Hogeschool Leiden

Digitale Didactiek voor Toekomstgericht Onderwijs

In het voorjaar van 2020 is in het Nederlandse onderwijs veel ervaring opgedaan met de inzet van technologie bij onderwijs op afstand. Er is in deze periode veel bereikt, de leraar maakte daarbij het verschil. In de post-hbo-opleiding Digitale Didactiek voor Toekomstgericht Onderwijs (voorheen Onderwijs en Moderne Media) van Lucas Onderwijs en Hogeschool Leiden werk je aan je eigen digitale geletterdheid en dus ook die van je leerlingen. Met veel creativiteit vertaal je je vaardigheden naar je werk in de school; je creëert nieuwe kansen. De opleiding leert je bewustere keuzes te maken bij de inzet van werkvormen en technologie, het didactisch redeneren. Je leert ICT te gebruiken om de talenten van de leerling beter te benutten. Actief, vaak spelenderwijs leren in een blended omgeving gaat tot je dagelijks repertoire behoren. Je kennis deel je met je collega’s.

“Ik was wel wat overdonderd, doordat ik veel zag, hoorde en mij daarbij vooral realiseerde hoeveel ik nog kan leren en ontdekken.”

De post-hbo opleiding Digitale Didactiek voor Toekomstgericht Onderwijs leert je om te gaan met nieuwe trends op het gebied van moderne media en hoe je deze kunt toepassen in je onderwijs. Welke ontwikkelingen passen bij jouw school en onderwijsvisie en hoe motiveer je de rest van je team? Het ontwikkelen van een lange termijnvisie is daarbij noodzakelijk. Je doet dit in samenspraak met je directie. Je vertaalt die visie naar concrete toepassingen voor jou en je collega’s.

Tijdens de opleiding komen onderwerpen als de 21st century skills, gepersonaliseerd leren, het ‘4 in balans-model', flipped classroom en TPACK aan de orde. Elke opleidingsdag staat in het teken van thema’s waarin je nieuwe vaardigheden leert en toepast. Denk daarbij aan online samenwerken, duurzaam veranderen, leren door te doen, mediawijsheid, spelend leren met gebruik van serious gaming en nog veel meer. Je vult hiermee je professionele didactische gereedschapskist. Je leert ook trends te herkennen en deze kritisch te beoordelen, waardoor je beter kunt bepalen of en wanneer je ermee wilt werken.

“Ik wil graag leren hoe ict-geletterdheid en samenwerken geïntegreerd kunnen worden aangeboden tijdens de geschiedenislessen in groep 5 en 6.”

Persoonlijk opleidingstraject

Als deelnemer bepaal je, binnen het raamwerk van de opleiding, zelf waarin je je wilt specialiseren en formuleer je vanuit je eigen praktijk een probleemstelling. Samen met je begeleider bepaal je de focus, dit vormt de basis voor jouw persoonlijke opleidingstraject. Gedurende de opleiding doe je praktijkonderzoek en aan de hand van je leeruitkomsten sluit je de opleiding af.

Focusrichtingen waar je uit kunt kiezen zijn onder meer tools & organisatie, didactiek, motivatie & inspiratie en volgen & monitoren. Naast de 10 lesdagen zijn er een tweedaagse studiereis (met studiegerelateerde bezoeken aan instellingen) en een afstudeerdag.

Handig om te weten

  • De opleiding is bedoeld voor leraren uit het primair en voortgezet onderwijs, maar ook mbo- en hbo-docenten kunnen deelnemen.
  • De totale studiebelasting bedraagt ongeveer 320 uur (11 EC), waarvan 90 uur blended. De overige uren worden gevuld door uitvoering van de praktijkopdrachten en de focusopdracht.
  • De opleiding start in oktober en neemt een volledig schooljaar in beslag.
  • Na het succesvol afronden van de opleiding ontvang je een erkend diploma van CPION en word je opgenomen in het Abituriëntenregister.
  • De opleiding is gevalideerd door het beroepsregister voor leraren.
  • Kosten voor de opleiding bedragen € 2.995,-. Hier komen de kosten voor het diploma/registratiekosten Stichting Post HBO Nederland ad € 100,- nog bij.
  • De bijeenkomsten zijn op woensdagen van 14.00 tot 20.00 uur en vinden wisselend plaats bij Hogeschool Leiden of Lucas onderwijs.

“Fijne afwisseling tussen praktijk en theorie. Meteen aan de slag met wat je leert.”

Rooster en inschrijven

Het rooster vind je hier.

Inschrijven kan met dit inschrijfformulier via Lucas onderwijs.

Schoolbesturen of bovenschoolse samenwerkingsverbanden

De post-hbo opleiding Digitale Didactiek voor Toekomstgericht Onderwijs biedt ook kansen om bovenschools een ‘boost’ te geven aan de integratie van moderne media en digitale didactiek in het onderwijs. Door van een aantal scholen binnen uw bestuur geïnteresseerde leraren (en dat hoeven zeker niet alleen de ICT-coördinatoren te zijn) gezamenlijk de opleiding te laten volgen en met elkaar te laten werken, kan een stevige beweging op gang worden gebracht binnen het bestuur. De middelen uit de prestatiebox kunnen daarbij een extra stimulans zijn.

Elke deelnemer levert aan het eind van de opleiding een masterproject af; het combineren en afstemmen van deze individuele masterprojecten kunnen binnen een bestuur leiden tot een bovenschools masterplan.

Een dergelijke inzet van de extra middelen die de prestatiebox biedt ten behoeve van professionalisering is ambitieus en gedurfd. Om dit te laten slagen moeten de individuele deelnemers gesteund en gefaciliteerd worden, zodat zij daadwerkelijk tijd en ruimte hebben om dit te realiseren.

Voor meer informatie en (incompany) mogelijkheden, neem contact op met Raymond Trippe, rtrippe@lucasonderwijs.nl en/of Jeroen van Kesteren kesteren.van.j@hsleiden.nl.

Bron voor informeel leren

De post-hbo opleiding Digitale Didactiek voor Toekomstgericht Onderwijs is aangemerkt als bron voor informeel leren door het Schoolleidersregister PO. Dit houdt in dat deze opleiding gedeeltelijk aansluit bij één of meerdere professionaliseringsthema’s en onderdeel kan uitmaken van uw ontwikkeling via informeel leren.

Informatie

Neem voor meer informatie contact op met Lucas Onderwijs
Telefoon: 070 – 300 11 60
E-mail: ahuiskens@lucasonderwijs.nl  

of

Centrum onderwijs & innovatie Leiden.
Telefoon: 071-51 88 726
E-mail: posthbo.educatie@hsleiden.nl