Hogeschool Leiden

Periodiek Registratie Certificaat Verpleegkundige (PRC)

Inleiding

Sinds 1 januari 2009 is periodieke registratie, ook wel herregistratie genoemd, van onder andere verpleegkundigen verplicht. Het ministerie van VWS heeft drie criteria vastgesteld voor de herregistratie:

  • Werkervaring: 2080 uur per vijf jaar, of
  • Cito-toets met een voldoende afgesloten of
  • Scholing en toetsing

Verpleegkundigen die op 1 januari 2009 ingeschreven staan in het BIG-register hebben tot 1 januari 2014 de tijd om aan 1 van de criteria te voldoen.

Resultaat

De verpleegkundige voldoet aan de voorwaarden voor herregistratie in het BIG-register en kan haar/zijn inschrijving voor vijf jaar verlengen.

Doelgroep

Verpleegkundigen die de Cito-toets met een voldoende eindresultaat hebben afgesloten en ingeschreven willen blijven in het BIG register.

Kosten

De prijs voor het aanvragen van een Periodiek Registratie Certificaat bedraagt € 50,- inclusief BTW.

Aanmelding

1. Aanmelden via het aanmeldformulier ( docx, 34 KB )

2. Documenten

  • Uitslag Cito-toets (origineel)
  • Kopie geldig ID bewijs of paspoort
  • BIG-registratienummer

Deze documenten kunt u opsturen naar:

Hogeschool Leiden
T.a.v. Herregistratie BIG Verpleegkunde, kamer D0.049
Postbus 382
2300 AJ Leiden

3. Betaling
Na ontvangst van uw aanmelding zenden wij u een factuur van € 50,-.

Pas als aan de bovenstaande drie punten is voldaan, wordt uw aanvraag in behandeling genomen.

Vervolg

Het PRC inclusief uw uitslag Cito-toets wordt naar u toegezonden. Een half jaar voor het verstrijken van uw registratiedatum ontvangt u schriftelijk bericht van het BIG-register op welke manier u zich kunt laten registreren. Tot die tijd dient u uw PRC goed te bewaren.

Informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Management Ondersteuning van de afdeling Verpleegkunde. Wij zijn bereikbaar via e-mail:  nahon.m@hsleiden.nl of per telefoon: 071-5188705.