Hogeschool Leiden

ELISA theorie; achtergronden en kwaliteitsaspecten

Deze driedaagse cursus is bedoeld voor analisten en andere medewerkers van research en diagnostiek laboratoria die hun kennis van ELISA's willen uitbreiden of opfrissen.

De cursus biedt de informatie om de principes, problemen en belangrijkste kwaliteitscriteria van ELISA's te doorgronden. Hiertoe komen tijdens de cursus de theoretische achtergronden van de ELISA (onder andere coaten, antigenen en antilichamen, blokkeren en detectie) uitgebreid aan bod en worden deze vervolgens gekoppeld aan de technische evaluatie van een ELISA (sensitiviteit, specificiteit, precisie, juistheid, accuratesse, meetfouten, robuustheid, methoden vergelijken, lot-to-lot variatie). Aansluitend wordt de validatie van een ELISA voor zijn toepassing (normaalwaarden, diagnostische sensitiviteit en specificiteit, voorspellende waarde, cut-off waarden) besproken en komen interne en externe kwaliteitseisen en -systemen aan de orde.

Keywords: CBD, cursus, laboratoriumtechniek, ELISA, immunochemie, antigeen, antilichaam, monoclonaal, polyclonaal, coating, conjugaat, titratie, detectie, controle, validatie, sensitiviteit, specificiteit, kwaliteit, troubleshooten.

Leerdoelen
Bij deze cursus leert u:

  • wat de kritische aspecten van de stappen in een ELISA zijn;
  • hoe u een nieuwe ELISA ontwikkelt;
  • aan welke kwaliteitseisen een ELISA behoort te voldoen;
  • hoe u een technische evaluatie van een ELISA uitvoert;
  • hoe u een ELISA valideert voor zijn toepassing;
  • hoe u stapsgewijs kunt troubleshooten in het geval van suboptimale ELISA's.

Programma: 
Programma ELISA theorie ( pdf, 190 KB )

Doelgroep
laboratoriummedewerkers op mbo- en hbo-niveau

Cursusniveau
post-hbo

Cursusdata
25 september, 2 en 9 oktober 2018

Lestijden
9.30 - 16.00 uur

Omvang
21 uur theorie 

Getuigschrift
Bewijs van deelname

Inschrijven
vóór 14 augustus 2018

Cursusprijs
€ 1.230,- (bij inschrijving vóór 17 juli 2018 € 1.125,-)

U kunt zich hier inschrijven.

Al onze cursussen kunnen wij ook als Maatwerktrajecten voor u verzorgen.
Wij beantwoorden uw vragen graag via telefoonnummer 071-5188743 of via cbd@hsleiden.nl.

Terug naar cursussen Immunologie en Immunochemie