Loopband

Fysiotherapie bij patiënten met Diabetes Mellitus II

Diabetes vormt een belangrijk maatschappelijk probleem, dat steeds groter wordt. Het aantal mensen met (pre)diabetes type 2 neemt sterk toe. Er is een onderscheid te maken op grond van de fase in het ontstaans- en ziekteproces. Deze diversiteit vraagt specifieke kennis en vaardigheden in het trainen en voorlichten van deze patiëntengroep. Er zijn veel studies die het belang aantonen van training bij (pre)diabetes en de effectiviteit aantonen op verschillende gebieden. In deze cursus leert u deze kennis te vertalen naar het fysiotherapeutisch handelen.

Doel

De cursist kan na het volgen van deze cursus:

 • de pathofysiologische achtergronden m.b.t. diabetes type 2 benoemen
 • meetinstrumenten verrichten en interpreteren
 • een behandeling op maat geven aan de patiënt met DM type 2
 • een keuze maken tussen individuele- en groepstraining
 • het gezondheidsprobleem van de diabetes kaderen volgens het ICF model
 • door middel van gedragsgeoriënteerde principes het beweeggedrag van de diabetespatiënt positief beïnvloeden
 • voorlichting en advies geven gericht op leefstijl
 • via een implementatietraject de diabeteszorg naar zich toe trekken
 • de rol van de fysiotherapie benoemen in een multidisciplinaire setting (diabeteszorggroep)
 • de zorgstandaarden interpreteren (o.a. de NHG-standaard DM type 2 en Zorgstandaard)

Voor wie?

Fysio- en oefentherapeuten die in aanraking komen met patiënten met type 2 (pre)diabetes zowel in groepsverband als in individuele setting. En hen die hun kennis en vaardigheden met betrekking tot dit onderwerp willen opfrissen met de meest recente inzichten.

Bekijk het programma en praktische informatie

Beroepsrollen en competenties

Tijdens deze training leert u:

 • training geven op maat
 • advies geven op maat

Training op maat
Op basis van patiëntprofielen waarbij rekening gehouden wordt met o.a. complicaties en comorbiditeit worden vervolgens gerichte keuzes gemaakt om een training op maat te kunnen aanbieden. In deze cursus wordt dan ook aandacht geschonken aan zowel de groeps- en individuele training bij de (pre)diabetespatiënt.

Advies op maat
Om een volwaardige partner te zijn in de diabetes ketenzorg en functionele/integrale bekostiging worden implementatiestrategieën doorgenomen waarbij uw persoonlijke situatie op de werkvloer centraal staat. Door een analyse krijgt u een advies op maat om de diabeteszorg te laten slagen in uw praktijkvoering.

Beoordeling en certificaat

De beoordeling is op basis van deelname en aanwezigheid. Er wordt geen toets afgenomen. Bij 100% aanwezigheid wordt na afloop van de cursus aan de deelnemers een certificaat uitgereikt als bewijs van deelname.

Meer informatie over kosten en inschrijven

Accreditatie

Het KNGF heeft de cursus Fysiotherapie bij Diabetes geaccrediteerd voor 31 accreditatiepunten voor het register Algemeen Fysiotherapeut.

Stichting Keurmerk Fysiotherapie heeft de cursus geaccrediteerd voor 33 Kwaliteitsuren.

Ik wil mij direct aanmelden voor deze cursus

Waar vindt de cursus plaats?