Hogeschool Leiden

Basis Kwalificatie Examinering (BKE)

Toetsing staat binnen iedere hogeschool in de schijnwerpers. Op basis van onder andere het rapport Vreemde ogen dwingen van de Commissie Bruijn is er meer aandacht gekomen voor de toets(kwaliteit) binnen het hbo (HBO-Raad, 2012). Eén van de maatregelen die in dit rapport wordt genoemd betreft het bevorderen van de toetsdeskundigheid van docenten. Een manier om de toetsdeskundigheid van docenten te bevorderen is de Basis Kwalificatie Examinering (BKE) (Expertgroep BKE/SKE, 2013), zoals deze aangeboden wordt via Centrum onderwijs & innovatie Leiden.

Deze scholing Basiskwalificatie Examinering wordt vanaf nu blended aangeboden en voldoet aan de gestelde BKE-eisen. 

Wil je deelnemen aan de cursus die start op 17 mei 2021? Meld je aan!

Doelgroep en beginvereisten

De scholing is bedoeld voor docenten werkzaam in het vo, mbo en hbo. Bij deze cursus werken we vanuit het principe van blended learning. Het blended aanbieden van deze BKE-cursus vraagt zelfsturing en voorbereiding van de deelnemer. Naast deze leerhouding vraagt deze scholing de volgende beginvereisten: 

 • Het maken van een diagnostische toets voorafgaand aan de scholing. 
 • Het digitaal invullen van het intakeformulier en meenemen naar de intake. 
 • Het verantwoordelijk zijn voor een toets(onderdeel) binnen de eigen opleiding, zodat je deze (indien nodig) kunt verbeteren tijdens het BKE-traject. Deze toets (3 tot 5 EC), antwoordmodel en eventuele toetsmatrijs dien je mee te nemen tijdens de intake en eventuele vervolg bijeenkomsten. 
 • Het beheersen van de basisprincipes van het onderwijsleerproces, te weten:  
  - doelstellingen formuleren; 
  - beginsituatie beschrijven; 
  - een lesplan of begeleidingsplan maken; 
  - verschillende didactische werkvormen hanteren. 

Als deelnemer van een professionele leergemeenschap ben je actief betrokken, deel je relevante theorie en ga je in je eigen tempo aan de slag met de toets waarmee je de toetscyclus doorloopt. Als je bij de verdiepende groepsbijeenkomsten aanschuift, ben je vanzelfsprekend voorbereid.

Inhoud en doel

Je start deze scholing met het invullen van een digitaal intakeformulier en het maken van een diagnostische toets. Na de individuele intake krijg je toegang tot de digitale leeromgeving (It’s Learning) waarin een digitaal leerpad is opgenomen. Dit leerpad ga je op eigen tempo volgen, afgewisseld met verdiepende bijeenkomsten en een consult. De volgende fasen van de toetscyclus komen aan de orde: 

 1. Keuze voor basisontwerp
 2. Construeren van de toetsmatrijs
 3. Construeren en normeren van de toets
 4. Afnemen van de toets
 5. Beoordelen van de toets
 6. Verwerken en analyseren van de toetsresultaten
 7. Communiceren over toetsresultaten, inclusief het geven van feedback
 8. Evalueren en verbeteren van de toets en het onderwijs

Aan de hand van de verschillende toetsfasen, onderzoek en analyseer je in hoeverre jouw toets valide en betrouwbaar is. Als toetsexpert onderbouw je dit en pas je op basis van literatuur concreet verbeteringen toe. 

Na deze scholing kan de deelnemer: 

 • de toetscyclus toepassen voor het toetsen van leerresultaten van studenten binnen een vakgebied / module / onderwijseenheid voor een specifieke toetsvorm en levert hiervoor adequaat bewijs in de vorm van een toetsontwerp.  
 • per fase uit de toetscyclus de gemaakte keuzes aan de hand van relevante toetskundige literatuur onderbouwen.  
 • de positie van de toets in het totale toetsprogramma aangeven.  
 • consequenties van het toetsbeleid benoemen voor de eigen toets. 

Duur van de scholing

Deze scholing heeft een flexibel karakter, waarbij we uitgaan van een duur van zo'n 10 weken. Tot 20 weken krijgt de deelnemer toegang tot de digitale leeromgeving. Binnen deze periode van 20 weken moet het eindproduct ook worden aangeleverd. Lukt dit niet binnen deze periode en/of is er meer begeleiding nodig? Neem dan contact op met de BKE-coördinator over de mogelijkheden. De scholing vindt plaats op Hogeschool Leiden.

Studiebelasting

De studiebelasting van de BKE is ongeveer 2 EC (56 uur), maar dit is sterk afhankelijk van je ervaring op het gebied van toetsen en welke toets je wilt gebruiken. Een gehele nieuwe toets maken of een toetsvorm ingrijpend wijzigen kost veel (extra) tijd.  

Data en inschrijven

Deze cursus gaat van start op 17 mei 2021 Er zijn nog enkele plekken vrij.
Wil je deelnemen? Meld je aan!

Certificaat

Na het succesvol afronden van de scholing ontvang je een certificaat van Hogeschool Leiden.

Kosten

De cursusprijs is € 750,-.
Binnen de cursus is één herkansingsmogelijkheid opgenomen.