Studenten Lerarenopleiding Gezondheidszorg en Welzijn aan het werk

Opleiding Pedagogisch Didactisch Getuigschrift (PDG)

Ben je docent in het mbo en wil je je didactische vaardigheden verder ontwikkelen? Wil je je docerend vermogen versterken? Dan is de opleiding PDG iets voor jou!
In circa 1,5 jaar nemen we je mee langs de belangrijkste facetten van het vak van docent. Met de inhoud van deze opleiding wordt eveneens in navolging van de Wet BIO voldaan aan de bekwaamheidseisen voor de leraar in het mbo.

Doel

Het doel van de opleiding is om je uit te dagen pedagogische en didactische vaardigheden te ontwikkelen waarmee je je docerend vermogen kunt versterken. Je verwerft kerncompetenties die horen bij de verschillende rollen van de mbo-docent. Met de opleiding PDG behaal je geen onderwijsbevoegdheid, maar een bekwaamheid die wordt erkend door de BVE-sector.

Doelgroep

Deze opleiding is bedoeld voor docenten die werkzaam zijn in het mbo en die zonder onderwijsbevoegdheid door de mbo-instelling tijdelijk in dienst zijn genomen (zij-instromer). Als docent voer je diverse docentrollen uit. Je wordt door de mbo-instelling (werkgever) voorgedragen en opgegeven om de opleiding PDG te volgen.

Inhoud

Binnen de opleiding worden de volgende centrale thema’s behandeld:

 • actuele ontwikkelingen in het onderwijs
 • visie op leren en onderwijs
 • didactische werkvormen
 • methodische opzet van een onderwijsactiviteit
 • oplossingsgerichte gespreksvoering/   begeleidingsvormen en reflectie
 • toetsen en evalueren
 • digitale didactiek
 • klassenmanagement en pedagogisch klimaat

Deze thema’s komen aan bod in de verschillende onderdelen van de opleiding.

De opleiding bestaat o.a. uit studiedagen (21), coachbijeenkomsten (9),  werkplekleren, coaching on the job (3x) en een afsluitende presentatie van het portfolio.

Tijdens de opleiding wordt er zowel aan de hand van theorie als in de praktijk gewerkt aan jouw professionele ontwikkeling. Het werkplekleren vormt een belangrijk onderdeel van de opleiding. Je krijgt vanuit de opleiding een coach aangewezen en je werkt tegelijkertijd met een begeleider binnen je eigen afdeling. Het aanstellen van meerdere beoordelaars maakt het mogelijk om je te voorzien van 360 graden feedback. Het portfolio wordt in de coachbijeenkomsten besproken en maakt onderdeel uit van de eindbeoordeling.

Duur

De opleiding duurt circa 1,5 jaar.

Studiebelasting

De totale studiebelasting bedraag circa 1680 uur (60 EC) en is als volgt verdeeld:
Contacttijd: 190 uur
Zelfstudie: 650 uur
Werkplekleren: 840 uur

Data en inschrijving

Deze opleiding is onlangs gestart en start in september 2019 weer! Wil je graag deelnemen? Mail je gegevens dan naar Laura Verhaar via posthbo.educatie@hsleiden.nl

Opleidingsdag is dinsdag. Tijdstip: 9.30 - 16.30 uur.

Inschrijven is enkel mogelijk als de mbo-instelling (werkgever) waar je werkzaam bent akkoord is met jouw deelname aan deze opleiding.
Voldoe je aan onderstaande instroomeisen?

Instroomeisen

Je bent toelaatbaar tot de opleiding als je aan de volgende eisen voldoet:

 • Je hebt een hbo-opleiding afgerond of je beschikt tenminste aantoonbaar over hbo werk- en denkniveau.
 • Je hebt een aanstelling als docent bij een ROC of Vakschool van minimaal 0,4 fte.
 • Je beschikt over een door je werkgever afgegeven geschiktheidsverklaring*.
 • Gedurende de opleiding heb je een takenpakket als docent dat je in de gelegenheid stelt om alle opdrachten uit te voeren.

*Deze verklaring bevat:

 1. Een kopie van een wo/hbo-diploma, niet zijnde een diploma van een lerarenopleiding, of
 2. aantoonbaar bewijs van hbo werk- en denkniveau en tenminste drie jaar relevante werkervaring en
 3. Een gewaarmerkte rapportage van een assessmentbureau dat als uitkomst heeft dat de zij-instromer zich via het PDG-traject kan kwalificeren voor het beroep van docent.

Kosten

€ 5.950,- (inclusief studiemap, koffie/thee en lunch of diner tijdens de studiedagen, exclusief literatuur)

Onbevoegde docenten in het mbo komen in veel gevallen in aanmerking voor de subsidie zij-instroom. De werkgever kan deze subsidie aanvragen, waardoor de kandidaat in de gelegenheid wordt gesteld om een PDG of 2e graads bevoegdheid te behalen. De subsidie bedraagt € 20.000 per kandidaat en is in ieder geval nog beschikbaar tot en met 2017.

Klik hier voor de toelichting in de wet.

Klik hier voor het aanvragen van de subsidie bij DUO.

Locatie

Alle opleidingsdagen en coachbijeenkomsten vinden plaats bij Hogeschool Leiden of op een externe locatie vlakbij Hogeschool Leiden.

Getuigschrift

Na het succesvol afronden van deze opleiding ontvang je een erkend getuigschrift voor BVE/ mbo.