Hogeschool Leiden

Post-hbo opleiding Coördinator Rekenen

Heb je affiniteit met rekenonderwijs? Wil je een coördinerende rol op je nemen en een bijdrage leveren aan de kwaliteit van het reken- en wiskundeonderwijs op jouw school? Dan is de post-hbo opleiding Coördinator Rekenen iets voor jou!

Deze gecertificeerde opleiding is een product van het Landelijk Platform Nascholing Primair Onderwijs (LPNPO) en is in samenwerking met het Freudenthal Instituut ontwikkeld.

Doelgroep

De post-hbo opleiding Coördinator Rekenen is bedoeld voor leerkrachten die al een aantal jaar ervaring hebben in het basisonderwijs, die plezier hebben in het vak rekenen/ wiskunde en waarvan de schoolleiding en het team willen dat hij/ zij gaat functioneren als rekencoördinator. Het is belangrijk dat deelnemers aan de opleiding de mogelijkheid hebben om tijdens de opleiding in de eigen school al activiteiten uit te voeren die horen bij hun toekomstige taak als coördinator rekenen.

Inhoud

In het eerste halfjaar van de opleiding ligt de nadruk vooral op je persoonlijke ontwikkeling. De interactieve presentaties, de practica en de praktijkopdrachten zijn erop gericht de eigen gecijferdheid te versterken en je vakdidactische kennis en vaardigheden verder te verdiepen. Een centrale vraag tijdens dit eerste halfjaar is: wat leer ik en hoe pas ik dat toe in mijn eigen groep? In het tweede halfjaar van de opleiding blijven eigen gecijferdheid en vakdidactiek belangrijke pijlers, maar dan meer in relatie tot collegiale consultatie en rekenbeleid. De aandacht verschuift van persoonlijke ontwikkeling naar school-ontwikkeling.

Centrale vragen in dat tweede half jaar zijn:

  • Wat wil ik aan collega’s doorgeven?
  • Op welke manier enthousiasmeer ik het team voor reken- en wiskundeonderwijs?
  • Welke veranderingen zijn nodig in het rekenonderwijs en hoe zet ik dat veranderingsproces in gang?
  • Hoe komen we in school tot een helder rekenbeleid?

Intake

Voorafgaand aan de opleiding wordt een intakegesprek gevoerd waarbij de schoolleider, de deelnemer en een docent van Hogeschool Leiden aanwezig is. Het doel van de intake is het gelijkstemmen van de verwachtingen van de school, de deelnemer en de docent.

Duur en locatie

De opleiding duurt een studiejaar en vindt plaats op Hogeschool Leiden.

Studiebelasting

De totale studiebelasting bedraagt circa 350 uur en bestaat uit:

56 uur contacttijd
294 uur zelfstudie, portfolio en praktijkopdrachten

Data en inschrijven

Inschrijven kan via dit digitale formulier: INSCHRIJVEN.
Let op: na inschrijving ontvang je van ons direct een e-mail. Niet ontvangen? Neem dan contact met ons op via 071- 5188726 of posthbo.educatie@hsleiden.nl.

Rooster schooljaar 18-19 (vrijdagen van 9.00 - 16.00 uur)

02-11-2018
14-11-2018
18-01-2019
08-02-2019
08-03-2019
12-04-2019
24-05-2019
28-06-2019

Diploma

Na het succesvol afronden van deze opleiding ontvang je een erkend diploma van Stichting Post hbo Nederland (CPION) en word je opgenomen in het Abituriëntenregister.

Registerleraar

Deze opleiding is gevalideerd door het beroepsregister voor leraren, registerleraar.nl.

Kosten

€ 2.175,- (incl. koffie/ thee, lunch en registratiekosten CPION, excl. literatuur)