Lerarenopleiding Gezondheidszorg en Welzijn in bespreking

Coachend begeleiden 3 (experttraining)

Opleiden wordt steeds belangrijker en scholen hechten veel waarde aan het mede opleiden van hun toekomstige collega’s. Elke school die stagiaires in huis heeft, leidt samen met de opleiding toekomstige leraren op. Wil je studenten goed begeleiden in hun leerproces, wil je studenten coachend begeleiden tijdens hun stageperiode? Heb je behoefte aan meer kennis en vaardigheden op dit gebied?

Wij verzorgen een aantal trainingen op het gebied van coachend begeleiden, deze informatie gaat over de Experttraing coachend begeleiden (3).


Deze training is bestemd voor leraren die het coachen willen inzetten voor de eigen school of het bestuur. Deze leraren kunnen na het volgen van de expertcyclus eigen collega’s ondersteunen en hen begeleiden in het coachen van anderen. Op deze manier ontstaat een train-de-trainer-situatie. Deze cursus is zeer nuttig voor scholen/ schoolbesturen waar door reorganisatie of herindeling regelmatig de behoefte ontstaat om collega’s intern te coachen.

Inhoud

De volgende onderdelen komen aan bod:

  • coachmethodieken en theoretische coachprincipes
  • luisteren en vragen op metaniveau
  • collegiale consultatie
  • leiden van intervisiebijeenkomsten
  • trainersvaardigheden

Duur en inschrijven

De experttraining omvat acht dagdelen en is de laatste in de reeks Coachend Begeleiden.
Wil je meer informatie ontvangen over deze laatste cursus in de reeks coachend begeleiden? Neem dan contact met ons op via 071-51 88 726 of stuur een e-mail: posthbo.educatie@hsleiden.nl

Kosten

€ 950,- (exclusief literatuur)

Locatie

Hogeschool Leiden

Certificaat

Na het succesvol afronden van de experttraing ontvang je een certificaat van Hogeschool Leiden.

Registerleraar

Deze training is gevalideerd door het beroepsregister voor leraren, registerleraar.nl.