Opleiding tot verpleegkundige

Fysiotherapie bij patiënten met Diabetes Mellitus II

Inleiding

Diabetes vormt een belangrijk maatschappelijk probleem, dat steeds groter wordt. Het aantal mensen met (pre)diabetes type 2 neemt sterk toe. Er is een onderscheid te maken op grond van de fase in het ontstaans- en ziekteproces. Deze diversiteit vraagt specifieke kennis en vaardigheden in het trainen en voorlichten van deze patiëntengroep. Er zijn veel studies die het belang aantonen van training bij (pre)diabetes en de effectiviteit aantonen op verschillende gebieden. In deze cursus leert u deze kennis te vertalen naar het fysiotherapeutisch handelen.

Doel

De cursist kan na het volgen van deze cursus:

 • de pathofysiologische achtergronden m.b.t. diabetes type 2 benoemen
 • meetinstrumenten verrichten en interpreteren
 • een behandeling op maat geven aan de patiënt met DM type 2
 • een keuze maken tussen individuele- en groepstraining
 • het gezondheidsprobleem van de diabetes kaderen volgens het ICF model
 • door middel van gedragsgeoriënteerde principes het beweeggedrag van de diabetespatiënt positief beïnvloeden
 • voorlichting en advies geven gericht op leefstijl
 • via een implementatietraject de diabeteszorg naar zich toe trekken
 • de rol van de fysiotherapie benoemen in een multidisciplinaire setting (diabeteszorggroep)
 • de zorgstandaarden interpreteren (o.a. de NHG-standaard DM type 2 en Zorgstandaard)

Doelgroep

De cursus is bedoeld voor fysiotherapeuten en oefentherapeuten die in aanraking komen met patiënten met type 2 (pre)diabetes zowel in groepsverband als in individuele setting. Alsook voor hen die hun kennis en vaardigheden met betrekking tot dit onderwerp willen opfrissen met de meest recente inzichten. Deze cursus is ook te volgen door oefentherapeuten.

Beroepsrollen en competenties

Training
Op basis van patiëntprofielen waarbij rekening gehouden wordt met o.a. complicaties en comorbiditeit worden vervolgens gerichte keuzes gemaakt om een training op maat te kunnen aanbieden. In deze cursus wordt dan ook aandacht geschonken aan zowel de groeps- en individuele training bij de (pre)diabetespatiënt.

Advies op maat
Om een volwaardige partner te zijn in de diabetes ketenzorg en functionele/integrale bekostiging worden implementatiestrategieën doorgenomen waarbij uw persoonlijke situatie op de werkvloer centraal staat. Door een analyse krijgt u een advies op maat om de diabeteszorg te laten slagen in uw praktijkvoering.

Beginvereisten

Niet van toepassing.

Benodigde leermiddelen en literatuur

De cursist krijgt 2 weken voor aanvang van de cursus de thuisopdracht voor dag 1 toegezonden. Bij aanvang van de eerste bijeenkomst ontvangt de cursist de cursusmap. Frequent wordt gebruik gemaakt van PowerPoint presentaties waarvan handouts worden verstrekt.

Organisatie van de scholing

1. Studiebelasting
De studiebelasting bestaat uit 3 cursusdagen van 8 contacturen en 8 uur voorbereidingstijd. In totaal een studiebelasting van 32 uur.

2. Didactische werkwijze
In de cursus wordt er gebruik gemaakt van verschillende didactische werkvormen o.a. interactieve PowerPoint presentaties, groepsopdrachten, individuele opdrachten in de vorm van portfolio en patiëntdemonstraties.

3. Cursusleider/ docenten

 • De heer R. van Leeuwen, docent fysiotherapie Hogeschool Leiden

4. Programma/data/tijden/locatie

 • Cursusdag 1: donderdag 30 maart 2017 van 09.00 tot 17.00 uur
 • Cursusdag 2: donderdag 13 april 2017 van 09.00 tot 17.00 uur
 • Cursusdag 3: donderdag 11 mei 2017 van 09.00 tot 17.00 uur

Locatie: Hogeschool Leiden, Zernikedreef 11, 2333 CK te Leiden

Studieactiviteiten

Voor aanvang van elke cursusdag zal de cursusleider de voorbereiding (met opdrachten) bekend maken. Er wordt gebruik gemaakt van een portfolio voor individuele opdrachten.

Beoordelingswijze

Op basis van deelname en aanwezigheid. Er wordt geen toets afgenomen.

Aantal deelnemers

Minimaal 20, maximaal 25

Certificaat

Bij 100% aanwezigheid wordt na afloop van de cursus aan de deelnemers een certificaat uitgereikt als bewijs van deelname.

Accreditatie

Het KNGF heeft de cursus Fysiotherapie bij Diabetes geaccrediteerd voor 31 accreditatiepunten voor het register Algemeen Fysiotherapeut.

Stichting Keurmerk Fysiotherapie heeft de cursus geaccrediteerd voor 33 Kwaliteitsuren.

Cursusprijs

€ 750,- Voor aanvang van de cursus ontvangt u van ons de factuur.

Inschrijven

U kunt zich inschrijven voor deze cursus via het inschrijfformulier.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het secretariaat Post-HBO Fysiotherapie: 071-5188 714 of: fysio.posthbo@hsleiden.nl

Op al onze scholingen zijn onze leveringsvoorwaarden ( pdf, 63 KB ) van toepassing.