Lerarenopleiding Gezondheidszorg en Welzijn

Basiskwalificatie Didactische Bekwaamheid (BDB)

Ben jij docent in het hbo en wil je de Basiskwalificatie Didactische Bekwaamheid (BDB) voor hbo-docenten behalen? Dan is deze opleiding iets voor jou!

Tijdens de opleiding ga je werken aan de 5 kerntaken van de docent zoals vermeld in het protocol BDB, namelijk Doceren, Begeleiden van studenten, Ontwerpen van onderwijs, Toetsen (BKE) en Professioneel docentschap. In circa 8 maanden vorm je jouw persoonlijke visie op onderwijs en leren in een kennissamenleving. Je ontwikkelt een onderzoekende houding, zodat je nieuwe kennis en vaardigheden steeds in relatie brengt met wat nodig is voor jouw studenten in het hoger onderwijs.

Centrum onderwijs & innovatie Leiden verzorgt sinds 2007 de didactische scholing voor docenten.

Doelgroep

Docenten die lesgeven in het hbo en die niet in het bezit zijn van een didactische bevoegdheid en docenten in het hbo die zich verder willen professionaliseren op het gebied van doceren, begeleiden van studenten, ontwerpen van onderwijs, toetsen en professioneel docentschap.

Instroomeisen

Om deel te kunnen nemen aan deze opleiding moet je werkzaam zijn in het hoger beroepsonderwijs (minimaal 0,4 fte), al enige ervaring als hbo-docent hebben en als docent diverse docentrollen uitvoeren. Je begeleidt individuele studenten, ontwikkelt zelf onderwijs en maakt toetsen en neemt deze ook af. Tijdens de opleiding is het van belang dat je minimaal 35 lessen geeft aan hbo-studenten.

Opzet

Binnen de Vereniging Hogescholen is een protocol vastgesteld met daarin bekwaamheidseisen specifiek voor docenten in het hbo. Het zogenoemde ‘Basiskwalificatie Didactische Bekwaamheid’ ofwel BDB. Dit protocol is door alle hogescholen opgesteld, wat maakt dat een opleiding volgens het BDB-protocol ook op andere hogescholen wordt erkend en vice versa.

Het doel van de opleiding is om deelnemers uit te dagen didactische vaardigheden te ontwikkelen waarmee zij hun docerend vermogen kunnen versterken. Binnen de opleiding BDB wordt gewerkt aan de vijf hiervoor genoemde inhoudsgebieden van het vastgestelde BDB-protocol.

Het inhoudsgebied Toetsen beslaat de inhoud van de Basis Kwalificatie Examinering (BKE). Examinatoren in het hoger onderwijs moeten gecertificeerd zijn ten aanzien van toetsing, conform de eisen van de BKE. Centrum onderwijs & innovatie Leiden heeft een BKE-cursus ontwikkeld die voldoet aan deze eisen. De inhoud en certificering van deze BKE-cursus is integraal opgenomen in het programma van de opleiding BDB.

Duur

De opleiding duurt ca. 8 maanden.

Studiebelasting

De totale studiebelasting bedraagt 280 uur (10 EC) en is als volgt verdeeld:
Contacttijd: 3 EC (84 uur)
Zelfstudie: 4 EC (112 uur)
Toetsing: 3 EC (84 uur)
Daarnaast wordt 560 uur werkplekleren vereist.

Data en inschrijving

De groep die in februari 2021 start is vol. De volgende groep start in september 2021.

Wil je deelnemen aan of informatie ontvangen over deze opleiding? Neem dan contact op met Evelien Broug via broug.e@hsleiden.nl of +31 (0)6 180 341 21.

Certificaat

Wanneer de opleiding BDB met goed gevolg wordt afgesloten, ontvangt de deelnemer het certificaat ‘Opleiding Basiskwalificatie Didactische Bekwaamheid’. Binnen dit certificaat is tevens de BKE (Basiskwalificatie Examinering) opgenomen.

Kosten

€ 3.625,- (incl. studiemateriaal, koffie/ thee en lunch tijdens de bijeenkomsten, excl. literatuur). Binnen deze cursusprijs is één herkansingsmogelijkheid van de eindtoetsing opgenomen.