Leraar basisonderwijs lezen

Post-hbo opleiding Coördinator Taal

Scholen zijn zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit van het geboden onderwijs. Om de kwaliteit ervan te verbeteren, worden de diverse deskundigheden steeds vaker gespreid over de teamleden. Zo wordt een van de teamleden bijvoorbeeld verantwoordelijk voor de kwaliteit van het taalonderwijs op school en draagt een ander zorg voor de kwaliteit van het reken- en wiskundeonderwijs.

Heb jij affiniteit met taalonderwijs? Wil je een coördinerende rol op je nemen en een bijdrage leveren aan de kwaliteit van het taalonderwijs op jouw school? Dan is de post-hbo opleiding Coördinator Taal iets voor jou!

De post-hbo opleiding Coördinator Taal bereidt je voor op de taak van taalcoördinator in jouw eigen school of op bovenschools niveau. Als taalcoördinator speel je een centrale rol bij het doorvoeren van vernieuwingen en verbeteringen op het gebied van taalonderwijs. Je bewaakt en bevordert de inhoudelijke kwaliteit van het taalonderwijs, enthousiasmeert collega's voor taalonderwijs en levert een bijdrage aan het taalbeleid van de school. In overleg met het management en het team voer je verbeteringen door die ertoe leiden dat:

  • het taalonderwijs interactiever en adaptiever wordt;
  • de mondelinge en schriftelijke productieve taalontwikkeling van leerlingen verbetert;
  • de resultaten op het gebied van taal op uw school vooruitgaan.

Doelgroep

De post-hbo opleiding Coördinator Taal is bedoeld voor leerkrachten die al een aantal jaar ervaring hebben in het basisonderwijs, die plezier hebben in het vak taal/Nederlands en waarvan de schoolleiding en het team willen dat hij of zij gaat functioneren als taalcoördinator. Het is belangrijk dat deelnemers aan de opleiding de mogelijkheid hebben om tijdens de opleiding in de eigen school al activiteiten uit te voeren die horen bij hun toekomstige taak als coördinator taal.

Inhoud

De post-hbo opleiding Coördinator Taal bestaat uit drie pijlers:

  • taalbeleid
  • interactief taalonderwijs
  • coaching

Taalbeleid is de rode draad door de hele opleiding. Je analyseert de goede en de minder goede aspecten van (taal)onderwijs. Bovendien werk je tijdens de opleiding aan een taalbeleid voor jouw eigen school, vanuit een door het team gedragen visie op (taal)onderwijs. Dit taalbeleid is gericht op alle activiteiten binnen de school waarbij taal een rol speelt. Er is ook aandacht voor interactief taalonderwijs. Daarbij gaat het om mondelinge communicatie, beginnende en gevorderde geletterdheid en woordenschat. Uitgangspunt is dat kinderen taal leren in een krachtige leeromgeving die authentiek, sociaal en strategisch leren van taal bevordert en kinderen aanzet tot zelfstandig leren, daarbij rekening houdend met individuele verschillen. Het is van belang dat je als taalcoördinator je collega’s kunt inspireren en ondersteunen. Om daarmee te oefenen, werk je tijdens de opleiding in intervisiegroepen.

De opleiding steunt op de volgende uitgangspunten:

  • constructivisme
  • kleinschalige, schoolnabije implementatie vanuit een collegiale samenwerking
  • praktijkgerichtheid
  • functioneel gebruik van (innovatieve) ICT

Intake

Voorafgaand aan de opleiding wordt een intakegesprek gevoerd waarbij de schoolleider, de deelnemer en een docent van Hogeschool Leiden aanwezig is. Het doel van de intake is het gelijkstemmen van de verwachtingen van de school, de deelnemer en de docent.

Duur en locatie

De opleiding duurt een studiejaar en vindt plaats op Hogeschool Leiden.

Studiebelasting

De totale studiebelasting bedraagt 300 uur en bestaat uit circa:
50 uur contacttijd en 
250  uur zelfstudie, portfolio en praktijkopdrachten

Data en inschrijven

Rooster 2018-2019

woensdagen van 14.00 – 17.00 uur
01|17-10-2018
02| 31-10-2018
03|14-11-2018
04|28-11-2018
05|12-12-2018
06|09-01-2019
07|23-01-2019
08|06-02-2019
09|20-02-2019
10|13-03-2019
11|27-03-2019
12|10-04-2019
13|24-04-2019
14|15-05-2019
15|29-05-2019
16|12-06-2019
17|19-06-2019

Inschrijven kan via dit formulier: INSCHRIJFFORMULIER.

Let op, na inschrijven ontvang je van ons direct een e-mail. Niet ontvangen? Neem dan contact met ons op via: 071-5188726 of posthbo.educatie@hsleiden.nl 

Diploma

Na het succesvol afronden van deze opleiding ontvang je een erkend diploma van Stichting Post hbo Nederland (CPION) en word je opgenomen in het Abituriëntenregister.

Registerleraar

Deze opleiding is gevalideerd door het beroepsregister voor leraren, registerleraar.nl.

Kosten

€ 2.175,- (incl. koffie/ thee, een herkansingsmogelijkheid en registratiekosten CPION, excl. literatuur)

Informatie

Neem voor meer informatie contact op met Centrum onderwijs & innovatie Leiden.

Telefoon: 071-51 88 726
E-mail: posthbo.educatie@hsleiden.nl