Attribuut praktijkles cursus Fysiotherapie bij COPD en Astma

Fysiotherapie bij COPD en Astma

Zowel in de eerstelijn als in ziekenhuizen en revalidatiecentra worden wij in toenemende mate geconfronteerd met de gevolgen van longziekten. De begeleiding van deze patiënten vraagt bijzondere kennis en vaardigheden van de fysiotherapeut. De kennis met betrekking tot dit onderwerp en de behandeling van deze patiëntengroep wordt steeds uitgebreider. De laatste jaren is veel onderzoek gedaan naar het trainen en begeleiden van patiënten met COPD en astma en de effectiviteit hiervan.

Doel

Deze cursus biedt een overzicht van de verschillende facetten van de behandelmogelijkheden bij COPD en astma patiënten, variërend van patiënten met nauwelijks beperkte tot een zeer ernstig gestoorde longfunctie. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de meest recente inzichten binnen de longrevalidatie. Aandacht wordt besteed aan zowel groeps- als individuele begeleiding van deze patiënten zowel in klinische setting als binnen de particuliere praktijk. Van groot belang hierbij is dat de fysiotherapeut de rol die hij kan spelen binnen de ketenzorg/transmurale zorg goed voor ogen heeft.

Bekijk de praktische informatie

Voor wie?

De cursus is bedoeld voor fysiotherapeuten die klinisch of poliklinisch in aanraking komen met patiënten met COPD en/of astma, zowel in groepsverband als in individuele setting. Als ook voor hen die hun kennis en vaardigheden met betrekking tot dit onderwerp willen opfrissen met de meest recente inzichten. Deze cursus is ook te volgen door oefentherapeuten.

Beroepsrollen en competenties

U kunt na het volgen van deze cursus:

  • De verschillende redenen die er zijn voor het beperkte inspanningsvermogen van de longpatiënt herkennen en zijn therapie hierop aanpassen. Dit aan de hand van het interpreteren van de gegevens van de symptoombeperkte maximale inspanningsproef.
  • Metingen verrichten en interpreteren, krachtmeting van perifere musculatuur en inspiratiemusculatuur, inspanningstesten zoals 6mwd, swt.
  • Een behandelplan en trainingsprogramma opstellen voor COPD en astma patiënten, rekening houdend met de ernst van de longaandoening.
  • De rol van de fysiotherapeut binnen de ketenzorg beschrijven.

Toelatingseisen, beoordeling en certificaat

De cursist heeft kennis van de anatomie, fysiologie en de pathologie van de luchtwegen betreffende COPD en astma. U wordt beoordeeld op basis van online toetsmomenten en uw aanwezigheid bij de afsluitende praktijkdag is vereist. Na afloop van de cursus wordt aan de deelnemers een certificaat uitgereikt als bewijs van deelname.

Lees meer over kosten en inschrijven

Accreditatiepunten

Het KNGF heeft de cursus Fysiotherapie bij COPD en Astma geaccrediteerd voor 29 punten voor het register Algemeen Fysiotherapeut.

Stichting Keurmerk Fysiotherapie heeft de cursus voor 34 Kwaliteitsuren geaccrediteerd.

Waar vindt de cursus plaats?