Hogeschool Leiden

Basis Kwalificatie Examinering (BKE)

Toetsing staat binnen iedere hogeschool in de schijnwerpers. Dit komt door recente ontwikkelingen, zoals de verandering in de Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschap, de verandering in het accreditatiestelsel en het rapport 'Vreemde ogen dwingen' van de Vereniging Hogescholen. De scholing BKE van Centrum onderwijs & innovatie Leiden is gebaseerd op de Basis Kwalificatie Examinering zoals de expertgroep BKE / SKE in opdracht van de Vereniging van Hogescholen heeft voorgesteld.

Doelgroep

De scholing is bedoeld voor docenten werkzaam in het vo, mbo en hbo. Bij deze scholing wordt ervan uitgegaan dat de basisprincipes van het onderwijsleerproces worden beheerst. We gaan er dus vanuit dat je doelstellingen kunt formuleren, dat je de beginsituatie kunt beschrijven, dat je een lesplan of begeleidingsplan kunt maken en dat je verschillende didactische werkvormen kunt hanteren. Daarnaast verwachten we van je dat je ervaring hebt met het maken van een (schriftelijke en/ of mondelinge) toets. Mogelijk ook met het maken van een toetsmatrijs.
De scholing vraagt een actieve houding van iedere deelnemer. Er geldt een verplichte voorbereiding, bestaande uit het bestuderen van leerstof en het maken van opdrachten.

Inhoud en doel

Je start deze scholing met een (deels) zelfontwikkelde toets. Tijdens deze scholing ga je jouw eigen toets en die van anderen beoordelen op kwaliteit. Daarnaast zul je gedurende de scholing de eigen toets waar nodig bijstellen. Tijdens de cursus komen alle 7 fasen van de toetscyclus aan de orde:

 1. Basisontwerp
 2. Construeren van onderdelen
 3. Samenstellen en normeren
 4. Afnemen
 5. Beoordelen, verwerken en analyseren
 6. Resultaat registreren en communiceren
 7. Evalueren

Na deze scholing kun je:

 • vanuit opleidingsdoelen en leerdoelen een basisontwerp voor een toets maken
 • een toetsmatrijs opstellen en analyseren
 • een toets opstellen die voldoet aan kwaliteitscriteria
 • een cesuur voor de toets aangeven en onderbouwen
 • criteria voor afname van de toets beschrijven
 • een toets beoordelen en een toetsanalyse maken
 • de resultaten van de toets registreren
 • de resultaten van de toets en evaluatie borgen en een verbeterplan maken

Met de verandering van de Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschap (WHW) in 2010, is de rol van de examencommissies en examinatoren veranderd. De NVAO en de Onderwijsinspectie hechten meer en meer belang aan het systeem van toetsen. Om de toetsing binnen het HBO extern te valideren, zijn in 2012 met het rapport ‘Vreemde ogen dwingen’ zeven aanbevelingen gedaan aan het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Eén van de adviezen richt zich op externe validering via certificering van examinatoren en op het scholen van docenten via de invoering van een basis- en senior kwalificatie examinering (BKE/SKE) systematiek. De scholing BKE van Centrum onderwijs & innovatie Leiden voldoet aan de gestelde BKE-eisen.

Duur en locatie

De scholing duurt circa 10 weken en vindt plaats op Hogeschool Leiden.

Studiebelasting

De totale studiebelasting bedraagt 1 a 2 EC, dit is afhankelijk van je ervaring op het gebied van toetsen maken.
12 uur contacttijd (4 dagdelen)
+/- 16 uur/44 uur literatuur bestuderen en toepassen van theorie (afhankelijk van je ervaring)

Data en inschrijven

Wil je graag meedoen? Stuur dan een e-mail met daarin je gegevens naar posthbo.educatie@hsleiden.nl t.a.v. Laura Verhaar.

Certificaat

Na het succesvol afronden van de scholing ontvang je een certificaat van Hogeschool Leiden.

Kosten

€ 535,- (excl. verplichte literatuur)
Binnen deze prijs is één herkansingsmogelijkheid opgenomen.