Attribuut praktijkles cursus Fysiotherapie bij COPD en Astma

Fysiotherapie bij COPD en Astma

Inleiding

Zowel in de eerstelijn als in ziekenhuizen en revalidatiecentra worden wij in toenemende mate geconfronteerd met de gevolgen van longziekten. De begeleiding van deze patiënten vraagt bijzondere kennis en vaardigheden van de fysiotherapeut. De kennis met betrekking tot dit onderwerp en de behandeling van deze patiëntengroep wordt steeds uitgebreider. De laatste jaren is veel onderzoek gedaan naar het trainen en begeleiden van patiënten met COPD en astma en de effectiviteit hiervan.

Doel

Deze cursus biedt een overzicht van de verschillende facetten van de behandelmogelijkheden bij COPD en astma patiënten, variërend van patiënten met nauwelijks beperkte tot een zeer ernstig gestoorde longfunctie. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de meest recente inzichten binnen de longrevalidatie. Aandacht wordt besteed aan zowel groeps- als individuele begeleiding van deze patiënten zowel in klinische setting als binnen de particuliere praktijk. Van groot belang hierbij is dat de fysiotherapeut de rol die hij kan spelen binnen de ketenzorg/transmurale zorg goed voor ogen heeft.

Doelgroep

De cursus is bedoeld voor fysiotherapeuten die klinisch of poliklinisch in aanraking komen met patiënten met COPD en/of astma, zowel in groepsverband als in individuele setting. Als ook voor hen die hun kennis en vaardigheden met betrekking tot dit onderwerp willen opfrissen met de meest recente inzichten. Deze cursus is ook te volgen door oefentherapeuten.

Beroepsrollen en competenties

De cursist kan na het volgen van deze cursus:

 • De verschillende redenen die er zijn voor het beperkte inspanningsvermogen van de longpatiënt herkennen en zijn therapie hierop aanpassen. Dit aan de hand van het interpreteren van de gegevens van de symptoombeperkte maximale inspanningsproef.
 • Metingen verrichten en interpreteren, krachtmeting van perifere musculatuur en inspiratiemusculatuur, inspanningstesten zoals 6mwd, swt.
 • Een behandelplan en trainingsprogramma opstellen voor COPD en astma patiënten, rekening houdend met de ernst van de longaandoening.
 • De rol van de fysiotherapeut binnen de ketenzorg beschrijven.

Beginvereisten

De cursist heeft kennis van de anatomie, fysiologie en de pathologie van de luchtwegen betreffende COPD en astma.

Benodigde leermiddelen en literatuur

Bij aanvang van de eerste bijeenkomst ontvangt de cursist de cursusmap en het werkboek Respiratoire revalidatie. Frequent wordt gebruik gemaakt van PowerPointpresentaties waarvan handouts worden verstrekt.

Organisatie van de scholing

1. Studiebelasting
De studiebelasting bestaat uit 27,5 contacturen en 4 uur voorbereidingstijd.
In totaal een studiebelasting van 31,5 uur.

2. Didactische werkwijze
Presentaties, Workshops, het werken aan de hand van casuistiek

3. Cursusleider/ docenten

 • Martijn Vooijs, Fysiotherapeut, RRC, afdeling longrevalidatie
 • Margriet Keuning, Fysiotherapeut, RRC
 • Mevrouw J. Abbink, longarts RRC
 • De heer R. van Klink, longarts Diaconessenhuis Leiden
 • Mevrouw M. Kamp, psychologe RRC
 • Mevrouw J. van Adrichem, fysiotherapeut paramedisch beweegcentrum "De Beweging"

4. Programma/data/tijden/locatie

 • Wij verwachten de cursus opnieuw aan te kunnen bieden in het najaar van 2017. Wanneer u op de hoogte gehouden wilt worden van onze cursusdata dan kunt u een mail sturen aan fysio.posthbo@hsleiden.nl

Locatie: Hogeschool Leiden, Zernikedreef 11, 2333 CK te Leiden

Beoordelingswijze

Op basis van deelname en aanwezigheid. Er wordt geen toets afgenomen.

Aantal deelnemers

Minimaal 25, maximaal 30

Certificaat

Bij 100% aanwezigheid wordt na afloop van de cursus aan de deelnemers een certificaat uitgereikt als bewijs van deelname.

 

Accreditatie

Het KNGF heeft de cursus Fysiotherapie bij COPD en Astma geaccrediteerd voor 29 accreditatiepunten voor het register Algemeen Fysiotherapeut.

Stichting Keurmerk Fysiotherapie heeft de cursus voor 34 Kwaliteitsuren geaccrediteerd.

Cursusprijs

€ 695,- inclusief het werkboek Gosselink R., Decramer M. Werkboek Respiratoire revalidatie, Leuven, afdeling Respiratoire revalidatie, Universitaire ziekenhuizen Leuven 2003 en een Treshold IMT (voor het trainen van de inspiratiespieren).Voor aanvang van de cursus ontvangt u van ons de factuur.

Inschrijven

Het is op dit moment niet mogelijk om u in te schrijven voor de cursus. Wanneer u op de hoogte gehouden wilt worden van de nieuwe cursusdata dan verzoeken wij u een mail te sturen aan fysio.posthbo@hsleiden.nl.

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de managementassistente van de Faculteit Gezondheidszorg: 071 5188714 of: fysio.posthbo@hsleiden.nl.

 

Op al onze scholingen zijn onze leveringsvoorwaarden ( pdf, 63 KB ) van toepassing.