Hogeschool Leiden

Basisopleiding Vrijeschool onderwijs Kunst (BVO Kunst)

Alle kunst gaat over verbinden

“De vraag is niet, wat de mens moet kunnen en weten teneinde zich in de bestaande sociale orde te kunnen voegen; maar wel, wat er in aanleg in de mens aanwezig is en in hem ontwikkeld kan worden. Dan wordt het mogelijk dat de opgroeiende generatie de maatschappij steeds nieuwe krachten toevoegt.” – Rudolf Steiner

Werk je als leerkracht in vrijeschool onderwijs en wil je je verdiepen in kunstvakken? Dan is de Basisopleiding Vrijeschool Onderwijs Kunst (BVO Kunst) iets voor jou!

Doel

Het doel van deze opleiding is om reeds bevoegde kleuter- en onderbouwleerkrachten binnen het vrijeschool onderwijs te inspireren en kennis en vaardigheden te laten ontwikkelen op het gebied van kunstvakken binnen het vrijeschool onderwijs.

Doelgroep

De BVO Kunst is toegankelijk voor leerkrachten die het kunstzinnige element in hun onderwijs willen opfrissen, scholen en verdiepen. Het maakt niet uit hoe lang je werkzaam bent in het onderwijs.

Inhoud

In acht bijeenkomsten komen verschillende kunstvakken aan bod: boetseren, hout/ schilderen, tekenen/ muziek en bewegend onderwijs. Uitgangspunten zijn steeds de vrijeschool pedagogie, menskunde en het kunstleerplan.

Je onderzoekt hoe je deze vakken vorm kan geven en kan verdiepen in de praktijk. Ook het verder ontwikkelen van je eigen vaardigheid komt aan bod.

Tijdens deze opleiding is er ruimte voor het ontwikkelen van de kunstzinnigheid van de deelnemers en ontdek je hoe kunstzinnig onderwijs bijdraagt aan gezond makend onderwijs in de klas. 

Duur en locatie

De opleiding duurt een studiejaar en vindt plaats op Hogeschool Leiden.

Studiebelasting

De totale studiebelasting bedraagt circa 180 uur, bestaande uit circa 55 uur contacttijd en 125 uur zelfstudie, praktijkopdrachten en onderzoek.

Data en inschrijving

Lesdag: woensdagen van 9.30 - 16.00 uur.

Rooster:
19-01-2022 - bijeenkomst 1 - Boetseren e.d.  
02-02-2022 - bijeenkomst 2 - Boetseren e.d.  
02-03-2022 - bijeenkomst 3 - Schilderen e.d.
30-03-2022 - bijeenkomst 4 - Schilderen e.d.
20-04-2022 - bijeenkomst 5 - Muziek e.d.
25-05-2022 - bijeenkomst 6 - Muziek e.d.
15-06-2022 - bijeenkomst 7 - Bewegend leren
22-06-2022 - bijeenkomst 8 - Slotbijeenkomst

Het is niet meer mogelijk om je voor deze opleiding in te schrijven.

Let op, na inschrijven ontvang je van ons direct een e-mail. Niet ontvangen? Neem dan contact met ons op via: 071-5188726 of posthbo.educatie@hsleiden.nl 

Certificaat

Na het succesvol afronden van de opleiding ontvang je het certificaat ‘Basisopleiding Vrijeschool Onderwijs Kunst’ van Hogeschool Leiden.

Stage

De stage is bedoeld als oriëntatie op de aspecten van het kunstzinnig werk in een vrijeschool.

Indien je niet werkzaam bent op een basisschool zoek je zelf een stageplek. Een stageplek is niet noodzakelijk voor leerkrachten die in het reguliere (of andersoortige) onderwijs werkzaam zijn, aangezien lesgeven vanuit de vrijeschoolvisie op elke school toe te passen is. Je bent vrij om wel een stageplek te zoeken wanneer je belang hebt bij meer praktijkervaring in het vrijeschoolonderwijs. Dit kan heel zinvol zijn en kan onderwerp van overleg zijn.

Omvang

  • Minimaal 20 dagen, verspreid over het studiejaar.
  • ½ dag per week of 1 dag per twee weken.
  • Aanvang uiterlijk half januari.

Eisen stageschool

  • Elke vrijeschool kan als stageplaats fungeren.
  • De stageschool moet de mogelijkheid hebben voor een actieve meewerkstage, waarbij je begeleid wordt door een stagebegeleider. De stagebegeleider is een leerkracht van de stageschool, bij voorkeur de leerkracht van de stageklas waarin je stageloopt.

Procedure

  • Zoek zelf een stageplek.
  • Maak afspraken over de vorm van je stage in overleg met de stagebegeleider van je stageklas. Het is een meewerkstage waarbij je lessen observeert, maar ook zelf kunstlessen gaat geven. Maak zelf afspraken over hoe deze verdeling er concreet uit gaat zien.
  • Stuur half januari het ingevulde stageformulier naar ons toe, dit formulier is op te vragen via Thamar Boonzaaijer (posthbo.educatie@hsleiden.nl).

Registerleraar

Deze opleiding kun je opgeven bij het beroepsregister voor leraren, registerleraar.nl.

Kosten

€ 1.495,- (incl. studiemap, koffie/thee, lunch, materialen en één herkansingsmogelijkheid, excl. literatuur)

Informatie

Neem voor meer informatie contact op met Centrum onderwijs & innovatie Leiden.

Telefoon: 06 46 84 67 78
E-mail: posthbo.educatie@hsleiden.nl