopleiders, die zorgdragen voor een optimale leeromgeving binnen de gezondheidszorg, vindt Jolanda heel belangrijk. Zij leiden het personeel van de toekomst op!

Over Michel Kappen

Michel is sinds 2011 werkzaam als docent bij de opleiding Verpleegkunde van Hogeschool Leiden. Hij is op allerlei manieren werkzaam geweest in het verpleegkundige beroep: In de zorg voor mensen met een chronische ziekte of beperking, als onderzoeker en als zorgvernieuwer. Maar coachen is zijn grote passie. Michel laat mensen graag ontdekken wie ze werkelijk zijn, wat ze het allerliefste doen en waar ze goed in zijn. Maar ook wat hen daarin belemmert en hoe ze dat kunnen beïnvloeden. Michel heeft de afgelopen jaren op verschillende manieren het leren van studenten in de praktijk begeleid en ondersteund. Hij is betrokken geweest bij het opzetten en begeleiden van learning communities en leerafdelingen en heeft daarbij met veel plezier samengewerkt met praktijkopleiders en werkbegeleiders van studenten. 

Over Remy Welleman

Remy werkt sinds 2020 bij Hogeschool Leiden als docent Verpleegkunde. Hier geeft hij voornamelijk les aan studenten in de propedeusefase. In deze fase is Remy ook onderwijsverantwoordelijke voor periode 3. Sinds januari 2022 is Remy vakgroepcoördinator studieloopbaanbegeleiding voor de hele opleiding Verpleegkunde. Remy is op zijn 17e begonnen met werken in de zorg; eerst in de ouderenzorg, later in de psychiatrie en de afgelopen jaren bij het centrum seksuele gezondheid GGD Haaglanden. Naast verpleegkundige is Remy ook supervisor, coach- teamcoach. Hiervoor heeft hij de opleiding tot supervisor en de master Begeleidingskunde voor gevolgd. Ook heeft hij zijn eigen coaching praktijk.  

Interesse in de Opleiding tot Praktijkopleider?

Interesse in de Opleiding tot Praktijkopleider? We bieden deze opleiding twee keer per jaar aan met startdata in september en februari.

Voor alle post-hbo opleidingen, cursussen, workshops, masterclasses en maatwerktrajecten gelden de algemene leveringsvoorwaarden van Hogeschool Leiden.

Praktische informatie

Heb je interesse in de Opleiding tot Praktijkopleider? Bekijk hier de praktische informatie. 

Opleidingsduur

Zestien lesdagen (9:00 – 16:30 uur), tweewekelijks, en afsluitend een diplomeringsavond.

Start opleiding en lesdagen

De opleiding met startdata in februari 2024 is volgeboekt. Indien je op de reservelijst geplaatst wilt worden kun je een bericht sturen naar [email protected].

In september 2024 starten we met 2 groepen; 1 op maandag en 1 op donderdag. Onderstaand vind je alle onderwijsdagen. 

We gaan we ervan uit dat je bij alle cursusdagen aanwezig bent. In het belang van een goede start van de opleiding, is aanwezigheid op de eerste dag essentieel.  

Onderwijsdagen

Maandag Donderdag

2-9-2024

5-9-2024
16-9-2024 19-9-2024
30-9-2024 10-10-2024
14-10-2024 24-10-2024
4-11-2024 7-11-2024
18-11-2024 21-11-2024
2-12-2024 5-12-2024
16-12-2024 19-12-2024
6-1-2025 9-1-2025
20-1-2025 23-1-2025
3-2-2025 6-2-2025
17-2-2025

20-2-2025

3-3-2025 6-3-2025
17-3-2025 20-3-2025
31-3-2025 3-4-2025
14-4-2025 17-4-2025
Diplomering maandag 19 mei 2025 (ovb) Diplomering maandag 19 mei 2025 (ovb)


Studiebelasting

De studiebelasting omvat ongeveer 8-10 uur per week inclusief voorbereiding per les, zelfstudie en praktijkopdrachten (exclusief lesdagen). De totale studiebelasting (inclusief lesdagen) omvat ongeveer 448 uur (16EC). 

Tijdens de opleiding ben je in de gelegenheid om (toets)opdrachten uit te voeren in de praktijk. Je vervult de taak van praktijkopleider of je hebt een stageplaats van minimaal 8 uur per week. Zo kun je het geleerde direct toepassen in de praktijk en gebruiken om de bijeenkomsten invulling te geven. 

Kosten 

Kosten voor de opleiding bedragen € 4.000,- per cursist (vrijgesteld van btw). 
Aanvullende kosten voor o.a. studieboeken bedragen € 150,- tot € 200,-.
Zie ook de algemene leveringsvoorwaarden van Hogeschool Leiden.

Accreditatie

Het Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals heeft de opleiding geaccrediteerd met 104 punten. 

Diploma

Na het succesvol afronden van de Opleiding tot Praktijkopleider ben jij bekwaam om als praktijkopleider zorgprofessionals in opleiding (van niveau 2 tot en met niveau 6) te begeleiden en te beoordelen. Je ontvangt een diploma van Hogeschool Leiden.

Online of fysiek

De lesdagen vinden plaats bij Hogeschool Leiden.

Toetsing 

De Opleiding tot Praktijkopleider bestaat uit een gevarieerde mix aan toetsvormen die aansluiten op de leerdoelen. 

 • Video-opdracht: in een video-opdracht laat je jouw begeleidingsvaardigheden zien.
 • Les of training geven: je bereidt een les/training voor, passend bij jouw vakgebied en aansluitend bij de doelgroep. Je geeft deze les en evalueert hierop.
 • Portfolio: je houdt een digitaal portfolio bij. Dit portfolio laat zowel jouw ontwikkeling als leeropbrengst zien op het gebied van reflectie, intervisie, drijfveren, kwaliteiten en visie. 
 • (Verbeter)plan: je maakt een analyse van het leerklimaat op jouw werkplek. In overleg met je begeleider op de werkvloer en de docent van de OPO kom je tot een (verbeter)voorstel ter bevordering van het leerklimaat. Hierin kun je jouw visie en expertise als praktijkopleider in de praktijk brengen. 
 • Eindpresentatie: op de laatste dag presenteer je jezelf als vakbekwame praktijkopleider aan je docenten, mede-cursisten en betrokkenen vanuit je werkplek. Op deze dag sta je stil bij jouw ontwikkeling en deel je je kennis, vaardigheden en visie met anderen. 

Inschrijving

Na aanmelding ontvangen wij graag:

 • kopie(ën) van diploma’s
 • een werkgeversverklaring, je kunt hiervoor dit format gebruiken. 

Je mailt deze stukken naar Eefje van Wersch, coordinator van de Opleiding tot Praktijkopleider. Als alles akkoord is, ontvang je een definitieve bevestiging van deelname van ons. 

Vragen? 

Neem voor meer informatie contact op via het contactformulier van het Centrum voor Bij- en Nascholing Verpleegkunde.